Реферат на тему: Ділова риторика План 1.Риторика як наука і мистецтво 2.Предмет, об’єкт, мета вивчення ділової риторики 3.Ділове спілкування і його види 4. Література Вступ до риторики 1.Риторика як наука і мистецтво Терміни «риторика» (грецьке- retorike), «ораторське мистецтво» (лат.orator

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: “Культура мови сучасної ділової людини” ПЛАН Вступ 1. Особливості ділового спілкування 2. Усне ділове мовлення. Різновиди, вимоги та правила 3. Культура ділового спілкування Висновок Список використаної літератури Вступ Культура мови — дотримання усталених мовних норм усної і...

Подробнее

Реферат на тему: “Відомі мислителі про мистецтво усного публічного мовлення” ПЛАН 1. Відомі мислителі про якості оратора 2. Сила й краса красномовства 3. Про ораторське слово. Гармонія думки й слова Список використаної літератури 1. Відомі мислителі про якості оратора Якщо...

Подробнее

Реферат на тему: “Культура ведення діалогу” ПЛАН 1. Поняття діалогу 2. Правила ведення діалогу 3. Діалогічне красномовство Висновок Список використаної літератури 1. Поняття діалогу Діалог (dialog) — двосторонній обмін інформацією між двома людьми, людиною та ЕОМ в вигляді питань та відповідей....

Подробнее

Реферат на тему: Риторика епохи українського ренесансу В епоху Ренесансу на повен зріст постала проблема підвищення освіти, бо виникла гостра потреба у людях особисті всього типу, які б вміли самостійно мислити переконувати живим словом, спонукати до дій в ім’я торжества...

Подробнее

РЕФЕРАТ На тему: Історія ораторського мистецтва Мистецтво промови існувало віками. Історичні джерела донесли до нас відомості про високий розвиток ораторської майстерності в країнах Стародавнього Сходу та Азії — Єгипті, Сирії, Вавилоні, Індії, Китаї. Однак найбільшого розквіту красномовство досягло у(V—VIII ст....

Подробнее

РЕФЕРАТ На тему: Характеристика запитань і відповідей у полеміці Щоб розраховувати неуспіху полеміці, потрібно також мати чітке уявлення про логічну структуру і види запитань та відповідей, про специфіку їх застосування в спорі. Спочатку слід охарактеризувати різні види запитань. Відомо, що...

Подробнее

РЕФЕРАТ На тему: Поняття та загальні ознаки мовної культури оратора. Мовна норма Оратор впливає на слухачів головним чином усним словом, ефективність цього впливу багато в чому залежить від культури мовлення. Пересічні, непереконливі і бліді виступи не задовольняють слухача, а іноді...

Подробнее

РЕФЕРАТ На тему: Образність мови: поняття, зміст, роль, засоби створення образності Образність мови. Не можна розмовляти з аудиторією тільки мовою абстрактних понять, узагальнень, законів, висновків, мовою цифр. Оратор має зацікавити, захопити слухачів ідеями, які він розкриває. І тут образність викладу...

Подробнее

РЕФЕРАТ На тему: Стратегія і тактика оратора 1. Стратегія оратора, її структура Відомий афоризм «якщо вам треба щось сказати, то найкраще — сказати саме те, що ви хочете» приводить нас до проблеми стратегії і тактики. Дійсно, про що ви збираєтесь...

Подробнее
Страница 6 из 16« Первая...45678...Последняя »