Використання проектної технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики (реферат)

0 Comment on Використання проектної технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики (реферат)

Використання проектної технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики Система освіти покликана сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, так як школа готовить людину насамперед до активної діяльності у різних сферах економіки, культури та політичного...

Continue Reading

Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому (урок)

0 Comment on Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому (урок)

Тема: Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому Мета: поглибити знання учнів про складне речення, будову складносурядного речення, засоби зв’язку в складносурядному реченні; розвивати уміння і навички розрізняти складні речення різних типів, визначити їх структуру і засоби зв’язку...

Continue Reading

Взаємний вплив атомів в молекулах органічних речовин (урок)

0 Comment on Взаємний вплив атомів в молекулах органічних речовин (урок)

Узагальнюючий семінар «Взаємний вплив атомів в молекулах органічних речовин». Тема: Взаємний вплив атомів у молекулах органічних речовин. Мета: — узагальнити і систематизувати знання учнів про механізм взаємного впливу атомів у молекулах органічних речовин на прикладі індукційного ефекту та ефекту спряження,...

Continue Reading

Основа словесної творчості учнів (урок)

0 Comment on Основа словесної творчості учнів (урок)

Основа словесної творчості учнів Уроки української літератури, 5-й клас «Подумай, доведи, порівняй, відгадай, зроби висновок» — так доцільно відповідати на запитання учнів, прагнучи розвинути їхній інтерес до світу, їхню фантазію, думку. Необхідно цілеспрямовано виробляти у школярів уміння помічати у предметі...

Continue Reading

Природа у поезії Павла Тичини (урок)

0 Comment on Природа у поезії Павла Тичини (урок)

Урок українського читання у 4 класі Тема. Природа у поезії Павла Тичини. Матеріал уроку: «Павло Тичина» (про нього), П.Тичина «Гаї шумлять», «Хор лісових дзвіночків». Мета. Ознайомити школярів із життєвим та творчим шляхом Павла Тичини, удосконалювати навички правильного і виразного читання,...

Continue Reading

Плавання тіл (урок)

0 Comment on Плавання тіл (урок)

Урок з фізики 8 клас Тема. Плавання тіл Мета : Вивчити умови плавання тіл на основі поняття про Архімедові силу; формувати інтерес до експерименту; розвивати вміння спостерігати, глибоко аналізувати, зіставляти, порівнювати,пояснювати явища; сприяти активізації творчого мислення учнів, пробуджувати в них...

Continue Reading

Відсоткові розрахунки (урок)

0 Comment on Відсоткові розрахунки (урок)

План-конспект уроку в 5-му класі Відсоткові розрахунки Мета уроку: Формування в учнів вмінь самостійно визначати тип задачі на відсотки та навичок обчислень відсотка від числа, числа за його відсотком та відсоткового відношення двох чисел; розкрити практичну необхідність вивчення теми «Відсотки»...

Continue Reading

Подорож до країни Доякорупо (урок)

0 Comment on Подорож до країни Доякорупо (урок)

Тема . Подорож до країни Доякорупо Мета: познайомити дітей із словниками, як одним із видів довідкової літератури; навчити користуватися словниками, з бажанням працювати з довідковою літературою виховувати поважне ставлення до книги, до рідного слова Обладнання: виставка словників ( мовних та...

Continue Reading

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове (урок)

0 Comment on Множення багатоцифрового числа на одноцифрове (урок)

Тема: Множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Повторення вивченого матеріалу. Завдання: повторити та узагальнити вивчений матеріал з теми «Множення багатоцифрового числа на одноцифрове»; Мета: продовжувати формувати вміння розв’язувати задачі; обчислювальні навички; розвивати увагу, мислення, математичне мовлення; формувати комунікативні, інформаційні компетенції та...

Continue Reading

Тиск і сила тиску. Одиниці тиску (урок)

0 Comment on Тиск і сила тиску. Одиниці тиску (урок)

ФІЗИКА . 8 клас Тема. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску. Мета : сформувати в учнів поняття про тиск, як про фізичну величину; дослідити на уроці залежність тиску від сили тиску та від площі поверхні; навчати розв’язувати задачі на тиск...

Continue Reading