Реферат на тему: Соціальна креативність і лідерські здібності підлітків У статті викладено сучасні теоретичні підходи до проблеми креативності, здійснено аналіз зв’язку лідерських здібностей і соціальної креативності, вивчено взаємозв’язок лідерських здібностей і соціальної креативності полезележних і поленезалежних підлітків. Основна мета освіти...

Подробнее

Реферат на тему: Ставлення студентської молоді до тероризму. Актуальність дослідження проблем, які так чи інакше пов’язані з явищем тероризму, не потребує багато доказів, адже найпереконливішим аргументом тут виступає саме життя. І хоча масове поширення тероризму, на щастя, обійшло Україну, на...

Подробнее

Реферат на тему: Утвердження духовних цінностей громадянського суспільства і релігійна соціалізація особистості У суспільній свідомості нині відбувається процес, який з цілковитою на те підставою можна назвати світоглядним переворотом: формується нове світобачення, смисловим центром якого є особистість. Основним же рушієм цього...

Подробнее

Реферат на тему: Шлюбно-сімейні настановлення молоді як умова вибору здорового способу життя Сім’я відіграє велику роль у житті як окремої особистості, так і суспільства в цілому. Будучи важливим елементом соціальної ситуації розвитку кожної людини, сім’я забезпечує як особистісний розвиток кожного...

Подробнее

Реферат на тему: Самовизначення і професійне середовище Актуальність дослідження особистої ідентичності студентів визначається необхідністю зрозуміти психологічні зміни в процесах розвитку особистості, що визначаються тенденціями розвитку українського суспільства. При сучасних процесах трансформації молоді люди одержують значну кількість ідеологічних, соціальних, професійних можливостей....

Подробнее

Реферат на тему: Формування стратегії національної консолідації Процес формування нової держави, нового суспільства, насамперед, повинен спиратися на об’єднавчу ідею, яка б консолідувала усі здорові сили всього суспільства, і очевидно, що в поліетнічній державі, якою є Україна, вона повинна сприйматися усіма...

Подробнее

Реферат на тему: Формування та реалізація духовно-творчого потенціалу студентства Демократичні перетворення в українському суспільстві пов’язані, насамперед, з розгортанням економічних, політичних, соціокультурних процесів та формуванням принципово нових соціальних відносин. В цих умовах особливого значення набуває проблема зміни пріоритетів: на перший план...

Подробнее

Реферат на тему: Ціннісні виміри духовної культури студентів технічного ВНЗ у трансформаційному суспільстві З актуалізацією потреби в оновленні всіх сторін життєдіяльності українського соціуму на етапі трансформації його соціально-економічної системи особливої значущості набуває вивчення освітньо-виховної складової у формуванні духовності людини. Подальший...

Подробнее

Реферат на тему: Українське телебачення і криза національної ідентичності Спонукою взятися за перо стала для мене реакція електронних ЗМІ на підсумки „круглого столу” „Агресивність на телеекрані: оцінка фахівців”, проведеного нещодавно Українським центром політичного менеджменту. Коли за результатами цієї дуже плідної...

Подробнее

Реферат на тему: Соціально-психологічні детермінанти інноваційної культури в гуманітарному вищому навчальному закладі Однією з основних причин неефективного здійснення державної інноваційної політики є вкрай малі обсяги нововведень навіть у тих галузях, які зазвичай розглядаються як інноваційні, у тому числі й у...

Подробнее
Страница 80 из 184« Первая...102030...7879808182...90100110...Последняя »