Соціальні пріоритети українського державотворення в контексті регіональної політики (реферат)

0 Comment on Соціальні пріоритети українського державотворення в контексті регіональної політики (реферат)

Реферат на тему: Соціальні пріоритети українського державотворення в контексті регіональної політики Як відомо, ідея людського розвитку в західній теорії та практиці набула популярності, починаючи з 20-х років, а ще більше — з середини ХХ століття. Поштовхом до цього стали соціальні...

Continue Reading

Сутність поняття «Соціально-культурна реабілітація молодих інвалідів» (реферат)

0 Comment on Сутність поняття «Соціально-культурна реабілітація молодих інвалідів» (реферат)

Реферат на тему: Сутність поняття «Соціально-культурна реабілітація молодих інвалідів» За останнє десятиріччя в Україні відбулися значні соціально-культурні зрушення, що позначилися й на активізації уваги до найменш захищених у соціальному плані громадян, серед яких молоді інваліди посідають одне з перших місць....

Continue Reading

Уявлення про суспільство в історії соціології (реферат)

0 Comment on Уявлення про суспільство в історії соціології (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Уявлення про суспільство в історії соціології Соціологічна думка від свого зародження постійно намагалася пізнати, осмислити сутність, основні засади функціонування, найхарактерніші особливості суспільства як соціального феномену. Так, античні філософи, зокрема Арістотель, Платон, ототожнювали суспільство з державою. У середньовіччі...

Continue Reading

Соціальні норми і їх класифікація (реферат)

0 Comment on Соціальні норми і їх класифікація (реферат)

Соціальні норми і їх класифікація Норма права — це загальнообов’язкове, формально-визначене правило поведінки (зразок, масштаб, еталон), встановлене або санкціоноване державою як регулятор суспільних відносин, яке офіційно закріплює міру свободи і справедливості відповідно до суспільних, групових та індивідуальних інтересів (волі) населення...

Continue Reading

Індивідуальна свобода як передумова самовизначення особистості (реферат)

0 Comment on Індивідуальна свобода як передумова самовизначення особистості (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: “Індивідуальна свобода як передумова самовизначення особистості” ПЛАН Вступ 1. Поняття і структура свободи 2. Структура свободи особи 3. Історична необхідність і свобода особи Висновки Список використаної літератури Вступ Людина — це не пасивний продукт обставин, а суб’єкт...

Continue Reading

Вершини в розвитку особистості людини („акме”) і їх основні характеристики (реферат)

0 Comment on Вершини в розвитку особистості людини („акме”) і їх основні характеристики (реферат)

Реферат на тему: Вершини в розвитку особистості людини („акме”) і їх основні характеристики ПЛАН 1. Феномен „акме” і його головні характеристики. Основні характеристики “акме” людини. 2. „Акме” в професійному розвитку людини: сутність феномену “акме” та його види, критерії та умови...

Continue Reading

Психічне старіння (реферат)

0 Comment on Психічне старіння (реферат)

Реферат на тему: Психічне старіння ПЛАН 1. Поняття про психічне старіння. Психічний занепад. Щаслива старість. 2. Ставлення людини до старості. Роль особистості у формуванні психосоціального статусу людини в старості. 3. Індивідуальні типи старіння. Ставлення до смерті. 1. Поняття про психічне...

Continue Reading

Адаптація до старості (реферат)

0 Comment on Адаптація до старості (реферат)

Реферат на тему: Адаптація до старості ПЛАН 1. Професійне старіння. 2. Мотиви продовження трудової діяльності після досягнення пенсійного віку. 3. Адаптація до пенсійного періоду життя. 4. Спосіб життя та його значення для процесів старіння. 1. Професійне старіння. Встановлено, що припинення...

Continue Reading

Ціннісні орієнтації і потреби сучасної молоді. Молодіжна субкультура (реферат)

0 Comment on Ціннісні орієнтації і потреби сучасної молоді. Молодіжна субкультура (реферат)

Реферат на тему: Ціннісні орієнтації і потреби сучасної молоді. Молодіжна субкультура ПЛАН 1. Ціннісні орієнтації молоді. 2. Особливості задоволення життєвих потреб молоді. 3. Молодіжна субкультура. 1. Ціннісні орієнтації молоді. За останні десятиріччя як в нашій країні так і за кордоном...

Continue Reading

Акмеологічні технології особистісного і професійного розвитку (реферат)

0 Comment on Акмеологічні технології особистісного і професійного розвитку (реферат)

Реферат на тему: Акмеологічні технології особистісного і професійного розвитку ПЛАН 1. Акмеологічні моделі. 2. Сутність акмеологічних технологій. 3. Акметектоніка. 4. Методи вимірювання і оцінки особистісного і професійного розвитку. 5. Основні напрямки вимірювання особистісного і професійного розвитку. 6. Навчаючі технології та...

Continue Reading