Суспільно-географічні аспекти трансформації економіки Яворівського району (реферат)

0 Comment on Суспільно-географічні аспекти трансформації економіки Яворівського району (реферат)

Реферат на тему: Суспільно-географічні аспекти трансформації економіки Яворівського району Практика трансформаційних процесів потребує наукових досліджень, які б адекватно відображали всю складність перетворень, що відбуваються у суспільстві. Перехід України від командно-адміністративної економіки до ринково-орієнтованого господарювання супроводжується посиленням диференціації розвитку реґіонів. Це...

Continue Reading

Проблеми депресивних гірничодобувних районів України (на прикладі Львівсько-Волинського вугільного басейну) (реферат)

0 Comment on Проблеми депресивних гірничодобувних районів України (на прикладі Львівсько-Волинського вугільного басейну) (реферат)

Реферат на тему: Проблеми депресивних гірничодобувних районів України (на прикладі Львівсько-Волинського вугільного басейну) В Україні склалася досить важка ситуація з видобутком вугілля. Технології, за якими провадять видобуток, уже застарілі, обладнання зносилося, тому велику кількість шахт закрили, інші ж потребують реконструкції....

Continue Reading

Демографічна ситуація та її вплив на сільське розселення в Українських Карпатах (реферат)

0 Comment on Демографічна ситуація та її вплив на сільське розселення в Українських Карпатах (реферат)

Демографічна ситуація та її вплив на сільське розселення в Українських Карпатах Вивчення демографічної ситуації в карпатському селі передбачає як дослідження її особливостей порівняно з демографічною ситуацією в сільській місцевості інших регіонів та України в цілому, так і аналіз демографічних процесів...

Continue Reading

Система управління машинобудівним комплексом України в 1928-1932 роках (реферат)

0 Comment on Система управління машинобудівним комплексом України в 1928-1932 роках (реферат)

Реферат на тему: Система управління машинобудівним комплексом України в 1928-1932 роках В кін.20 – поч. 30-х роках була створена система управління, заснована на твердому централізмі, детальному регламентуванні діяльності підприємстві, директивних адресних завданнях і бюджетних асигнуваннях. Так, у машинобудівному комплексі встановлювалися...

Continue Reading

Особливості формування трудових ресурсів в сільському господарстві Житомирської області (реферат)

0 Comment on Особливості формування трудових ресурсів в сільському господарстві Житомирської області (реферат)

Реферат на тему: Особливості формування трудових ресурсів в сільському господарстві Житомирської області На сучасному етапі розвитку вітчизняного аграрного сектору економіки постають принципово нові вимоги до формування і забезпеченості трудовими ресурсами сільського господарства області. Нижчий рівень оплати аграрної праці порівняно з...

Continue Reading

Особливості формування моделі розвитку промислового комплексу регіону (реферат)

0 Comment on Особливості формування моделі розвитку промислового комплексу регіону (реферат)

Реферат на тему: Особливості формування моделі розвитку промислового комплексу регіону Промисловий комплекс України формувався в умовах централізованого управління економікою за часів Радянського Союзу, політика розвитку якого мала директивний характер та була спрямована на збільшення об’ємів виробництва у той час як...

Continue Reading

Пріоритетні напрямки бюджетної політики донецького регіону у складі стратегії регіонального розвитку (реферат)

0 Comment on Пріоритетні напрямки бюджетної політики донецького регіону у складі стратегії регіонального розвитку (реферат)

Реферат на тему: Пріоритетні напрямки бюджетної політики донецького регіону у складі стратегії регіонального розвитку Протягом останніх років у багатьох науковців, представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування все більш актуальним постає питання посилення впливу бюджету на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць...

Continue Reading

Проблеми реалізації трудового потенціалу молоді в Україні (реферат)

0 Comment on Проблеми реалізації трудового потенціалу молоді в Україні (реферат)

Реферат на тему: Проблеми реалізації трудового потенціалу молоді в Україні Молодіжний сегмент ринку праці — найбільш проблемна частка загальнонаціонального ринку праці. Пошуки першого робочого місця, невідповідність рівня та якості отриманої освіти професійним обов’язкам, відсутність досвіду роботи, невідповідність запитів молоді та...

Continue Reading

Перспективи розвитку пасажирського вагонобудування (реферат)

0 Comment on Перспективи розвитку пасажирського вагонобудування (реферат)

Реферат на тему: Перспективи розвитку пасажирського вагонобудування Метою державної промислової політики є створення сучасного, інтегрованого у світове виробництво і здатного до саморозвитку промислового комплексу, у тому числі й транспортного, який відповідатиме світовим стандартам. Капіталовкладення в оновлення основних засобів залізничного транспорту...

Continue Reading

Харчова промисловість в господарському комплексі України (реферат)

0 Comment on Харчова промисловість в господарському комплексі України (реферат)

Реферат на тему: Харчова промисловість в господарському комплексі України Нові економічні умови формування ринкових відносин в умовах зміни глобальної структури управління, принципів господарювання і взаємодії в перехідний період призвели до того, що значна частина вітчизняних підприємств у результаті загальноекономічної кризи...

Continue Reading