Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома (урок)

0 Comment on Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома (урок)

Урок Тема. Узагальнення та систематизація знань за темою «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома» Мета. вдосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, застосовувати теоретичні знання для прогнозування; повторити і узагальнити основні поняття з теми, закріпити вміння...

Continue Reading

Виконання завдань для курсу узагальнення і систематизації знань і вмінь з рідної мови, математики, читання (урок)

0 Comment on Виконання завдань для курсу узагальнення і систематизації знань і вмінь з рідної мови, математики, читання (урок)

Тема. «Виконання завдань для курсу узагальнення і систематизації знань і вмінь з рідної мови, математики, читання». Мета: узагальнити й перевірити знання і вміння учнів, розвивати логічне мислення, мовлення, вміння узагальнювати, спостережливість,кмітливість; виховувати у дітей бажання вчитися, пошуковий інтерес до літератури,...

Continue Reading

Тренувальні вправи на добір ознак, характерних для окремих предметів (урок)

0 Comment on Тренувальні вправи на добір ознак, характерних для окремих предметів (урок)

Тема: Тренувальні вправи на добір ознак, характерних для окремих предметів. Робота над загадками. Мета: Учити школярів вживати у мовленні прикметники, добирати їх до слів-назв предметів, спостерігати за роллю прикметників у загадках, самостійно складати загадки; розвивати зв’язне мовлення; збагачувати словниковий запас...

Continue Reading

Активні і пасивні дієприкметники. Їх творення (урок)

0 Comment on Активні і пасивні дієприкметники. Їх творення (урок)

Активні і пасивні дієприкметники. Їх творення Мета: поглибити знання учнів про дієприкметники, пояснити відмінність між активними й пасивними дієприкметниками, правила їх творення; формувати вміння розрізняти активні і пасивні дієприкметники, утворювати їх, правильно писати дієприкметникові суфікси; виховувати всебічно розвинену, моральну особистість;...

Continue Reading

Задачі на рух по річці (урок)

0 Comment on Задачі на рух по річці (урок)

Розробка уроку математики «Задачі на рух по річці» Мета: вивести формули зв’язку власної швидкості об’єкта, швидкості течії річки, швидкості об’єкта за течією та проти течії; формувати в учнів уміння застосовувати виведені формули до розв’язання задач; розвивати пам’ять, логічне мислення, самостійність;...

Continue Reading

Поема “Енеїда” як літературна обробка римської легенди про троянця Енея — засновника Риму. Творче наслідування поем Гомера (урок)

0 Comment on Поема “Енеїда” як літературна обробка римської легенди про троянця Енея — засновника Риму. Творче наслідування поем Гомера (урок)

Розробка уроку у 8 класі Тема: Публій Вергілій Марон. Поема “Енеїда” як літературна обробка римської легенди про троянця Енея — засновника Риму. Творче наслідування поем Гомера. Мета: подати загальні відомості про «золоту добу» римської культури та літератури, розкрити значення творчості...

Continue Reading

Лист. Адреса (урок)

0 Comment on Лист. Адреса (урок)

Урок розвитку зв’язного мовлення у 5 класі Тема: Лист. Адреса Мета: ознайомити учнів із типами листів, навчити грамотно і правильно підписувати конверт і оформляти лист , дотримуючись композиційної єдності , послідовно викладати свої думки на папері , при потребі застосовувати...

Continue Reading

Земля — планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі (урок)

0 Comment on Земля — планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі (урок)

Урок природознавства Тема: Земля — планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі. Мета: дати дітям поняття про планету Сонячної системи — Землю, ознайомити з розмірами, формою, особливостями руху планети, пояснити процеси, що відбуваються в сонячній...

Continue Reading

Звук [ш], позначення його буквами «Ш», «ш» (ша) (урок)

0 Comment on Звук [ш], позначення його буквами «Ш», «ш» (ша) (урок)

Урок навчання грамоти. 1 клас Звук [ш], позначення його буквами «Ш», «ш» (ша) Мета. Ознайомити учнів з буквами «Ш», «ш» (ша), їх назвою та звуковим значенням; виробляти навички читання зв’язного тексту, вчити виразно читати текст. Розвивати фонематичний слух, усне мовлення,...

Continue Reading