Корекційно-розвиваюче значення дидактичних ігор і вправ у навчанні розумово відсталих учнів (реферат)

0 Comment on Корекційно-розвиваюче значення дидактичних ігор і вправ у навчанні розумово відсталих учнів (реферат)

Реферат на тему: Корекційно-розвиваюче значення дидактичних ігор і вправ у навчанні розумово відсталих учнів Труднощі в засвоєнні навчального матеріалу учнями допоміжної школи часто призводять до зниження їхнього інтересу до навчання. Причини цих труднощів різноманітні. Насамперед, як відзначає ряд дослідників (Т.Власова,...

Continue Reading

Дослідження ціннісно-мотиваційних установок студентів вищого навчального закладу (реферат)

0 Comment on Дослідження ціннісно-мотиваційних установок студентів вищого навчального закладу (реферат)

Реферат на тему: Дослідження ціннісно-мотиваційних установок студентів вищого навчального закладу Соціально-психологічний компонент стану здоров’я людини визначає  її психічну сферу,  систему цінностей, установок і мотивів адекватної поведінки в соціальному середовищі. Аналіз науково-методичної літератури свідчить про те, що організація та методика професійної...

Continue Reading

Синергетична концепція розвитку творчих здібностей особистості (реферат)

0 Comment on Синергетична концепція розвитку творчих здібностей особистості (реферат)

Реферат на тему: Синергетична концепція розвитку творчих здібностей особистості В умовах реформування перед сучасною національною школою України особливо гостро постає питання розвитку творчої особистості, здатної глибоко сприймати, високо цінувати і цілеспрямовано примножувати матеріальні і духовні цінності. Тому важливим завданням вищої...

Continue Reading

О.С. Нілл та психоаналіз З.Фрейда (реферат)

0 Comment on О.С. Нілл та психоаналіз З.Фрейда (реферат)

Реферат на тему: О.С. Нілл та психоаналіз З.Фрейда Особливий інтерес викликає педагогічна концепція відомого британського педагога та психолога — Олександра Саттерленда Нілла (1883 — 1973), прибічника вільного виховання та засновника школи Саммерхілл. Після закінчення Единбургського університету зі ступенем магістра мистецтв...

Continue Reading

Поняття та побудова „психологічного портрету" невідомої особи за ознаками усного мовлення (реферат)

0 Comment on Поняття та побудова „психологічного портрету" невідомої особи за ознаками усного мовлення (реферат)

Реферат на тему: Поняття та побудова „психологічного портрету» невідомої особи за ознаками усного мовлення У криміналістиці і оперативно-розшуковій діяльності під психологічним портретом традиційно розуміється система відомостей про психологічні та інші (соціальні, демографічні, правові) ознаки особи, важливі з погляду її виявлення...

Continue Reading

Вплив міжособистісних взаємин на розвиток творчості у школярів (реферат)

0 Comment on Вплив міжособистісних взаємин на розвиток творчості у школярів (реферат)

Реферат на тему: Вплив міжособистісних взаємин на розвиток творчості у школярів Важливе значення набуває проблема вивчення міжособистісних взаємин в шкільному колективі. Завжди ця проблема була пов’язана з вивченням стосунків, самоооцінки особистості, соціального статусу особистості в колективі. В нашому дослідженні, яке...

Continue Reading

Вплив спілкування на мовленнєвий розвиток підлітка (реферат)

0 Comment on Вплив спілкування на мовленнєвий розвиток підлітка (реферат)

Реферат на тему: Вплив спілкування на мовленнєвий розвиток підлітка Як показують дослідження сучасних вітчизняних психологів  Г.О. Балл, Воробйова Л.І., Ковальов Г.А. та інших, що в гуманістично орієнтованому  педагогічному процесі маніпулятивні і  імперативні впливи на особистість  повинні потіснитись  і дати провідне ...

Continue Reading

Емоційна стійкість як фактор соціально-психологічної адаптації у ранньому юнацькому віці (реферат)

0 Comment on Емоційна стійкість як фактор соціально-психологічної адаптації у ранньому юнацькому віці (реферат)

Реферат на тему: Емоційна стійкість як фактор соціально-психологічної адаптації у ранньому юнацькому віці Проблема психологічної адаптації як процесу індивідуального саморозвитку людини виразно заявлена в психологічній літературі(К.А. Абульханова-Славська,Б.Г.Ананьев, Л.І.Анциферова та інші.) Аналіз літературних джерел показує,що найбільш широко висвітлені основні емоційні властивості...

Continue Reading

Особливості типів відношення підлітків до оточуючих людей (реферат)

0 Comment on Особливості типів відношення підлітків до оточуючих людей (реферат)

Реферат на тему: Особливості типів відношення підлітків до оточуючих людей Проблема дослідження полягала у вивченні особливостей типів відношення підлітків до оточуючих людей. Як відомо, що в підлітковому віці виявляється широкий спектр  відношень підлітків до оточуючих людей, від  дружелюбного, товариського, альтруїстичного...

Continue Reading

Особливості самоконтролю у підлітків в процесі спілкування (реферат)

0 Comment on Особливості самоконтролю у підлітків в процесі спілкування (реферат)

Реферат на тему: Особливості самоконтролю у підлітків в процесі спілкування Проблема спілкування в підлітковому віці займає важливе місце в системі засобів, які впливають на розвиток властивостей особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, індивідуально-типологічних якостей. Наряду з іншими  особистісними властивостями самоконтроль...

Continue Reading