Дискусія у діловому спілкуванні (реферат)

0 Comment on Дискусія у діловому спілкуванні (реферат)

Реферат на тему Дискусія у діловому спілкуванні План 1. Дискусія как вид суперечки 2. Етапи підготовки і проведення дискусії 3. Правила ведення суперечки 4. Аналіз дискусії 5.Література 1. Дискусія как вид суперечки Дискусія (від лат. discussio — «дослідження») — це...

Continue Reading

Мова, мовлення, мовленнєва діяльність (реферат)

0 Comment on Мова, мовлення, мовленнєва діяльність (реферат)

Реферат на тему Мова, мовлення, мовленнєва діяльність План 1.Поняття про мову і мовлення 2.Види мовлення 3.Мовленнєва діяльність. Культура мовленнєвої діяльності 4.Види мовленнєвої діяльності 5.Техника мовлення 6Література 1.Поняття про мову і мовлення Слова «мова» і «мовлення» багатозначні, іноді вони співвідносяться як...

Continue Reading

Ділова нарада (збори) (реферат)

0 Comment on Ділова нарада (збори) (реферат)

Реферат на тему Ділова нарада (збори) План 1. Нарада як вид організації ділового спілкування групи 2. Етапи підготовки і проведення зборів 3. Протокол наради 4. Література 1. Нарада як вид організації ділового спілкування групи Ділова нарада (збори) — усна комунікативна...

Continue Reading

Службова телефонна розмова (реферат)

0 Comment on Службова телефонна розмова (реферат)

Реферат на тему Службова телефонна розмова План 1. Етапи підготовки і проведення службової телефонної розмови. 2. Техніка мовлення телефонної розмови 3. Правила ведення ділової телефонної розмови. 4. Література 1. Етапи підготовки і проведення службової телефонної розмови. За підрахункми дослідників, на телефонні...

Continue Reading

Публічний виступ у діловому спілкуванні (реферат)

0 Comment on Публічний виступ у діловому спілкуванні (реферат)

Реферат на тему Публічний виступ у діловому спілкуванні План 1. Етапи підготовки і проведення публічного виступу 2. Установлення контакту з аудиторією 3 Поза, жести, міміка оратора 4. Аналіз промови оратора 5. Типи ораторів 6. Доповідь і промова як жанри ділового...

Continue Reading

Основи культури мови (реферат)

0 Comment on Основи культури мови (реферат)

Реферат на тему Основи культури мови План 1.Поняття про літературну мову 2.Культура мови і мовна культура 3.Правильність мови 4.Комунікативна доцільність мови 5.Мовний етикет 6. Література 1.Поняття про літературну мову Українська національна мова становить собою сукупність різноманітних явищ, таких, як літературна...

Continue Reading

Службовий діалог (реферат)

0 Comment on Службовий діалог (реферат)

Реферат на тему Службовий діалог План 1.Типи мовних актів у діловому спілкуванні 2. Бізнес — аргументація. Методи переконання співрозмовника 3. Психологічні типи співрозмовників 4. Невербальні засоби ділового спілкування 5.Просторові норми ділового спілкування 6. Література 1. Типи мовних актів у діловому спілкуванні...

Continue Reading

Текст як результат мовленнєвої діяльності (реферат)

0 Comment on Текст як результат мовленнєвої діяльності (реферат)

Реферат на тему Текст як результат мовленнєвої діяльності План 1.Поняття про текст 2.Типи тексту 3.Композиція тексту 4.Стилі тексту 5. Література 1.Поняття про текст Текст (від лат. textus — «тканина, сплетіння, з’єднання») виникає й існує тільки у процесі спілкування; це мовна...

Continue Reading

Ділова розмова та її види. Ділова бесіда (реферат)

0 Comment on Ділова розмова та її види. Ділова бесіда (реферат)

Реферат на тему: Ділова розмова та її види Ділова бесіда План 1. Етапи підготовки і проведення ділової бесіди 2. Мета і завдання ділової бесіди 3. Література Будь -яка колективна праця, співробітництво починаються, здійснюються і завершуються за допомогою розмов. Вони виникають,...

Continue Reading

Переговори (реферат)

0 Comment on Переговори (реферат)

Реферат на тему: Переговори План Мета і завдання переговорів 2. Етапи підготовки і проведення переговорів 3. Література 1. Мета і завдання переговорів Якщо в процесі спілкування виникають протиріччя, то усунути їхній можна тільки 2 способами. Перший спосіб — негативний. Це конфлікт....

Continue Reading