Про актуальність психологічної підготовки майбутнього вчителя до спілкування з учнями (реферат)

0 Comment on Про актуальність психологічної підготовки майбутнього вчителя до спілкування з учнями (реферат)

Реферат на тему: Про актуальність психологічної підготовки майбутнього вчителя до спілкування з учнями Відродження національної системи освіти й виховання потребують відійти від авторитарної педагогіки, відновити гуманістичну школу, пройняту добротою, увагою та повагою до дитини, вірою в її можливості та здібності,...

Continue Reading

Стосунки між батьками й дітьми, їх виховний потенціал (реферат)

0 Comment on Стосунки між батьками й дітьми, їх виховний потенціал (реферат)

Реферат на тему: Стосунки між батьками й дітьми, їх виховний потенціал Порівняно з іншими соціальними інститутами сім’я має певні особливості, які істотно впливають на становлення особистості дитини. У дошкільному віці, коли дитина найбільшою мірою сприймає виховні впливи, саме сім’я стає...

Continue Reading

Емоційний стан людини як фактор використання ненормативної (інвективної) лексики (реферат)

0 Comment on Емоційний стан людини як фактор використання ненормативної (інвективної) лексики (реферат)

Реферат на тему: Емоційний стан людини як фактор використання ненормативної (інвективної) лексики У наш час у суспільстві змінюються пріоритети діяльності і розвитку особистості. Неабияке значення надається культурі спілкування між людьми. Кримінальна обстановка сприяє появі в мові великої кількості сленгів, жаргонів,...

Continue Reading

Психологічні умови формування технічного мислення учнів засобами нових інформаційних технологій навчання (реферат)

0 Comment on Психологічні умови формування технічного мислення учнів засобами нових інформаційних технологій навчання (реферат)

Реферат на тему: Психологічні умови формування технічного мислення учнів засобами нових інформаційних технологій навчання Сучасному виробництву стають потрібні працівники, які вільно володіють комп’ютерними технологіями, мають широкий технічний кругозір, здатні оперативно реагувати на миттєві зміни у стані керованих ними технічних засобів...

Continue Reading

Святоотецьке вчення про духовний розвиток особистості (реферат)

0 Comment on Святоотецьке вчення про духовний розвиток особистості (реферат)

Реферат на тему: Святоотецьке вчення про духовний розвиток особистості Одним із витоків суспільної свідомості, який відкриває шлях до формування духовних цінностей особистості, є агіографічна література. Питання застосування її духовного потенціалу з метою розвитку українських національних виховних традицій на сьогодні є...

Continue Reading

Ранні прояви психічних захворювань (реферат)

0 Comment on Ранні прояви психічних захворювань (реферат)

Реферат на тему: Ранні прояви психічних захворювань «Важке поводження», невідповідне «нормативному», очікуваному від дитини при навчанні, може виникати з різних причин. У деяких випадках в основі такого поводження лежить дисгармонійний розвиток особистості, обумовлений умовами виховання і сформуваними в дитини дезадаптивними...

Continue Reading

Психологічна характеристика сутності аморального вчинку (реферат)

0 Comment on Психологічна характеристика сутності аморального вчинку (реферат)

Реферат на тему: Психологічна характеристика сутності аморального вчинку Вимоги суспільства спонукають нас виробляти й постійно удосконалювати серії надійних критеріїв у різних галузях життєдіяльності людини, що визначають її поведінку та адекватність останньої цим вимогам. Наше суспільство на сучасному етапі переживає важкий...

Continue Reading

Девіантна поведінка підлітків як соціально-психологічна проблема (реферат)

0 Comment on Девіантна поведінка підлітків як соціально-психологічна проблема (реферат)

Реферат на тему: Девіантна поведінка підлітків як соціально-психологічна проблема Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що сьогодні наука під назвою “психологія девіантної поведінки” тільки починає формуватися. Ми ще не маємо загальновживаного визначення та критеріїв девіантної поведінки з точки зору психології,...

Continue Reading

Розробка моделей, які інтегрують зорові, слухові, мовленнєво-рухові та моторні компоненти мовленнєвої діяльності (реферат)

0 Comment on Розробка моделей, які інтегрують зорові, слухові, мовленнєво-рухові та моторні компоненти мовленнєвої діяльності (реферат)

Реферат на тему: Розробка моделей, які інтегрують зорові, слухові, мовленнєво-рухові та моторні компоненти мовленнєвої діяльності Розробка моделей та посібників для початкової стадії навчання іншомовної мовленнєвої діяльності належить до найбільш актуальних проблем. Такі моделі закладають та визначають на майбутнє спосіб кодування...

Continue Reading

Психологічні основи моделювання процесу рівневого навчання (реферат)

0 Comment on Психологічні основи моделювання процесу рівневого навчання (реферат)

Реферат на тему: Психологічні основи моделювання процесу рівневого навчання Психологічні аспекти навчання завжди залишаються в центрі уваги педагогів і психологів. Традиційні моделі навчання основну увагу вчителя спрямовували на засвоєння учнями певної суми знань, тобто фактологічного матеріалу. Друге за важливістю місце...

Continue Reading