Співвідношення понять „мотив”, „стимул”, „потреба” та інтерес до навчання (реферат)

0 Comment on Співвідношення понять „мотив”, „стимул”, „потреба” та інтерес до навчання (реферат)

Реферат на тему: Співвідношення понять „мотив”, „стимул”, „потреба” та інтерес до навчання Проблема співвідношення понять мотивації, мотивів, стимулів та інтересу до навчання – одна з найголовніших у педагогічній психології. З наукової точки зору, вивчення будь-якого явища потребує, перш за все,...

Continue Reading

Сексуальність як детермінанта жіночої ідентичності (реферат)

0 Comment on Сексуальність як детермінанта жіночої ідентичності (реферат)

Реферат на тему: Сексуальність як детермінанта жіночої ідентичності Проблема жіночої ідентичності в сучасному суспільстві прямо пов’язана з проблемою жіночої сексуальності, а отже й проблемою жіночності. Для багатьох жінок самовираження через почуттєві відносини часто стають серйозною психологічною проблемою, з якою вони...

Continue Reading

Соціально-психологічні функції явища довіри (реферат)

0 Comment on Соціально-психологічні функції явища довіри (реферат)

Реферат на тему: Соціально-психологічні функції явища довіри У статті розглядаються основні соціально-психологічні функції явища довіри в контексті теоретичного аналізу вітчизняних і зарубіжних досліджень. Простежується вплив кожної з цих функцій на життєдіяльність людини, взаємодія і співвідношення функцій довіри. Окремо визначаються проблемні...

Continue Reading

Структура самосвідомості у підлітків з поведінковими розладами (реферат)

0 Comment on Структура самосвідомості у підлітків з поведінковими розладами (реферат)

Реферат на тему: Структура самосвідомості у підлітків з поведінковими розладами Згідно з Десятою міжнародною класифікацією психічних і поведінкових розладів, у підлітковому віці до них відносять розлади соціальної поведінки, обмежені рамками родини, розлади соціальної поведінки поза соціальними зв’язками, а також змішані...

Continue Reading

Рефлексивність як детермінанта суб’єктності тренера-викладача (реферат)

0 Comment on Рефлексивність як детермінанта суб’єктності тренера-викладача (реферат)

Рефлексивність як детермінанта суб’єктності тренера-викладача Рефлексія як здатність до самопізнання та самоаналізу власної внутрішньої психічної діяльності, психічних якостей і станів є одним з найважливіших показників суб’єктності тренера-викладача, адже саме вона визначає повноту його самоінтеграції та самоздійснення як неповторної цілісності. В...

Continue Reading

Феномен внутрішньої еміграції. (реферат)

0 Comment on Феномен внутрішньої еміграції. (реферат)

Реферат на тему: Феномен внутрішньої еміграції. Із словом еміграція ми вже давно звиклися. Хтось, правда, про неї тільки чув, а хтось і особисто знає людей, що кудись емігрували і чим це для них обернулося. Словосполучення ж «внутрішня еміграція» не настільки...

Continue Reading

Соціальна політика як регулятор взаємовідносин соціальних структур і соціальних інститутів (реферат)

0 Comment on Соціальна політика як регулятор взаємовідносин соціальних структур і соціальних інститутів (реферат)

Реферат на тему: Соціальна політика як регулятор взаємовідносин соціальних структур і соціальних інститутів Соціальна політика в спеціальній літературі розглядається у двох аспектах: як наукова галузь і навчальна дисципліна. Як навчальна дисципліна соціальна політика передає тим, хто її вивчає, комплекс сталих...

Continue Reading

Тенденції взаємодії засобів масової інформації з молодіжною аудиторією (реферат)

0 Comment on Тенденції взаємодії засобів масової інформації з молодіжною аудиторією (реферат)

Реферат на тему: Тенденції взаємодії засобів масової інформації з молодіжною аудиторією В суспільстві, що трансформується, роль засобів масової інформації значно посилюється, оскільки саме в такі періоди зростає потреба громадян точніше, об’єктивніше оцінювати суспільні явища і події. Сучасні мас-медіа значною мірою...

Continue Reading

Систематизація виборчого законодавства України (реферат)

0 Comment on Систематизація виборчого законодавства України (реферат)

Реферат на тему: Систематизація виборчого законодавства України Конституційна норма про те, що Україна є правовою, демократичною, соціальною державою, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, передбачає вирішення досить широкого...

Continue Reading

Соціальна реадаптація у життєвій перспективі (реферат)

0 Comment on Соціальна реадаптація у життєвій перспективі (реферат)

Реферат на тему: Соціальна реадаптація у життєвій перспективі Категорія „адаптація живих систем” розглядається в сучасній психології як динамічний збіг спрямованої активності живої системи та вимог середовища (соціокультурного і природного). Соціальна адаптація є принципово новим рівнем та новою формою адаптаційних живих...

Continue Reading