Результат педагогічної діяльності. Корекція в педагогічній діяльності. Педагогічна дія як структурний компонент діяльності (реферат)

0 Comment on Результат педагогічної діяльності. Корекція в педагогічній діяльності. Педагогічна дія як структурний компонент діяльності (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: “Результат педагогічної діяльності. Корекція в педагогічній діяльності. Педагогічна дія як структурний компонент діяльності” Результат педагогічної діяльності Якщо розглядати результат у формально-логічній послідовності розмірковувань, то все нібито зрозуміло. Результат — це втілена мета, яка більше чи менше збігається...

Continue Reading

Умови педагогічної діяльності (реферат)

0 Comment on Умови педагогічної діяльності (реферат)

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Умови педагогічної діяльності” Перш ніж перейти до виявлення специфіки умов у педагогічній діяльності, спробуймо визначити, чому вони є ЇЇ структурним елементом. Адже умови — це те, на тлі чого відбувається ця діяльність, те, що перебуває нібито поза...

Continue Reading

Проблемний характер педагогічної діяльності. Проблема педагогічного оцінювання (реферат)

0 Comment on Проблемний характер педагогічної діяльності. Проблема педагогічного оцінювання (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: “Проблемний характер педагогічної діяльності. Проблема педагогічного оцінювання.” Проблемний характер педагогічної діяльності У недалекому минулому на першому занятті з курсу «Основи педагогічної майстерності», присвяченому розгляду специфіки педагогічної діяльності, студенти часто давали такі відповіді: «В соціалістичному суспільстві вчителеві працювати легше,...

Continue Reading

Проблемний характер педагогічної діяльності. Проблема співвідношення індивідуальності вчителя, учнів і класу в цілому (реферат)

0 Comment on Проблемний характер педагогічної діяльності. Проблема співвідношення індивідуальності вчителя, учнів і класу в цілому (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: “Проблемний характер педагогічної діяльності. Проблема співвідношення індивідуальності вчителя, учнів і класу в цілому.” Проблемний характер педагогічної діяльності У недалекому минулому на першому занятті з курсу «Основи педагогічної майстерності», присвяченому розгляду специфіки педагогічної діяльності, студенти часто давали такі відповіді:...

Continue Reading

Взірці в діяльності вчителя (реферат)

0 Comment on Взірці в діяльності вчителя (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: “Взірці в діяльності вчителя” Психологи твердять, що людина усвідомлює свої потреби через певні образи, які відображають об’єкти й ситуації, за допомогою яких ці потреби можуть бути задоволені. Проте тлумачення поняття «образ» є значно ширшим, ніж у повсякденному...

Continue Reading

Конфлікти в діяльності вчителя. Соціальні процеси й особистість учителя (реферат)

0 Comment on Конфлікти в діяльності вчителя. Соціальні процеси й особистість учителя (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Конфлікти в діяльності вчителя Соціальні процеси й особистість учителя Конфлікти в діяльності вчителя Життя кожної людини передусім залежить від загального стану суспільства, яке визначає інтегральні чинники впливу й критерії людського життя: стабільність або соціальну напруженість, атмосферу доброзичливості...

Continue Reading

Проблеми адаптації молодого вчителя до учнівського колективу (реферат)

0 Comment on Проблеми адаптації молодого вчителя до учнівського колективу (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: “Проблеми адаптації молодого вчителя до учнівського колективу.” Проблеми адаптації молодого вчителя Розгляньмо ситуацію: до школи прийшов молодий учитель. Безумовно, сьогодні вона виглядає дещо інакше, бо майже ліквідовано систему розподілу випускників педагогічних навчальних закладів. Ще кілька років тому...

Continue Reading

Теоретична модель структури педагогічної діяльності (реферат)

0 Comment on Теоретична модель структури педагогічної діяльності (реферат)

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Теоретична модель структури педагогічної діяльності” Ефективним напрямом подолання розбіжностей між системами професійної підготовки та педагогічної діяльності є розробка теоретичної моделі, яка була 6 інваріантною в обох системах. Потреба у такій моделі зумовлена загальним контекстом життєдіяльності студента і...

Continue Reading

Засоби педагогічної діяльності (реферат)

0 Comment on Засоби педагогічної діяльності (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Засоби педагогічної діяльності Як уже зазначалося, вищим рівнем роботи вчителя з урахуванням умов діяльності є їх переведення в ранг засобів цієї діяльності, тобто в той інструмент, за допомогою якого здійснюється необхідне педагогічне перетворення. У процесі життєдіяльності кожна...

Continue Reading

Проблеми адаптації молодого вчителя (курсова)

0 Comment on Проблеми адаптації молодого вчителя (курсова)

КУРСОВА РОБОТА на тему: “Проблеми адаптації молодого вчителя.” ПЛАН Проблеми адаптації молодого вчителя. Загальні питання адаптації. Адаптація до педагогічного колективу. Адаптація до учнівського колективу. Адаптація до змісту педагогічної діяльності. Список використаної літератури. 1. Проблеми адаптації молодого вчителя Розгляньмо ситуацію: до...

Continue Reading