Рольова теорія особистості: теоретичні аспекти та практичні аплікації (реферат)

0 Comment on Рольова теорія особистості: теоретичні аспекти та практичні аплікації (реферат)

Реферат на тему: Рольова теорія особистості: теоретичні аспекти та практичні аплікації   Класичний період розвитку психології особистості (перша половина — друга третина ХХ століття) увінчався створенням ряду цікавих теорій особистості, що увійшли в золотий фонд історії психології, попали у відповідні...

Continue Reading

Життєві кризи з позицій рольової теорії (реферат)

0 Comment on Життєві кризи з позицій рольової теорії (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Життєві кризи з позицій рольової теорії З точки зору змісту і характеру психологічних проблем чи життєвих обставин, що спричинили кризову ситуацію, а також особистісних ролей, що виникають, розвиваються і зникають, можна виділити кілька типів життєвих криз: 1....

Continue Reading

Життєва компетентність в умовах обмеженості життєвого світу (реферат)

0 Comment on Життєва компетентність в умовах обмеженості життєвого світу (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Життєва компетентність в умовах обмеженості життєвого світу   Людина приходить в цей світ чиста, як крапелька роси, не маючи за плечима ніякого досвіду. Але за своє коротке життя, що є миттю порівняно з існуванням Космосу, людина будує...

Continue Reading

Форми переживання людиною життєвих криз (реферат)

0 Comment on Форми переживання людиною життєвих криз (реферат)

Реферат на тему: Форми переживання людиною життєвих криз Однією з форм життєвої кризи є екзистенціальна фрустрація, що пов’язана з втратою смислу життя (Франкл В., 1990). Розуміння часу життя як цінності в системі особистісних смислів і ціннісних орієнтацій людини займає центральне...

Continue Reading

Етнопсихологічне підґрунтя політичної активності українства (реферат)

0 Comment on Етнопсихологічне підґрунтя політичної активності українства (реферат)

Реферат на тему: Етнопсихологічне підґрунтя політичної активності українства Побудова ефективного соціального управління і розвинутого громадянського суспільства в Україні в контексті стимулювання політичної активності її громадян потребує вивчення й аналізу етнопсихологічних особливостей української нації. Зрозуміло, що ця проблема має фундаментальний характер...

Continue Reading

Психологічні особливості взаємин батьків і дітей (курсова робота)

0 Comment on Психологічні особливості взаємин батьків і дітей (курсова робота)

КУРСОВА РОБОТА на тему: Психологічні особливості взаємин батьків і дітей ПЛАН ВСТУП I. Сім’я – соціальний інститут формування особистості. II. Роль батьків в розвитку дитини і помилка сімейного виховання. 2.1. Гнів дитини. 2.2. Дитячий плач. 2.3. Природа капризів. III. Попередження...

Continue Reading

Основні чинники формування українського національного характеру (на основі наукової спадщини Б. Цимбалістого) (реферат)

0 Comment on Основні чинники формування українського національного характеру (на основі наукової спадщини Б. Цимбалістого) (реферат)

Реферат на тему: Основні чинники формування українського національного характеру (на основі наукової спадщини Б. Цимбалістого) Підвищений інтерес до проблем, що стосуються національного характеру, пов’язаний зі змінами в соціально-політичній атмосфері сучасності та ідейною кризою, що її переживає наше суспільство в економічній,...

Continue Reading

Рольова соціалізація особистості: психотерапевтичний ракурс (реферат)

0 Comment on Рольова соціалізація особистості: психотерапевтичний ракурс (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Рольова соціалізація особистості: психотерапевтичний ракурс Поняття соціалізації — одне з ключових в проблемі психологічного розвитку особистості. Остання, маючи дуалістичну, біо-соціальну природу, є одночасно і результатом розгортання потенціальних, закладених в спадковості, можливостей, і продуктом формуючого впливу суспільства. Проте,...

Continue Reading

Особистісні дисгармонії як деформації рольової поведінки. Стратегії рольової психотерапії (реферат)

0 Comment on Особистісні дисгармонії як деформації рольової поведінки. Стратегії рольової психотерапії (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Особистісні дисгармонії як деформації рольової поведінки. Стратегії рольової психотерапії    Особистісні дисгармонії як деформації рольової поведінки Рольові конфлікти набагато частіше трапляються в міжособистісній взаємодії людей, ніж це здається на перший погляд. Вони являють собою досить серйозну соціально-психологічну...

Continue Reading

Вимірювання параметрів рольового конфлікту: Зарубіжний досвід (реферат)

0 Comment on Вимірювання параметрів рольового конфлікту: Зарубіжний досвід (реферат)

Реферат на тему: Вимірювання параметрів рольового конфлікту: Зарубіжний досвід Серед важливих соціальних функцій людини можна назвати соціальні ролі. Вивчення соціальної структури групи буде неповним без характеристики місця, яке займають в ній члени групи, що визначаються такими базовими поняттями, як позиція,...

Continue Reading