Соціологія шлюбу і сім’ї (реферат)

0 Comment on Соціологія шлюбу і сім’ї (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Соціологія шлюбу і сім’ї План Шлюб і сім’я як об’єкт соціологічного дослідження. Соціологічні фактори кризи сучасної сім’ї та проблеми оптимізації шлюбно-сімейних відносин. Сім’я відіграє велику роль у сучасному суспільстві. Вона є первинною клітиною соціальних груп, класів, які...

Continue Reading

Соціологічне інтерв’ю (реферат)

0 Comment on Соціологічне інтерв’ю (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Соціологічне інтерв’ю ПЛАН 1. Поняття про соціологічні методи 2. Інтерв’ю – як усний вид опитування 3. Основні етапи організації та проведення соціологічного інтерв’ю 4. Основні типи запитання, які використовуються в соціологічному інтерв’ю Список використаної літератури 1. Поняття...

Continue Reading

Соціологія – наука про суспільство (реферат)

0 Comment on Соціологія – наука про суспільство (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Соціологія – наука про суспільство План Уміння мислити соціально – ознаки зрілості громадян, спільної, суспільства. Предмие6т та об’єкт соціологічної науки. Закони і категорії соціології. Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими науками. Донедавна соціологія як...

Continue Reading

Соціологічні погляди М.Драгоманова (реферат)

0 Comment on Соціологічні погляди М.Драгоманова (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Соціологічні погляди М.Драгоманова ПЛАН Вступ 1. Головні складові соціальних поглядів М.Драгоманова 2. Концепція суспільства М.Драгоманова Висновок Список використаної літератури Вступ Українська соціологічна думка має давнє коріння, однак тільки на початку 19 ст. соціологічні ідеї і погляди набули...

Continue Reading

Місце людини в світі (реферат)

0 Comment on Місце людини в світі (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Місце людини в світі ПЛАН Вступ 1. Діяльність людини, потреби людини 2. Місце людини в суспільстві 3. Людина і світ – особливості співіснування Висновок Список використаної літератури Вступ Значення терміна «людина» багатогранне, про що свідчить понятійний апарат...

Continue Reading

Соціологія особистості (реферат)

0 Comment on Соціологія особистості (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Соціологія особистості План Поняття і сутність особистості. Структура особистості як соціальна проблема. Основні напрямки досліджень механізмів регуляції життєдіяльності людини. Соціологія особистості — галузь соціології, яка вивчає особистість як об’єкт і суб’єкт соціальних відносин крізь призму суспільно-історичного прогресу,...

Continue Reading

Соціологія і релігія. Сатанізм та інші деструктивні секти, їх характеристика (реферат)

0 Comment on Соціологія і релігія. Сатанізм та інші деструктивні секти, їх характеристика (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Соціологія і релігія. Сатанізм та інші деструктивні секти, їх характеристика ПЛАН Вступ 1. Соціологія та релігія 2. Деструктивні релігійні об’єднання в Україні, їх місце в релігійних і соціальних конфліктах 3. Сатанізм, історія його виникнення, основні погляди та...

Continue Reading

Соціологія конфлікту (анкета)

0 Comment on Соціологія конфлікту (анкета)

Анкета Соціологія конфлікту Дані про себе:_____________________________ Ваш вік _______________________ Ваша стать: чоловік; жінка Як ви розумієте поняття “конфлікт”? а) це сварка двох і більше людей б) протиріччя поглядів в) зіткнення протилежних цілей На вашу думку конфлікти найчастіше бувають: а) в...

Continue Reading

Суспільство і особистість: засади співіснування (реферат)

0 Comment on Суспільство і особистість: засади співіснування (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Суспільство і особистість: засади співіснування ПЛАН Вступ 1. Поняття суспільства 2. Суспільство як система і життєдіяльність людини 3. Проблема поєднання інтересів суспільства й особистості Висновки Список використаної літератури Вступ Філософське розуміння суспільства полягає у визначенні його з...

Continue Reading

Соціологія освіти (анкета)

0 Comment on Соціологія освіти (анкета)

Анкети: Соціологія освіти Соціологія освіти Ім’я, прізвище опитуваного ___________________________________ Скільки вам років____________ На вашу думку в наш час добре розвинута освіта в Україні? а) так; б) ні; в) ваш варіант. Чи потрібно змінювати теперішнє становище з освітою? а) Так потрібно;...

Continue Reading