Тенденції виробництва зерна в Україні (реферат)

0 Comment on Тенденції виробництва зерна в Україні (реферат)

Реферат на тему: Тенденції виробництва зерна в Україні На сучасному етапі розвитку сільського господарства важливою задачею є забезпечення належних обсягів виробництва зерна, яке має вирішальне значення для всього аграрного сектора економіки. Зернове господарство -основа аграрного виробництва, а рівень його розвитку...

Continue Reading

Сучасний стан ринку праці України: проблеми та перспективи (реферат)

0 Comment on Сучасний стан ринку праці України: проблеми та перспективи (реферат)

Реферат на тему: Сучасний стан ринку праці України: проблеми та перспективи   Питання дослідження ринку праці набуває актуальності за умов переходу суспільства до соціально-ринкових засад господарювання, що вимагає формування ефективної й дієвої політики зайнятості. Під ринком праці розуміють органічну складову...

Continue Reading

Використання пюре з деяких рослин при виготовлені пряників (реферат)

0 Comment on Використання пюре з деяких рослин при виготовлені пряників (реферат)

Реферат на тему: Використання пюре з деяких рослин при виготовлені пряників   Маркетингові дослідження ринку борошна свідчать про те, що споживчий попит на пшеничне борошно вищого сорту постійно зростає. Його широко використовують в хлібопекарській і кондитерській промисловостях, в підприємствах громадського...

Continue Reading

Сучасний стан агропромислового комплексу України (реферат)

0 Comment on Сучасний стан агропромислового комплексу України (реферат)

Реферат на тему: Сучасний стан агропромислового комплексу України Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо збіднів, стрімко зросли ціни на продовольство — такі...

Continue Reading

Апарати для подрібнення у харчовій промисловості (реферат)

0 Comment on Апарати для подрібнення у харчовій промисловості (реферат)

Реферат на тему: Апарати для подрібнення у харчовій промисловості Апарати для дроблення Для дроблення матеріалів використовуються пристрої, що характеризуються великою різноманітністю конструктивних форм, їх в залежності від ступеня подрібнення поділяють на дробарки, які забезпечують дроблення, і млини, що призначені для...

Continue Reading

Прогресивні форми і методи обліково-контрольної роботи у виробництві комбікормів (реферат)

0 Comment on Прогресивні форми і методи обліково-контрольної роботи у виробництві комбікормів (реферат)

Реферат на тему: Прогресивні форми і методи обліково-контрольної роботи у виробництві комбікормів Вступ. Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-??? встановлено, що кожне підприємство самостійно визначає облікову політику й обирає форму ведення...

Continue Reading

Агроекологічна оцінка застосування калійних добрив (реферат)

0 Comment on Агроекологічна оцінка застосування калійних добрив (реферат)

Реферат на тему: Агроекологічна оцінка застосування калійних добрив   В останні роки до оцінки ролі мінеральних добрив формується новий підхід – агроекологічний. В ньому передбачається не тільки вплив добрив на врожайність та якість рослин, але і їх вплив на...

Continue Reading

Стан, проблеми та подальший розвиток бурякоцукрового підкомплексу України (реферат)

0 Comment on Стан, проблеми та подальший розвиток бурякоцукрового підкомплексу України (реферат)

Реферат на тему: Стан, проблеми та подальший розвиток бурякоцукрового підкомплексу України   За виробничим потенціалом Україна відноситься до найбільших світових виробників бурякового цукру. Ця галузь бере початок свого розвитку з двадцятих років ХІХ століття. З того часу цукрове виробництво набуло...

Continue Reading

Трансмісійний механізм та ефективність грошово-кредитної політики (реферат)

0 Comment on Трансмісійний механізм та ефективність грошово-кредитної політики (реферат)

Реферат на тему: Трансмісійний механізм та ефективність грошово-кредитної політики Ефективність грошово-кредитної політики, яку проводить будь-який центральний банк, повністю залежить від правильного розуміння механізмів взаємодії між грошовим та реальним секторами економіки, і, відповідно, адекватного використання інструментів грошово-кредитного регулювання. В свою чергу...

Continue Reading

Престиж професій і занять в українському суспільстві (реферат)

0 Comment on Престиж професій і занять в українському суспільстві (реферат)

Реферат на тему: Престиж професій і занять в українському суспільстві Престиж професій і занять є традиційним предметом дослідження в соціології, оскільки вважається одним з показників соціальної диференціації та нерівності. У вітчизняній соціології подібні дослідження сягають початку 70-х років, але...

Continue Reading