Реферат на тему: Феномен особистісної зрілості Автор диспозиційної теорії особистості Г. Оллпорт найважливішою одиницею аналізу цієї структури особистості визначив рису (диспозицію) [9, с. 163]. Він виокремив три типи рис особистості: 1) кардинальні риси, якими володіє дуже небагато людей. Вони настільки...

Подробнее

Реферат на тему: Формування ціннісно-мотиваційної сфери особистості студента Політична соціалізація особистості здійснюється через цілий спектр інститутів – загальноприйняті соціальні норми, традиції, звичаї, сім’ю, а також через державні і громадські заклади та організації. Завдання, які постають перед соціальними інститутами, не постійні....

Подробнее

Реферат на тему: Соціальні парадигми бізнесу в світі та в Україні Аналізуються основні тенденції соціально-економічного розвитку з огляду на окремі положення Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ), зокрема щодо боротьби з бідністю, а також проблема соціальної відповідальності та методи паблік рілейшнз. Останнє...

Подробнее

Реферат на тему: Стиль „полезалежність – поленезалежність” у психологічному вимірі Коґнітивна психологія як окрема галузь психологічної науки почала розвиватися порівняно недавно. Відтак і до сьогодні лишаються маловивченими не тільки взаємозв’язки різних факторів пізнавальних стилів, але й самі пізнавальні механізми. У...

Подробнее

Реферат на тему: Феномен суїциду Статтю присвячено історії дослідження феномена самогубства. Проблема суїциду розглядається з релігійної, правової, психологічної, соціальної точок зору, у різних суспільствах з урахуванням специфіки їх звичаїв, соціальних оцінок поведінкових моделей. Майже перед кожною людиною хоч раз у...

Подробнее

Реферат на тему: Соціально-психологічні аспекти утримання засуджених на довічне позбавлення волі Організація соціально-психологічного супроводження виконання кримінальних покарань у вигляді довічного позбавлення волі є якісно новим напрямом у діяльності кримінально-виконавчої системи України. Цей вид покарання було введено Законом України від 22...

Подробнее

Реферат на тему: Структура прогностичного компонента та його роль в управлінській діяльності Сучасні соціальні та економічні умови висувають особливі вимоги до навчальних закладів: складність і динамічність процесів перехідного періоду, часта корекція законів і нормативних актів, що регламентують діяльність освітянських установ,...

Подробнее

Реферат на тему: Управлінець ХХІ століття: організатор чи термінатор? Праці німецького соціолога М. Вебера відіграли значну роль у розвитку методів управління людськими ресурсами (УЛР) у сфері державного управління. Саме він визначив найважливіші принципи, сукупність яких утворює бюрократичний метод управління кадрами...

Подробнее

Реферат на тему: Типологія адаптаційного подолання кризи підліткового віку Тема підліткового дорослішання цікава для науковців, перш за все, тим, що саме в цей період життя людини виникає вікова криза. Необхідність адаптаційного подолання вікової кризи є вельми важливим завданням як для...

Подробнее

Реферат на тему: Феноменологія суб’єктної активності В сучасній психології проблема активності є фундаментальною. Однак розмаїття теоретичних підходів до її вивчення, дискусійний характер багатьох їх аспектів суттєво ускладнює процес системного використання наукового знання у практичній діяльності. Стаття присвячена теоретичному аналізу сучасного...

Подробнее
Страница 79 из 184« Первая...102030...7778798081...90100110...Последняя »