Туристичний ринок України: сучасний стан, тенденції, перспективи (реферат)

0 Comment on Туристичний ринок України: сучасний стан, тенденції, перспективи (реферат)

Реферат на тему: Туристичний ринок України: сучасний стан, тенденції, перспективи   Туристичний ринок в Україні знаходиться на стадії становлення. Стан ринку туристичних послуг конгруентний стану економіки і визначається соціально-економічними та політичними процесами, що відбуваються в країні, відтворюючи перебіг реформування суспільного життя. Україна належить до країн, де туризм як активний...

Continue Reading

Трансформаційні зрушення в соціально-економічному розвитку регіонів (реферат)

0 Comment on Трансформаційні зрушення в соціально-економічному розвитку регіонів (реферат)

Реферат на тему: Трансформаційні зрушення в соціально-економічному розвитку регіонів Розвиток економіки України та вирішення важливих соціальних проблем значною мірою залежать від ефективності трансформаційних процесів, які повинні забезпечити найбільш повне й оптимальне використання природно-ресурсного, науково-технічного, виробничого і соціального потенціалу кожного регіону....

Continue Reading

Проблеми підвищення економічної ефективності м’ясних галузей тваринництва Черкащини (реферат)

0 Comment on Проблеми підвищення економічної ефективності м’ясних галузей тваринництва Черкащини (реферат)

Реферат на тему: Проблеми підвищення економічної ефективності м’ясних галузей тваринництва Черкащини Розв’язання продовольчої проблеми, формування і розвиток ринку продуктів харчування та зростання економічного потенціалу сільського господарства вимагають соціально-економічних перетворень в аграрному секторі. Внаслідок кризових явищ в АПК, одна з пріоритетних...

Continue Reading

Нова регіональна економічна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку (реферат)

0 Comment on Нова регіональна економічна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку (реферат)

Реферат на тему: Нова реґіональна економічна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку На рубежі ХХ – XXI ст. у системі міжнародних відносин спостерігалися досить неоднозначні і суперечливі явища і процеси. Проте, серед тенденцій їхнього розвитку можна виокремити два головних,...

Continue Reading

Розвиток курортної справи в Україні (реферат)

0 Comment on Розвиток курортної справи в Україні (реферат)

Реферат на тему: РОЗВИТОК КУРОРТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ   В Україні санаторно-курортна справа є одним з найдавніших видів рекреації. З ХІХ ст. відомі кліматичні курорти Південного узбережжя Криму, бальнеологічні курорти Передкарпаття та Закарпаття, Поділля, Полтавщини, грязьові курорти Криму та Одещини, які зазнали особливого розвитку у ХХ ст. Так, перші заклади в Україні,...

Continue Reading

Міжгалузеві промислові картелі вугільної генези (реферат)

0 Comment on Міжгалузеві промислові картелі вугільної генези (реферат)

Реферат на тему: Міжгалузеві промислові картелі вугільної генези Побудова інтеґрованих технологічно пов’язаних систем забезпечує економічні переваги, недосяжні для галузевих підприємств. Разом з тим, шахти залишаються нерентабельними, держава продовжує витрачати на існування національної вугільної промисловості значні фінансові кошти, хоча їх не...

Continue Reading

Територіальні особливості розвитку сільськогосподарського комплексу України (реферат)

0 Comment on Територіальні особливості розвитку сільськогосподарського комплексу України (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: “Територіальні особливості розвитку сільськогосподарського комплексу України” ПЛАН ************************ На території України залежно від природних, економічних та історичних умов склалися такі основні зони спеціалізації сільського господарства. Полісся, Лісостеп, Степ, передгірні та гірські райони Українських Карпат і передгірні та...

Continue Reading

Національний склад населення України та його територіальні особливості (реферат)

0 Comment on Національний склад населення України та його територіальні особливості (реферат)

Вже оплачено. Тільки віддати РЕФЕРАТ на тему: “Національний склад населення України та його територіальні особливості” ПЛАН Вступ 1. Поняття про національний склад населення України, його особливості 2. Територіальні особливості розміщення національного складу населення України 3. Особливості національних відносин в Україні...

Continue Reading