РЕФЕРАТ на тему: Ерос і цивілізація. Феномен одновимірної людини в ідеології розвиненого індустріального суспільства. Г. Маркузе (1898—1979) Проблему Еросу Герберт Маркузе розглядає, аналізуючи вчення Фрейда з філософських позицій. Цьому аналізу присвячено праці «Ерос і цивілізація. Філософське дослідження вчення Фрейда» (1956),...

Подробнее

Реферат На тему: Філософія культури і трансцендентальний ідеалізм. В. Віндельбанд (1848 — 1915) Вільгельм Віндельбанд, представник баденської школи неокритицизму, ставить питання про співвіднесеність всезагального та одиничного у психіці людини, в її духові ще до появи праць М.Вебера. Взагалі це велика...

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: Кібернетика як феномен культури. Пропедевтика кібернетизму в психології: «розумний робот». Н.Вінер Кібернетику було визначено як мистецтво управління, як науку про управління, зв’язок, переробку інформації. Кібернетичні системи почали розглядати незалежно від їх матеріального втілення як автоматизовані регулятори в...

Подробнее

РЕФЕРАТ На тему: Психосинтез: від душевної кризи до вищого «Я». Р. Ассаджолі (1888—1974) Ідея психосинтезу має свою історію, пов’язану з досягненнями психології та психіатрії. П.Жане говорив про «ментальний синтез». 3. Фрейд указував на синтезуючу функцію ego. Мова йшла про відновлення...

Подробнее

РЕФЕРАТ На тему: Інтеріоризація у світлі теорії системної локалізації вищих психічних функцій людини. О. Р.Лурія (1902— 1975) Цю теорію О.Р.Лурія створював як відповідь на питання щодо локалізації вищих психічних функцій людини. Це був один із важливих предметів нейропсихології, яку він...

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: Історико-психологічні дослідження XX століття: містерія пошуків, знахідок, сподівань. С.Л. Рубінштейн: проблеми історії психології та вчинковий осередок психологічної системи. Різні позитивні зрушення в дослідженні історико-психологічних проблем припадають на XX століття, на його другу половину особливо. Якщо в останній...

Подробнее

РЕФЕРАТ На тему: Р. Вотсон: великі постаті, що сприяють поступальному рухові психології. Продовжуючи своєрідну традицію тлумачення наукового поступу через образи видатних осіб, цілий їх шерег розглянув Р.Вотсон у своїй оригінальній праці «Великі психологи. Від Арістотеля до Фрейда» (1963). Не дбаючи...

Подробнее

РЕФЕРАТ На тему: Психологія творчості: від інтуїтивізму до гуманістичної традиції. Психологія творчості: від інтелектуалізму до біологізації. Психологія творчості: від інтуїтивізму до гуманістичної традиції Кінець XIX — початок XX століття позначені в історії психології творчості виходом низки визначних праць, зокрема «Творчої...

Подробнее

РЕФЕРАТ На тему: Протилежність та єдність Сада й Захер-Мазоха. Ідея безконечності. Ж.Дельоз (нар. 1925) Жиль Дельоз — професор філософії Ліонського університету, один з найвидатніших сучасних французьких філософів. Книга Дельоза «Ніцше і філософія» (1962) свідчить про «ніцшеанське відродження» у французькій філософії....

Подробнее

РЕФЕРАТ На тему: Інтеріоризація вчинкової дії: від зовнішньої структури до внутрішньої. Ідея рефлексу як повернення до вихідної точки поведінки. На рубежі XIX — XX століть відбулася революція у природничих та технічних науках. Подальший розвиток атомного вчення, квантова теорія М.Планка, теорії...

Подробнее
Страница 56 из 184« Первая...102030...5455565758...708090...Последняя »