Історія економіки та економіічної думки як наука. Історія економіки та економічної думки вивчає становлення та розвиток господарської сфери суспільства. Історія економіки у своїх дослідженнях спирається на низку фундаментальних положень, методологічних підходів, що у своїй єдності утворюють наукову парадигму роз-ку сус-ва.....

Подробнее

№1Філософське вчення Л.Фейєрбаха. Глибоким критиком ідеалістичної системи Гегеля став Л. Фейєрбах(1804 – 1872 рр.), його сучасник, учень, який, однак, не став послідовником свого вчителя. З Л. Фейєрбаха починається період нового злету, У світі немає нічого, крім природи, вона ніким не...

Подробнее

Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку. Розвиток світ. ринку товарів призвів на зламі 19-20 ст. до інтенсифікації міжнар. ек. спілкування, яке стало поступово виходити за межі міждерж. обміну товарами. Розвиток виробничих сил і зростання фін. к-лу призвели до виникнення...

Подробнее

3 Функції , завдання та вимоги до Б.О. Функції: 1)Інформаційна (відображ. фактич. стану госп. діяль); 2)Контрольна (забеспеч. контролю за викон. планових завдань, збереженням і рац-м викор. госп. з-бів) 3)Управлінська (забесп. ек-ю інформ. для прийняття обгрунтованих упр. рішень, активного впливу на...

Подробнее

ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ Культура — поняття має полісематичне значення: 1) вирощування; 2) обробка; 3) виховання, освіта (розумова та моральна); 4) ушанування. Має близько тисячі визначень. Уперше поняття культури вжив у сучасному значенні (відносно розумової діяльності, а не обробки землі) Ціцерон. «Культура...

Подробнее

1.Предмет курсу “Розміщення продуктивних сил”. Ек зростання та реалізація потенційних можливостей будь-якої госп системи значною мірою залежить від того, наскільки раціонально розміщені її продуктивні сили. Врахування специфіки територіальної організації продуктивних сил у практиці господарюваня дозволяє досягти значної економії суспільної праці,...

Подробнее

“МАРКЕТИНГ” Єдність та відмінність категорій “попит” і “потреба” Потреба-це нужда,яка прийняла специфічну форму відповідно до культурного укладу і особистості індивіду. (нужда-це відчуття нестачі чогось) Піраміда потреб Маслоу: Вторинні потреби Потреба в самореалізації (самовиражені ) Потреби в суспільному визнанні й отриманні...

Подробнее

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ Сутність бюджетного планування і прогнозування Історичні аспекти становлення та розвитку вітчизняної системи планування Класифікація методів бюджетного планування і прогнозування Нормативно-правове забезпечення бюджетного планування і прогнозування Сутність бюджетного планування і прогнозування Метод курсу...

Подробнее

Філософія 34 Філософія Стародавньої Греції. Зародки філософського мислення в Індії сягають глибокої давнини (2500 – 2000 рр. до н.є.) Основні особливості староіндійської філософії: Головна особливість – в філософії Стародавньої Греції сформульовано ідею активно-діяльної сутності: під якою розуміється єдність душі і...

Подробнее

1. Система економічних законів, їх суть і класифікація. Система ? це сукупність певних елементів або підсистем і зв’язків між ними, якій притаманні такі ознаки цілісності, як організованість, наявність інтегративних властивостей і функцій, саморух і загальна мета. Економічний закон (ЕЗ) ?...

Подробнее
Страница 1 из 1912345...10...Последняя »