Концептуальні засади трансформації територіальної організації влади, місцевого самоврядування Концептуальні засади реформування територіальної організації влади, місцевого самоврядування мають базуватись на ідеї децентралізації влади взагалі і децентралізації державного управління та фінансів зокрема. В основу трансформації мають бути покладені такі принципи: — верховенства...

Подробнее

Вплив місцевих виборів 2006 року на політичну структуризацію територій Вибори 2002 року створили унікальну можливість, коли представницькі органи місцевого самоврядування були сформовані з урахуванням кінцевого представництва територіальних одиниць, як того вимагає Конституція України. Здавалось би, що вдалося вийти на такий...

Подробнее

Актуалізація муніципального консалтингу на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування В умовах неефективних політичних та економічних практик раціональні рішення політиків спричиняють нераціональні наслідки. Одним із способів раціоналізації процесів територіального розвитку має стати локалізація (формування на локальному рівні) новітніх соціальних практик, узгоджених...

Подробнее

Формування організаційно-інвестиційного механізму реалізації інноваційних проектів випереджаючого розвитку Сукупність науково-технічних, технологічних і організаційних змін, що відбуваються під час реалізації нововведень, перетворення наукового знання в інновацію, тобто послідовний ланцюг подій, починаючи з формування ідеї інновації до виробництва конкретного продукту, технології або...

Подробнее

Посилення інтелектуально-кадрового потенціалу – важлива складова місцевого і регіонального розвитку Серед питань державної регіональної політики ми передусім виокремлюємо проблему розвитку місцевого самоврядування, його відносин з державною владою. У зв’язку з цим коротко спинюся на інтелектуально-кадровому забезпеченні місцевого самоврядування. Інтелектуальний ресурс...

Подробнее

Містобудівні аспекти реформування низової ланки адміністративно-територіального устрою країни Реформування адміністративно-територіального устрою — одна з стратегічних задач, що стоять перед нашою країною, і від вирішення яких залежить досягнення фундаментальних цілей нової влади. До них, зокрема, належать підвищення стандартів життя громадян, забезпечення...

Подробнее

Проекти основних концептуальних документів та законодавчих актів з питань місцевого та регіонального розвитку Нинішні риси сучасної державної регіональної політики та моделі місцевого самоврядування закріплені у Конституції 1996 р., у базовому Законі про місцеве самоврядування 1997 р., у Європейській хартії місцевого...

Подробнее

Органи місцевого самоврядування можуть бути сторонами колективних трудових спорів В Україні є частими випадки, коли наймані працівники підприємств, установ і організацій, що належать до власності територіальних громад або до спільної власності територіальних громад району чи області, висувають свої вимоги до...

Подробнее

Формування системи демократичного врядування Діюча в Україні універсальна модель місцевого самоврядування (однакова для всіх територіальних громад) є малоефективною, не відповідає суті поняття “місцеве самоврядування”, а отже, потребує докорінного реформування. Не може місцеве самоврядування здійснюватися за однією моделлю в мегаполісі Києві,...

Подробнее

Нові методи і форми партнерських відносин громадських організацій з органами публічної влади Залучення громадськості до співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування є необхідною умовою прозорості та більшої ефективності їх діяльності. В багатьох розвинутих демократичних країнах органи влади використовують...

Подробнее
Страница 9 из 20« Первая...7891011...20...Последняя »