Патопсихологічні дослідження осіб з розладом особистості (реферат)

0 Comment on Патопсихологічні дослідження осіб з розладом особистості (реферат)

Реферат на тему: Патопсихологічні дослідження осіб з розладом особистості Проблема дослідження розладів особистості постала ще наприкінці 80-х років ХІХ століття [6]. Вчені, що розробляють цю проблему, вважають, що виділення психопатії в самостійну нозологічну форму вимогливо диктується потребами практики, переважно судової....

Continue Reading

Психологічна дистанція як фактор організаційного клімату (реферат)

0 Comment on Психологічна дистанція як фактор організаційного клімату (реферат)

Реферат на тему: Психологічна дистанція як фактор організаційного клімату У статті розглядаються результати теоретичного та емпіричного дослідження психологічної дистанції як фактора організаційного клімату. Визначаються компоненти психологічної дистанції суб’єктів взаємодії, показано взаємозв’язок конфліктності та дистантності. У процесі життя в суспільстві в...

Continue Reading

Інституційні ознаки організованої злочинності та її соціальна основа (реферат)

0 Comment on Інституційні ознаки організованої злочинності та її соціальна основа (реферат)

Реферат на тему: Інституційні ознаки організованої злочинності та її соціальна основа Соціолого-кримінологічні дослідження організованої злочинності Вчені-соціологи дедалі більше цікавляться питаннями, пов’язаними з формами організованої злочинності. Серед помітних праць з цієї тематики можна назвати дослідження генезису етнічних злочинних спільнот (А. Костяєва,...

Continue Reading

Психологічні особливості самореалізації особистості в умовах професійної кризи (реферат)

0 Comment on Психологічні особливості самореалізації особистості в умовах професійної кризи (реферат)

Реферат на тему: Психологічні особливості самореалізації особистості в умовах професійної кризи Нині, в процесі переходу українського суспільства до ринкової економіки, відбувається неминуча трансформація значимих для людини цінностей, мотивів, професійних позицій та переконань – як можливий шлях конструктивної активізації професійної реалізації...

Continue Reading

Мак’явеллістичний тип лідерства (реферат)

0 Comment on Мак’явеллістичний тип лідерства (реферат)

Реферат на тему: Мак’явеллістичний тип лідерства Стаття присвячена одній з найважливіших проблем сучасної політичної психології – мак’явеллістичному типу лідерства. Це питання, попри все, продовжує залишатися одним з найменш досліджених проблемних полів психології. У статті під різними кутами зору розглядаються причини...

Continue Reading

Образ вчителя і впорядкування картини світу підлітків (реферат)

0 Comment on Образ вчителя і впорядкування картини світу підлітків (реферат)

Реферат на тему: Образ вчителя і впорядкування картини світу підлітків Різні епохи мають різний рівень стабільності умов людського життя. Природні, культурні та історичні чинники сформували складну систему соціальних, біологічних і психологічних механізмів пристосування людини до кліматичних, ландшафтних, виробничих, громадських, соціально-політичних...

Continue Reading

Концепція діалогу М. Бахтіна – основа екзистенційно-онтологічної психології (реферат)

0 Comment on Концепція діалогу М. Бахтіна – основа екзистенційно-онтологічної психології (реферат)

Реферат на тему: Концепція діалогу М. Бахтіна – основа екзистенційно-онтологічної психології Творча спадщина М. Бахтіна багатогранна, поліфонічна і трансдисциплінарна. Проте домінантою переконань і гуманітарного методу видатного вченого є ідея діалогу [1 – 8]. Вона пронизує його філософію мови і мовлення,...

Continue Reading

Молодь, релігія і трансформація суспільства (реферат)

0 Comment on Молодь, релігія і трансформація суспільства (реферат)

Реферат на тему: Молодь, релігія і трансформація суспільства Ставлення до релігії завжди відзначалося неоднозначністю та мінливістю – в залежності від історичної епохи, політичного режиму, а також особистості того, хто переймався цим питанням. Та, попри будь-які обставини, релігія як суспільне явище...

Continue Reading

Категоріальний апарат досліджень перебігу життя людини (реферат)

0 Comment on Категоріальний апарат досліджень перебігу життя людини (реферат)

Реферат на тему: Категоріальний апарат досліджень перебігу життя людини У статті представлено аналіз становлення категоріального апарату психології, яким оперують науковці у дослідженнях перебігу людського життя. Наголошується, що існує неспорідненість багатьох з цих категорій, а це призводить до появи багатомірності дефініцій...

Continue Reading

Ідеологічні технології як шлях до консолідації українського суспільства (реферат)

0 Comment on Ідеологічні технології як шлях до консолідації українського суспільства (реферат)

Реферат на тему: Ідеологічні технології як шлях до консолідації українського суспільства До свого десятилітнього існування у державно-незалежному статусі українське суспільство підходить неконсолідованим, роздрібненим, дезорієнтованим. Воно впритул наблизилось до небезпечної лінії, за якою на Україну чигає суспільна ентропія, політична агонія та...

Continue Reading