2) Дискусія і полеміка як різновиди суперечки Залежно від форми проведення суперечок та засобів, які в них використовуються, останні поділяються на дискусію, полеміку, диспут, дебати тощо. Дискусія – публічна суперечка, яка ведеться компетентними людьми на зборах, симпозіумах, конференціях, у пресі,...

Подробнее

Фінанси ТЕМА 1: СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ТА ФІНАНОСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА 1. Сутність та функції фінансів підприємства, їх місце у загальній фінансовій системі країни Фінанси-сукупність економічних відносин, пов’язаних з утворенням та використанням грошових коштів підприємства в процесі його господарської діяльності. Функції фінансів...

Подробнее

Право 1. Теорії походження держави. Теологічна (Фома Аквінський), Патріахальна (Аристотель), Договірна з людських угод. Мета цих договорів – захист життя, власно-сті, свободи. Насильства (Дюрінг) Соціально-економічна (класо-ва) –шляхом історичного розвитку сус-во поділилось на класи: з’явились бідні та багаті, як наслідок –...

Подробнее

1. Єдність та відмінність категорій “попит” та “потреба”. Потреби – специфічний стан людини, який виникає внаслідок того, що люди –біологічні істоти, є часточками суспільної сис-ми, взаємодіють з навкол-м серед-м. Ек-на теорія стверджує, що потреби мають передекономічний хар-р (походж-ня), тобто підприємець...

Подробнее

Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв’язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні економічні ресурси: сировина, земля, робоча сила, обладнання, приміщення, підприємницькі здібності....

Подробнее

1. Об’єктивні умови існування аудиту. Можливість та необхідність.Роздержавлення власності, створення самостійних п-ств, д-сть яких заснована на недержавних формах власності зумовили необхідність виникнення та розвитку аудиту. Оск операції фірми можуть бути численними і складними, інфо про них користувачі фінансової інфо не...

Подробнее

1.Визначення основних функцій менеджменту і їх взаємозв’язку в межах циклу менеджменту. Робота менеджерів саме і полягає у тому, аби поєднати та скоординувати використання зазначених ресурсів для досягнення цілей (елементів виходу) організації. Вони це роблять у процесі виконання чотирьох основних функцій...

Подробнее

1. МФМ в системі фін. менеджменту. МФМ–це підсис-ма заг-го ФМКомпанії, яка визн-ся х-ром м/н діяльності компанії (вир-ча, збутова, фін-ва) та спрямована на викор-ня можливостей м/н фін. ринків для оптимізм-ї заг-го фін.менедж-ту комп.,упр-ням/н вал. та фін. ризиками в д-cті компанії (під...

Подробнее

1. Система національних рахунків: сутність та основні методологічні принципи її побудови. Система національних рахунків (СНР) ? це система взаємопов’язаних економічних показників, які відображають загальні та найбільш важливі аспекти економічного розвитку, пов’язані з виробництвом і споживанням продуктів і послуг, розподілом і...

Подробнее

Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку. Розвиток світ. ринку товарів призвів на зламі 19-20 ст. до інтенсифікації міжнар. ек. спілкування, яке стало поступово виходити за межі міждерж. обміну товарами. Розвиток виробничих сил і зростання фін. к-лу призвели до виникнення...

Подробнее
Страница 6 из 19« Первая...45678...Последняя »