Психологія управлінської праці керівника (реферат)

0 Comment on Психологія управлінської праці керівника (реферат)

Психологія управлінської праці керівника Мудреці зі Сходу стверджують: «Правду кажуть двоє: той, хто говорить, і той, хто вислуховує». Стаття присвячена формам спілкування керівника з підлеглими: діловій бесіді (початок, аргументація, завершення), телефонній бесіді, виступу перед аудиторією, службовій нараді та роботі з...

Continue Reading

Психотехнічні вправи (реферат)

0 Comment on Психотехнічні вправи (реферат)

Психотехнічні вправи Аутогенне тренування спочатку використовувалось у медичних кабінетах, згодом стало застосовуватись не тільки в лікувальних цілях. Усе більш активно воно проникає нині у сферу педагогіки Вправа 1 «Внутрішній промінь». Ця вправа спрямована на зняття в учителя стомлення та внутрішніх...

Continue Reading

Методичні поради до організації навчання правам дитини (реферат)

0 Comment on Методичні поради до організації навчання правам дитини (реферат)

Методичні поради до організації навчання правам дитини У ході позакласної виховної роботи важливо, використовуючи її різноманітні технології, продовжити роботу, спрямовану на вивчення кодексів національних і загальнолюдських цінностей, основних прав і свобод, обов’язків дитини, людини, громадянина, положень Конституції України Усі люди...

Continue Reading

Психологічний театр імпровізації. Методика оволодіння навичками вирішення проблемних ситуацій взаємодії (реферат)

0 Comment on Психологічний театр імпровізації. Методика оволодіння навичками вирішення проблемних ситуацій взаємодії (реферат)

Психологічний театр імпровізації. Методика оволодіння навичками вирішення проблемних ситуацій взаємодії У будь-якій нестандартній ситуації взаємодії, що вимагає ухвалення рішення, люди вибирають найефективніший варіант, доступний їм Базовий підхід Напрацьовувати навички вирішення проблемних ситуацій не обов’язково в реальних «життєвих умовах»: розширити власний...

Continue Reading

Цінності людини з позиції гуманізму (реферат)

0 Comment on Цінності людини з позиції гуманізму (реферат)

Цінності людини з позиції гуманізму У своїй великій роботі Олпорт й Одберг розглянули 18000 визначень особистісних рис, узятих з англійської мови. Вивчивши й доповнивши їх, після складної процедури багаторазового факторного аналізу Р. Кеттелл скоротив їх кількість до шістнадцяти факторів, які...

Continue Reading

Психолого-педагогічна характеристика особистості підлітків із проблемної сім\’ї (реферат)

0 Comment on Психолого-педагогічна характеристика особистості підлітків із проблемної сім\’ї (реферат)

Психолого-педагогічна характеристика особистості підлітків із проблемної сім’ї Нові соціально-економічні процеси, що відбуваються в Україні, мають на меті побудову демократичного, правового, соціального суспільства. Спрямовувати рух у такому напрямку неможливо без виховання всебічно розвиненого, духовно багатого, відповідального та внутрішньо вільного молодого покоління...

Continue Reading

Групове спілкування підлітків (реферат)

0 Comment on Групове спілкування підлітків (реферат)

Групове спілкування підлітків У підлітковому віці ставлення школярів до навчальної діяльності зазнає серйозних змін. Перш за все знижується їх навчально-пізнавальна мотивація Придбання знань вже не підтверджується безпосереднім інтересом підлітків до навчання, як це було в початковій школі, і навчання нерідко...

Continue Reading

Молодший школяр: психологічні основи навчання та виховання (реферат)

0 Comment on Молодший школяр: психологічні основи навчання та виховання (реферат)

Молодший школяр: психологічні основи навчання та виховання Період молодшого шкільного віку є ключовим в оволодінні дитиною навчальною діяльністю та формуванні мотивів навчання. Цей період дуже важливий і з точки зору особистісного розвитку дитини, тому що тут закладаються основи її ставлення...

Continue Reading

Психологія навчальної діяльності (реферат)

0 Comment on Психологія навчальної діяльності (реферат)

Психологія навчальної діяльності Компенсаторний спецкурс «Педагогічна психологія» розкриває найбільш типові проблеми педагогічної психології і діяльності педагога на підставі провідних концепцій навчання, розвитку та виховання учнів на різних вікових етапах. Найбільш цікавими, на нашу думку, є прикладні психологічні рекомендації Специфіка, особливості...

Continue Reading

Конфлікт і взаємодія (реферат)

0 Comment on Конфлікт і взаємодія (реферат)

Конфлікт і взаємодія Взаємодію з учнями вчитель організує через розв’язання педагогічних ситуацій. У педагогічній ситуації вчитель вступає в контакт з учнем із приводу його конкретного вчинку, дії. Протягом навчального дня вчитель включається в широкий діапазон взаємин з учнями з різних...

Continue Reading