Політична психологія як наука (реферат)

0 Comment on Політична психологія як наука (реферат)

Реферат на тему: Політична психологія як наука        Як явище політична психологія (ПП) з`явилася з виникненням політичного життя. Фактично ПП виокремилася в науку з політології лише у 60-ті роки ХХ століття. Однією з причин цього було те, що політичні партії,...

Continue Reading

Поняття психоактивної речовини (реферат)

0 Comment on Поняття психоактивної речовини (реферат)

Реферат на тему: Поняття психоактивної речовини Під психоактивним речовиною розуміється будь-яка хімічна речовина, здатне при однократному прийомі змінювати настрій, фізичний стан, самовідчуття й сприйняття навколишнього, поводження або інші, бажані з погляду споживача, психофізичні ефекти, а при систематичному прийомі — психічну...

Continue Reading

Внутрішньоособистісний конфлікт (реферат)

0 Comment on Внутрішньоособистісний конфлікт (реферат)

Лабораторна робота a Тема:Внутрішньоособистісний конфлікт.       Практична робота:       Завдання 1.       Для розуміння сутності і причин виникнення внутрішньоособистісного конфлікту велике значення має аналіз таких рис особистості, як відповідальність за свої проступки і своє майбутнє, вміння долати труднощі, внутрішня згода самим з собою...

Continue Reading

Комплексні експертизи неповнолітніх (реферат)

0 Comment on Комплексні експертизи неповнолітніх (реферат)

Реферат на тему: Комплексні експертизи неповнолітніх Цей вид експертизи завойовує усе більше міцні позиції у зв’язку із введенням у КК РФ ст. 20, 22, збільшенням числа психологів зі спеціальною підготовкою, розширенням спектра питань, що ставляться перед експертами. Комплексна експертиза неповнолітніх...

Continue Reading

Психокорекційна робота психолога з учнями молодшого шкільного віку (реферат)

0 Comment on Психокорекційна робота психолога з учнями молодшого шкільного віку (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Психокорекційна робота психолога з учнями молодшого шкільного віку ПЛАН 1. Корекція психологічної готовності дітей до школи. 2. Корекція типів невстигання у навчанні учнів початкових класів.       3. Рання профілактика педагогічної занедбаності учнів                Корекція психологічної готовності дітей...

Continue Reading

Особливості застосування ігрового методу та засобів мистецтва у психокорекційній роботі (реферат)

0 Comment on Особливості застосування ігрового методу та засобів мистецтва у психокорекційній роботі (реферат)

Реферат на тему: Особливості застосування ігрового методу та засобів мистецтва у психокорекційній роботі ПЛАН 1. Використання методів ігрової психотерапії у психокорекційній роботі. Основні психологічні механізми корекційного впливу гри. 2. Терапія мистецтвом. 3. Казкотерапія.       Ігрова психотерапія – метод психотерапевтичного впливу на...

Continue Reading

Енцефаліти (реферат)

0 Comment on Енцефаліти (реферат)

Реферат на тему: Енцефаліти Це збірна група захворювань, що характеризуються запальною поразкою головного мозку внаслідок первинної інфекційної поразки речовини мозку (епідемічний, літній-літній-весняно-літній, японський і інший енцефаліти) і енцефаліти, що розвиваються як ускладнення різних інфекційних (кір, епідемічний паротит, скарлатина, грип, тиф...

Continue Reading

Технологія профілактики, урегулювання і розв\’язання конфліктів (реферат)

0 Comment on Технологія профілактики, урегулювання і розв\’язання конфліктів (реферат)

Реферат на тему: Технологія профілактики, урегулювання і розв’язання конфліктів ПЛАН Психологічні методи попередження конфліктів. Емпатія. Стратегічна орієнтація на принцип «виграти-виграти». Компроміс і консенсус. Психологічні механізми спілкування і їх роль у попередженні і розв’язанні соціальних конфліктів. Профілактика конфліктів       Попередити конфлікти можна,...

Continue Reading

Основні завдання й вікова специфіка експертизи неповнолітніх (реферат)

0 Comment on Основні завдання й вікова специфіка експертизи неповнолітніх (реферат)

Реферат на тему: Основні завдання й вікова специфіка експертизи неповнолітніх Судово-психіатрична експертиза неповнолітніх (СПЭН) проводиться відповідно до загальних норм виробництва судово-психіатричної експертизи (СПЭ), установленими процесуальним законом, але підлегла також своїм, специфічним для підліткового віку, правилам, пов’язаним з деякими особливостями законодавства,...

Continue Reading

Психіатр-експерт. Його права й обов\’язки (реферат)

0 Comment on Психіатр-експерт. Його права й обов\’язки (реферат)

Реферат на тему: Психіатр-експерт. Його права й обов’язки Найменування «експерт-психіатр» уживається у двох основних значеннях. Відповідно до першого з них, експерт-психіатр є співробітник судово-психіатричної експертної установи, у посадові обов’язки якого входить виробництво судово-психіатричних експертиз. Як уже говорилося раніше, це може...

Continue Reading