Діалогічне спілкування в контексті професійного становлення психолога (реферат)

0 Comment on Діалогічне спілкування в контексті професійного становлення психолога (реферат)

Реферат на тему: Діалогічне спілкування в контексті професійного становлення психолога Як відомо, що спілкування — складний, багатоплановий процес становлення і розвитку контактів, що породжується потребами і мотивами, сумісною діяльністю, включає обмін інформацією, вироблення единої стратегії взаємодії, сприйняття, розуміння іншої людини...

Continue Reading

Вплив релаксації на психічні стани старшокласників (реферат)

0 Comment on Вплив релаксації на психічні стани старшокласників (реферат)

Реферат на тему: Вплив релаксації на психічні стани старшокласників Проблема дослідження полягала в тому, щоб вивчити особливості прояву психічних станів у старшокласників і сприяти зниженню рівнів проявів негативних психічних переживань, що пов’язані з тривожністю, агресивністю, фрустрацією, ригідністю нервових процесів. Як...

Continue Reading

Особливості прояву копінг-поведінки підлітків у стресових ситуаціях (реферат)

0 Comment on Особливості прояву копінг-поведінки підлітків у стресових ситуаціях (реферат)

Реферат на тему: Особливості прояву копінг-поведінки підлітків у стресових ситуаціях У вітчизняній психології опонуюча поведінка (копінг) розглядається як усвідомлене раціональна поведінка, спрямована на усунення стресової ситуації. Умовою копінгу  є стрес — стан людини, неспецифічна реакція на фізіологічному, психологічному і поведінковому...

Continue Reading

Тривожність, як психологічна причина виникнення невротичності особистості школяра (реферат)

0 Comment on Тривожність, як психологічна причина виникнення невротичності особистості школяра (реферат)

Реферат на тему: Тривожність, як психологічна причина виникнення невротичності особистості школяра В психологічній літературі відомо, що тривале переживання тривоги, емоційного дискомфорту, невміння поводити себе в стресових ситуаціях, контролювати та регулювати себе  призводить до виникнення невротичності особистості, як властивості, що негативно...

Continue Reading

Розвиток творчих здібностей у системі професійної підготовки митців (реферат)

0 Comment on Розвиток творчих здібностей у системі професійної підготовки митців (реферат)

Реферат на тему: Розвиток творчих здібностей у системі професійної підготовки митців Питання походження, соціальної сутності та специфіки художньої творчості кожна доба ставить і розв»язує відповідно до своїх конкретних соціально-історичних умов і потреб. Як живе і динамічне явище, мистецтво у своєму...

Continue Reading

Формування сприятливого психологічного клімату колективу як запорука зростання ефективності праці (реферат)

0 Comment on Формування сприятливого психологічного клімату колективу як запорука зростання ефективності праці (реферат)

Реферат на тему Формування сприятливого психологічного клімату колективу як запорука зростання ефективності праці Психологічний клімат справляє великий вплив на ефективність діяльності групи. Адже, спільна діяльність колективу зумовлює і спільність її психологічних характеристик. Сприятливий психологічний клімат сприяє формуванню почуття задоволеності членів...

Continue Reading

Психологічна наука і сучасні підходи до модернізації професійної підготовки майбутнього вчителя (реферат)

0 Comment on Психологічна наука і сучасні підходи до модернізації професійної підготовки майбутнього вчителя (реферат)

Реферат на тему: Психологічна наука і сучасні підходи до модернізації професійної підготовки майбутнього вчителя Протягом останнього десятиріччя психологія впевнено ввійшла в свідомість населення нашої держави, а також у педагогічний процес різних навчальних установ. Педагогічний навчальний заклад готує студентів до педагогічної...

Continue Reading

Дослідження психологічних особливостей дітей «групи ризику» (реферат)

0 Comment on Дослідження психологічних особливостей дітей «групи ризику» (реферат)

Реферат на тему: Дослідження психологічних особливостей дітей «групи ризику» В даний час проблема важких дітей особливо актуальна, тому що   зростає кількість безпритульних дітей, здійснюючих аморальні вчинки, які ведуть асоціальний спосіб життя. Саме тому, інтерес до проблеми поведінки з відхиленням значно...

Continue Reading

Деякі проблеми реалізації психологічного експерименту (реферат)

0 Comment on Деякі проблеми реалізації психологічного експерименту (реферат)

Реферат на тему: Деякі проблеми реалізації психологічного експерименту Розвиток та становлення психології у сучасній Україні зумовлюють інтерес до психологічних знань та застосування їх на практиці. Це у свою чергу актуалізує обговорення проблем, пов’язаних з експериментуванням у області психології. Метод, завдяки...

Continue Reading

Згуртованість та сумісність як показники розвитку трудового колективу (реферат)

0 Comment on Згуртованість та сумісність як показники розвитку трудового колективу (реферат)

Реферат на тему: Згуртованість та сумісність як показники розвитку трудового колективу Відомо, що психологічний клімат колективу в значній мірі залежить від психологічних якостей лідерів-організаторів, які повинні знаходити індивідуальний підхід до кожного члена трудового колективу, сприяти дисциплінованості, організованості, відповідальності, безконфліктності в...

Continue Reading