Реферат на тему: Андрій Шептицький: політична діяльність Київ 2016 Митрополит Андрій Шептицький — одна з найвизначніших постатей найновішої історії України, яка своєю піввіковою працею причинилась до відродження самосвідомості українського народу цієї доби Андрій Шептицький займає в сучасній історії роль людини,...

Подробнее

Реферат на тему: Іудаїзм та історія його виникнення Київ 2016 Іудаїзм як монотеїстична релігія, як розвинена культурна традиція відіграв надзвичайно важливу роль у розвитку світової культури, і перш за все релігії. Беручи свій початок з Єгипту культурно-релігійна спадщина іудаїзму проникла...

Подробнее

Реферат на тему: Історія релігійних вірувань в Україні Київ 2016 Дохристиянські вірування українського народу. Християнство в Київській Русі. Християнство в Україні XIII—XVII ст. Українське православ’я XVII—XX ст. Українська греко-католицька церква XVII—XX ст. Протестантизм в Україні в XVII—XX ст. Іслам, іудаїзм,...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття та значення соціології релігії Київ 2016 Предмет і задачі соціології релігії. Межі релігії як соціально-духовного явища. Єство релігії з погляду різних світоглядних підходів. Соціологічні теорії релігії. Соціальні детермінанти релігії. Структура і елементи релігійного комплексу. Соціальні функції...

Подробнее

Реферат на тему: Релігійна мораль та її основні особливості Київ 2016 Моральний кодекс християнства створювався сторіччями, у різних соціально-історичних умовах. Внаслідок цього в ньому можна виявити самі різноманітні ідеологічні нашарування, що відбивали моральні уявлення різних суспільних класів і груп віруючих...

Подробнее

А.М. Черній А.М. 2003 – Релігієзнавство ЗМІСТ 1. Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання 7  HYPERLINK «http://www.info-library.com.ua/books-text-1275.html» Предмет релігієзнавства 7  HYPERLINK «http://www.info-library.com.ua/books-text-1276.html» Структура релігієзнавства 8  HYPERLINK «http://www.info-library.com.ua/books-text-1277.html» Основні категорії релігієзнавства 13  HYPERLINK «http://www.info-library.com.ua/books-text-1278.html» Методи і принципи релігієзнавства 15  2. Релігія у...

Подробнее

С.І. Головащенко. Релігієзнавство. Тексти для читання 2003 Зміст 1. Сутність релігійного феномену. Структура, функції, духовна, культурна та соціальна роль релігії. 1.1. Визначення релігії як світоглядова та методологічна проблема …………………………………… ………..С. 1 1.2. Що таке релігія – одна з сучасних академічних...

Подробнее

В.М.Андріано, Б.Ф.Чміль — Релігієзнавство ПЕРЕДМОВА Релігія є складним соціальне-духовним творен- ням, феноменом культурно-історичного прогресу людства. Від найдавніших часів до сьогодення во- на існує як форма суспільної свідомості, певний вид духовно-практичного освоєння світу, раціо- нального та ірраціонального мислення і пізнання людського...

Подробнее

2006 — Релігієзнавство. Конспект лекцій Тема 1. Введення в релігієзнавство   HYPERLINK «http://www.info-library.com.ua/books-text-242.html» 1.1. Актуальність, предмет, завдання курсу. Місце релігієзнавства в системі гуманітарних наук.   HYPERLINK «http://www.info-library.com.ua/books-text-243.html» 1.2. Поняття, історичні форми, типи, структура релігії   HYPERLINK «http://www.info-library.com.ua/books-text-244.html» 1.3. Релігія і...

Подробнее

В.І.Лубський — Релігієзнавство Роздiл 1. Релiгiузнавство як иаука Становлення новоє держави, а саме цей процес тривау зараз в Украєнi, майже завжди супроводжууться кризовими явищами, якi охоплюють всi сфери людського буття i особливо соцiально- економiчну; вони впливають на масову свiдомiсть населення...

Подробнее
Страница 2 из 8012345...102030...Последняя »