1. Сутність та заг. хар-ка менеджм. Основні підходи та принципи до менедж. У-ня — свідома цілеспрямована д-сть людини за доп якої вона впорядковує і підпорядковує своїм інтересам елементи зовнішнього середовища: суспільства, живої і неживої природи. У-ня в живій природі –...

Подробнее

1 Предмет макроекономіки 3 Модель ек.кругообігу Макроек. — галузь економічної науки, яка вивчає функціонування економіки в цілому з погляду забезпечення умов стійкого економічного зростання, повної зайнятості ресурсів та мінімізації рівня інфляції Відрізняють сім ключових проблем макроек.: 1. ВВП. 2. Економічний...

Подробнее

Сутність маркетингових досліджень. Їх визначення згідно міжнародного кодексу ЄСОМАР. Маркетингові дослідження (МД) – систематичний збір і об’єктивний запис, класифікація, аналіз і презентація даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і т.д. окремих осіб та орг-цій в контексті їх економ, політ,...

Подробнее

1.Висловити думку щодо можливостей формування вітчизняної, інтернац. та глобальної продукт. стратегії. Вітчизняна продуктова стратегія – комплекс взаємоповязан заходів від формування попиту на товар до його збуту на вітчизняному ринку; інтернаціональна — +на декількох заруб ринках, але концентрація зусиль на “дом”...

Подробнее

1 Предмет і метод макроекономіки. Її цілі і завдання Предмет макроекономіки. Макроекономіка входить в систему економічних наук; складова частина економічної теорії. Специфіка: 1. Макроекономіка вивчає закономірності функціонування народного господарства в цілому. 2. Макроекономіка вивчає загальнонаціональне полягання економічних відносин у виробництві,...

Подробнее

1. Міжнар. фінанси, їх розвиток та функції Фінанси — це ек. відносини, які пов’язані з форм-ням, розподілом і використ. централіз. і децентралізм. фондів гр.. коштів з метою виконання ф-цій і завдань держави та забезп. умов розшир. відтворення. Предметом вивч. фінансів...

Подробнее

Предмет і основний зміст дисципліни «Менеджмент персоналу». Предметом навчальної дисципліни “Менеджмент персоналу” є трудова поведінка людей у процесі спільної праці. Предметом менеджменту персоналу є вивчення стосунків працівників у процесі виробництва з точки зору найбільш повного та ефективного використання їх потенціалу...

Подробнее

Методика – система засобів навчання, ноу-хау, практика викладання. Викладання – процес передачі знань від учителя до учня. Економіка – наука, що вивчає об’єктивні закони і категорії суспільного виробництва, розподілу. 1. Поняття про економічну культуру. Критерії (показники) рівня економічної культури. Основу...

Подробнее

1.Роль і особливості психолого-педагогічної підготовки студентів у непедагогічних університетах. Студенти галузевих університетів в процесі навчання за основним напрямом мають можливість водночас отримати другу професію, наприклад, викладача економіки. Ця можливість може бути реалізована традиційно – доповненням навчального плану предметами психолого –...

Подробнее

1. Правові основи організації місцевої фінансової системи, цілі і принципи її побудови. Слід зазначити, що функціонування та подальший розвиток місцевих фінансів відбувається на основі відповідного правового забезпечення. Так, засади місцевих фінансів сформовані в положеннях Європейської хартії про місцеве самоврядування, Всесвітньої...

Подробнее
Страница 8 из 19« Первая...678910...Последняя »