Реферат на тему: Взаємозв’язок самооцінки та соціального статусу у підлітків з девіантною поведінкою Проблема дослідження полягала в тому, щоб вивчити взаємозв’язок самооцінки та соціального статусу у підлітків з девіантною поведінкою. Як відомо, що підлітки характеризуються нестабільною поведінкою, неврівноваженістю, невмінням себе...

Подробнее

Реферат на тему: Моральний вчинок як міра духовного розвитку особистості Сьогодні в Україні гостро постає проблема духовного відродження молоді. Сучасні соціально-культурні процеси, що виступають могутнім фактором у розв’язанні глобальних проблем нашого суспільства, детермінують пошук джерел виховання морального потенціалу студентів, які...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості професійних інтересів і схильності особистості старшокласників до економічних професій В зв’язку з тим, що Україна вступила в ринкові відносини в міжнародному співтоваристві особливого значення набуває проблема розвитку у школярів професійних інтересів і схильності особистості до набування...

Подробнее

Реферат на тему: Мотиви досягнення успіху та уникнення невдач як провідні в міжособистісній взаємодії підлітків Важливою проблемою для підліткового віку є визначення структури мотиваційної сфери, якою керуються підлітки в практичній і в навчальній діяльності. Як відомо, що для підлітків характерна...

Подробнее

Реферат на тему: Дослідження ціннісно-мотиваційних установок студентів вищого навчального закладу Соціально-психологічний компонент стану здоров’я людини визначає  її психічну сферу,  систему цінностей, установок і мотивів адекватної поведінки в соціальному середовищі. Аналіз науково-методичної літератури свідчить про те, що організація та методика професійної...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості самоконтролю у підлітків в процесі спілкування Проблема спілкування в підлітковому віці займає важливе місце в системі засобів, які впливають на розвиток властивостей особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, індивідуально-типологічних якостей. Наряду з іншими особистісними властивостями самоконтроль...

Подробнее

Реферат на тему: Психологія тероризму та психологічний захист працівників правоохоронних органів На сьогоднішній день тероризм став невід’ємною частиною політичних і економічних процесів в світі, і представляє все більш значну загрозу громадській і національній безпеці та й усьому подальшому розвитку нашої...

Подробнее

Реферат на тему: Вплив батьківського ставлення на емоційну сферу дитини молодшого шкільного віку На соціально-психологічний стан сучасного суспільства впливає ряд негативних чинників. Це економічна і екологічна криза, стихійні лиха, а також пов’язані з ними міграція населення, зміна умов життя, переоцінка...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості агресивної поведінки у підлітків в період вікової кризи Проблема дослідження полягала в тому, щоб вивчити особливості агресивної поведінки у підлітків в період вікової кризи. Як відомо, що агресивна поведінка в найбільшій мірі притаманна підліткам, оскільки є...

Подробнее

Реферат на тему: Розвиток дружніх відносин в підлітковому та юнацькому віці Проблема пошуку дружнього спілкування і товариша стає особливо актуальною у підлітковому віці. Сьогодні образ сучасної успішної молодої людини визначає її соціальну успішність, незалежність, діловитість, здатність не піддаватися на емоції...

Подробнее
Страница 24 из 184« Первая...10...2223242526...304050...Последняя »