Реферат на тему: Розвиток “я-концепції” як фактор виникнення внутрішньоособистісного конфлікту підлітка Внутрішньоособистісний конфлікт дорослої людини досліджений і висвітленій у літературі ґрунтовно, на основі різних концептуальних позицій. У цілому, на нашу думку, автори однаково трактують умови розвитку конфлікту: по-перше, виникнення внутрішнього...

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: “Ісламський світ” ПЛАН Вступ 1. Розвиток психологічних знань в Халіфаті 2. Психологічні погляди Ібн-Рошда Висновок Список використаної літератури Вступ Давньогрецька цивілізація в умовах соціально-економічної деградації руйнувалася. Поступово втрачалася велика частина добутих знань в різних наукових областях, в...

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: “Розвиток психології в Китаї” ПЛАН Вступ 1. Особливості психологічний теорій Давнього Китаю 2. Психологія «недіяння» і «правил поведінки»: даосизм і конфуціанство 3. Теорії «співчувального вчинку» і «великого вибору» 4. Матеріалістичний підсумок давньокитайської психології Список використаної літератури Вступ...

Подробнее

РЕФЕРАТ з дисципліни “Загальна психологія” на тему: “Гальмування, збудження, індукція та їх види. Динамічний стереотип” ПЛАН Вступ 1. Збудження та гальмування як головні процеси нервової діяльності 2. Індукція збудження та гальмування 3. Динамічний стереотип та його значення Висновки Список використаної...

Подробнее

Реферат З психології на тему: Праця, характеристика видів праці з точки зору психології. План TOC \o «1-3» \h \z HYPERLINK \l «_Toc28382202» Вступ PAGEREF _Toc28382202 \h 3 HYPERLINK \l «_Toc28382203» 1. Праця та трудова діяльність людини PAGEREF _Toc28382203 \h 4...

Подробнее

Реферат на тему: ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРИРОДА ПСИХІКИ     1. Предмет психології та її завдання   Психологія — одна з наук про людину. Об’єктом її вивчення є найскладніша сфера життєдіяльності людини — психіка. Складність психіки як явища зумовлена тим,...

Подробнее

Реферат на тему: Персоналістичні напрями сучасної психологічної науки Персоналістична психологія зосередила свої зусилля на вивченні особистості та її внутрішньої будови. Так, для В. Штерна (1871-1938) “психологія є наукою про особистість (Person), яка переживання, кожне з яких тлумачиться в термінах своєї...

Подробнее

Реферат на тему: “Генетична психологія, біхевіоризм, гештальтпсихологія” Генетична психологія Поряд з багатьма психічними процесами, явищами і психічними механізмами,  співіснують: процеси породження, створення  і функціонування психічних явищ. Поняття “генетичний” має охоплювати ці еволюційні та історичні явища. Але так склалося, що поняттям...

Подробнее

Реферат на тему: Психіка і вища нервова діяльність   Впродовж останніх двох сторіч розвиток психології був тісно пов’язаний з досягненнями філософської думки та успіхами природничих наук. Матеріалістична інтерпретація природи та сутності психічних явищ була зумовлена появою філософії діалектичного матеріалізму й...

Подробнее

Реферат на тему: Теорія і метод в філософії і психології   Наука як сфера духовно-практичного освоєння світу є сукупністю систематизованих знань про те, що нас оточує, про природу, суспільство, людину, і разом з тим це сукупність методів, засобів і способів...

Подробнее
Страница 34 из 184« Первая...1020...3233343536...405060...Последняя »