Психічні якості та їх роль у системі психологічної підготовки дзюдоїстів (реферат)

0 Comment on Психічні якості та їх роль у системі психологічної підготовки дзюдоїстів (реферат)

Реферат на тему: Психічні якості та їх роль у системі психологічної підготовки дзюдоїстів Ріст результатів у спорті вищих досягнень, жорстка конкуренція на міжнародній арені вимагають високого рівня підготовленості від суб’єктів змагальної діяльності. Вміння вдало управляти власними рухами, що засноване на...

Continue Reading

Психологічні аспекти професійної діяльності лікаря (реферат)

0 Comment on Психологічні аспекти професійної діяльності лікаря (реферат)

Реферат на тему: Психологічні аспекти професійної діяльності лікаря В сучасній медицині продовжується диференціація її розділів, значно зросла чисельність вузьких лікарських спеціальностей. З кожним роком все ширше застосовуються технічні засоби для обстеження і лікування хворих. Необхідність все частіше звертатись до додаткових...

Continue Reading

Ґендерні особливості перекладу синтаксичних структур: психолінгвістичний аспект (реферат)

0 Comment on Ґендерні особливості перекладу синтаксичних структур: психолінгвістичний аспект (реферат)

Реферат на тему: Ґендерні особливості перекладу синтаксичних структур: психолінгвістичний аспект Сучасний етап розвитку науки, і зокрема перекладознавства, характеризується досить інтенсивним підкріпленням новими напрямами досліджень. Розробляються теоретичні підвалини для інтеграції наукових галузей – соціології, етнології, психології та лінгвістики. Схожа картина постає...

Continue Reading

Особливості формування агресивної поведінки у спортивних вболівальників (реферат)

0 Comment on Особливості формування агресивної поведінки у спортивних вболівальників (реферат)

Реферат на тему: Особливості формування агресивної поведінки у спортивних вболівальників Діяльність спортсмена практично завжди викликає реакцію глядацької аудиторії. Присутність глядачів на змаганнях, їх відношення до змагальних перепитій може суттєво вплинути на результати діяльності спортсменів. Так, недосвідчений спортсмен, переживаючи збудження, зумовлене...

Continue Reading

Вплив активізації рухової активності на соціальну інтеграцію глухих дітей (реферат)

0 Comment on Вплив активізації рухової активності на соціальну інтеграцію глухих дітей (реферат)

Реферат на тему: Вплив активізації рухової активності на соціальну інтеграцію глухих дітей Залучення глухих дітей до регулярних занять фізичними вправами і формування в них достатньо високого рівня фізичної активності має вирішальне значення для підвищення ефективності процесу соціальної інтеграції [1]. У...

Continue Reading

Особистісний сенс як один з факторів самовиховання майбутнього вчителя (реферат)

0 Comment on Особистісний сенс як один з факторів самовиховання майбутнього вчителя (реферат)

Реферат на тему: Особистісний сенс як один з факторів самовиховання майбутнього вчителя Об`єктивний процес переоцінки цінностей в усіх сферах нашого життя позначився й на підході до вивчення ціннісних орієнтацій. Увага дослідників з питань готовності молоді до праці, орієнтації на працю...

Continue Reading

Формування ціннісних орієнтацій особистості (реферат)

0 Comment on Формування ціннісних орієнтацій особистості (реферат)

Реферат на тему: Формування ціннісних орієнтацій особистості Глобальні зміни в сучасному світі ведуть до переосмислення методологічних основ розвитку наук про людину. Традиційні уявлення про закономірності становлення особистості, розвитку інтелекту, творчого потенціалу збагачуються новими теоріями, концепціями, інноваційними технологіями, моделями, варіативними освітніми...

Continue Reading

Чинники формування психологічних проблем дитини (реферат)

0 Comment on Чинники формування психологічних проблем дитини (реферат)

Реферат на тему: Чинники формування психологічних проблем дитини Сім’я є одним із основних факторів, які впливають на формування особистості дитини. Багатьма психологічними дослідженнями показано, що особистісні проблеми дітей – неврози, страхи, девіантна та делінквентна поведінка тощо – значною мірою зумовлені...

Continue Reading

Роль антропологічних факторів у формуванні моральних властивостей особистості (реферат)

0 Comment on Роль антропологічних факторів у формуванні моральних властивостей особистості (реферат)

Реферат на тему: Роль антропологічних факторів у формуванні моральних властивостей особистості Одним з найважливіших завдань, від яких безпосередньо залежить подальший економічний розвиток нашої країни, є моральне виховання підростаючого покоління. Ця проблема потребує комплексного розв’язання не тільки силами школи, сім’ї і...

Continue Reading

Місце ціннісних орієнтацій в утвердженні життєвих пріоритетів студентської молоді (реферат)

0 Comment on Місце ціннісних орієнтацій в утвердженні життєвих пріоритетів студентської молоді (реферат)

Реферат на тему: Місце ціннісних орієнтацій в утвердженні життєвих пріоритетів студентської молоді Проблеми, пов’язані з людськими цінностями, належать до числа найважливіших у будь-якій із наук, в центрі яких перебувають людина і суспільство, оскільки цінності виступають інтегративним стрижнем як для окремо...

Continue Reading