Особливості та структура економічної свідомості суб\’єктів соціального простору. (реферат)

0 Comment on Особливості та структура економічної свідомості суб\’єктів соціального простору. (реферат)

Реферат на тему: Особливості та структура економічної свідомості суб’єктів соціального простору. Важливим питанням економічної психології як однієї з найперспективніших сучасних наукових дисциплін є структура та особливості економічної свідомості суб’єктів соціального простору. Донедавна російські (А. Абалкін, П. Бунич, А. Аганбегян, Т....

Continue Reading

Авторитет учителя: аналіз соціологічного дослідження (реферат)

0 Comment on Авторитет учителя: аналіз соціологічного дослідження (реферат)

Реферат на тему: Авторитет учителя: аналіз соціологічного дослідження У системі „людина – людина” немає професії важливішої, як Учитель. Специфіка вчительської професії — багатофункціональність. На основі суб’єкт-суб’єктних відносин учитель має уособлювати водночас і вихователя, і психолога, і предметника. Успішно зреалізувати цю...

Continue Reading

Культура супроводу освітніх психолого-педагогічних технологій (реферат)

0 Comment on Культура супроводу освітніх психолого-педагогічних технологій (реферат)

Реферат на тему: Культура супроводу освітніх психолого-педагогічних технологій В сучасному світі освіта є провідним культурно-цивілізаційним фактором забезпечення розвитку людини та її професійного становлення. Щоб досягти успіху в розвитку, необхідно, по-перше, перебороти роз’єднаність політичних еліт і наукових спільнот із збереженням своєрідності...

Continue Reading

Психогігієнічні аспекти гуманізації вищої школи (реферат)

0 Comment on Психогігієнічні аспекти гуманізації вищої школи (реферат)

Реферат на тему: Психогігієнічні аспекти гуманізації вищої школи У статті визначаються психогігієнічні аспекти гуманізації освітньої діяльності у вищій школі у зв’язку з практичними потребами і запитами суспільства. Окреслюються статус, функції та роль певних психогігієнічних аспектів та розглядається модель якостей випускника...

Continue Reading

Інформаційно-психологічні операції в сучасних збройних конфліктах (реферат)

0 Comment on Інформаційно-психологічні операції в сучасних збройних конфліктах (реферат)

Реферат на тему: Інформаційно-психологічні операції в сучасних збройних конфліктах. У статті розглядаються питання, пов’язані з теоретичними основами та практичним використанням засобів інформаційного протиборства з метою досягнення політичних та військових цілей у міждержавних стосунках на сучасному етапі розвитку світової спільноти. Розвиток...

Continue Reading

Тоталітарні групи та їх соціально-психологічний феномен (пошукова робота)

0 Comment on Тоталітарні групи та їх соціально-психологічний феномен (пошукова робота)

Пошукова робота: Тоталітарні групи та їх соціально-психологічний феномен Суспільна проблема: поява та існування в сучасному суспільстві тоталітарних груп несе в собі серйозну загрозу, яка недостатньо усвідомлюється суспільством та урядовими структурами. Їх феномен виступає, з одного боку, дестабілізуючим чинником духовності суспільства,...

Continue Reading

Психологічні особливості професійного самовизначення безробітної молоді в процесі профпереорієнтації (реферат)

0 Comment on Психологічні особливості професійного самовизначення безробітної молоді в процесі профпереорієнтації (реферат)

Реферат на тему: Психологічні особливості професійного самовизначення безробітної молоді в процесі профпереорієнтації У статті розглядається можливість розвитку концептуального потенціалу поняття „професійне самовизначення” в теоретико-емпіричній розробці і вирішенні проблеми психосоціальної адаптації безробітної молоді в процесі професійної переорієнтації. Постановка проблеми Сучасна наука...

Continue Reading

Проблема цінностей у контексті сучасності (реферат)

0 Comment on Проблема цінностей у контексті сучасності (реферат)

Реферат на тему: Проблема цінностей у контексті сучасності Історія суспільного розвитку свідчить, що до проблеми цінностей, частіше всього, звертаються на його «переломах». Вирішення проблеми цінностей, у тому чи іншому обсязі, на певному етапі розвитку держави має неабияке прогностичне значення. Очевидно...

Continue Reading

Інтерпретативна мікросоціологічна парадигма дослідження смислопродукуючих чинників (реферат)

0 Comment on Інтерпретативна мікросоціологічна парадигма дослідження смислопродукуючих чинників (реферат)

Реферат на тему: Інтерпретативна мікросоціологічна парадигма дослідження смислопродукуючих чинників Смислопродукуюча активність виявляється в просторі свідомості, яка є водночас індивідно- і соціально-орієнтованою. Смисли в межах парадигми, що розглядається, не створюються на індивідному рівні, але саме від індивідної самості залежить, сприйняти чи...

Continue Reading

Вплив особистісних прагнень на переживання суб’єктивного благополуччя (реферат)

0 Comment on Вплив особистісних прагнень на переживання суб’єктивного благополуччя (реферат)

Реферат на тему: Вплив особистісних прагнень на переживання суб’єктивного благополуччя Розкриття детермінуючих властивостей особистісних прагнень в переживанні суб’єктивного благополуччя здійснюється на базі теоретичного аналізу та за допомогою блоку методик. Обгрунтовується вибір методичного матеріалу відповідно до мети дослідження. Описується доцільність і...

Continue Reading