Реферат на тему: “Основні поняття соціалізації” У науці про людину термін «соціалізація» прийшов з політекономії, його початковим значенням було «усуспільнення» землі, засобів виробництва і т. ін. Автором терміна «соціалізація» стосовно до людини, очевидно, є американський соціолог Ф. Г. Гідінгс, котрий...

Подробнее

Реферат на тему: Класи і типи соціальних технологій Соціальні технології як сполучна ланка між соціологічною теорією, методологією і соціальною практикою забезпечують наукове обгрунтування вибору способів впливу соціальних суб’єктів на об’єкт. Якщо вони будуються на недосить вивіреній базі даних соціальних наук...

Подробнее

Реферат на тему: Механізм реалізації політичної влади Найважливішим інструментом реалізації політичної влади, її здійснення є вироблення і подання суспільству політики, в якій влада інтегрує й виражає великі інтереси провідних соціальних верств суспільства, пропонує шляхи їх здійснення. Питання розробки загального курсу,...

Подробнее

Реферат на тему: Соціальні системи і процес соціалізації. Під системою розуміється сукупність елементів, які взаємодіють і становлять цілісне утворення, що має нові властивості, яких немає в її елементів. У світі все системне, але, незважаючи на спільність, системи мають свої специфічні...

Подробнее

Реферат на тему: “Середовище соціалізації” Життя — подія, а побут — лише вічне повторення, зміцнення, збереження подій у відлитій нерухомості, нерухомій формі. Побут — кристалізація життя. Це образне визначення побуту, яке дала поетеса Зінаїда Гіппіус, показує його велике значення в...

Подробнее

Реферат на тему: Політична система як ціле Новітня й сучасна політична історія з усією очевидністю показала, що сфера політичного життя не обмежується відношенням «держава — суспільство». Колишні терміни — держава, уряд, нація — мають вужчий правовий та інституціональний зміст. Вони...

Подробнее

Реферат на тему: Соціальний процес — предмет технологізації Соціальний простір являє собою величезне різноманіття соціальних процесів. Щоб досягти його гармонізації, підвищення результативності людської діяльності, потрібно навчитися ефективно впливати на процеси: сприяючи бажаним, обмежуючи й блокуючи небажані. В науковій літературі зустрічаються...

Подробнее

Реферат на тему: “Людина в процесі соціалізації” Кожна людина є об’єктом соціалізації. Про це свідчить те, що зміст процесу соціалізації визначається зацікавленістю суспільства в тому, щоб людина успішно оволоділа ролями чоловіка або жінки (статеворольова соціалізація), створила міцну сім’ю (родинна соціалізація),...

Подробнее

Реферат на тему: Типи сімей, особливості соціальної роботи з різними типами сімей ПЛАН TOC \o «1-3» \h \z HYPERLINK \l «_Toc31115623» Вступ PAGEREF _Toc31115623 \h 3 HYPERLINK \l «_Toc31115624» 1. Типи сімей PAGEREF _Toc31115624 \h 4 HYPERLINK \l «_Toc31115625» 2....

Подробнее

Реферат з соціології Анкета вивчення рівня розвитку моральних якостей ВСТУП Анкета — складений дослідником перелік питань для контингенту осіб, які обстежуються, відповіді яких є вихідним емпіричним матеріалом для узагальнення. 1. Чи часто Ви замислюєтесь над тим, як впливають ваші вчинки...

Подробнее
Страница 12 из 64« Первая...1011121314...203040...Последняя »