Виховання — підготовка дитини до дорослого життя (реферат)

0 Comment on Виховання — підготовка дитини до дорослого життя (реферат)

Реферат на тему: Виховання — підготовка дитини до дорослого життя Виховання, зміст, загальні закономірності виховання, принципи, методи, заходи виховання, цілі, мета виховання, розвиток, формування, становлення, особистість, учень, вчитель, вихованець, вихователь, самовиховання, перевиховання, позакласна робота, життєвий шлях, сімейне виховання, виховна діяльність...

Continue Reading

Психосоціальні властивості особистості. (реферат)

0 Comment on Психосоціальні властивості особистості. (реферат)

Реферат на тему: Психосоціальні властивості особистості. Людина, особистість, психосоціальні властивості, зв’язок біопсихічних та психосоціальних властивостей, індивід як основа особистості, типи та риси особистості( соціальний статус, суспільні ролі, функції, соціальні установки, соціальні потреби і мотиви, спрямованість, емоції та почуття( характер, ставлення...

Continue Reading

Міжособистісні стосунки. спілкування (реферат)

0 Comment on Міжособистісні стосунки. спілкування (реферат)

Реферат на тему: Міжособистісні стосунки. спілкування Міжособистісні стосунки, спілкування, заходи спілкування, комунікація, модель комунікативного процесу, види спілкування, структура спілкування, функції спілкування, агресивність, дружелюбність, домінування, підлеглість, група, колектив, конфлікт, каузальна атрибуція, стратегія поведінки у конфлікті: настирність, кооперація; тактики поведінки у конфліктній...

Continue Reading

Освіта в культурі людства (реферат)

0 Comment on Освіта в культурі людства (реферат)

Реферат на тему: Освіта в культурі людства Освіта, освітні програми, міністр освіти, письменність, перші вищі навчальні заклади України, перший президент ВУАН, реформа освіти, акредитація, афінська система виховання, братська школа, риторська школа Квінтіліана, квадріум, тривіум, бакалавр, магістр, спеціаліст, гімназія, загальноосвітня середня...

Continue Reading

Потреби, мотиви, поведінка (реферат)

0 Comment on Потреби, мотиви, поведінка (реферат)

Реферат на тему: Потреби, мотиви, поведінка Активність, спонука, біологічні потреби, соціальні потреби, матеріальні, духовні потреби, потяги, теорія потягів З. Фрейда, погляди В. Мерліна на потяги, бажання, стійкість потреб, гомеостатична теорія мотивації, ієрархія потреб за А. Маслоу, самоактуалізована особистість, мотив, предметність мотиву, мета, інтерес,...

Continue Reading

Навчання як головний шлях до освіти (реферат)

0 Comment on Навчання як головний шлях до освіти (реферат)

Реферат на тему: Навчання як головний шлях до освіти Дидактика, навчання, процес навчання, викладання, научіння, освіта, знання, уміння, навички, ціль, зміст, організація, види, форми, методи, заходи, результати, продукти навчання, управління навчанням, суб’єкт навчально-пізнавальної діяльності, принципи дидактики, освітні групи навчання, мотиви,...

Continue Reading

Шпаргалка

0 Comment on Шпаргалка

Шпаргалка TOC \o «1-3» 1.поняття про психіку. структурна орг-ція псих PAGEREF _Toc418949774 \h 2 2.психіка і мозок. нервова систесма. головний мозок. PAGEREF _Toc418949775 \h 2 3. осн форми прояву психіки: пр-си, стани, вл-ті PAGEREF _Toc418949777 \h 2 4. поняття про...

Continue Reading

Особистість та діяльність (реферат)

0 Comment on Особистість та діяльність (реферат)

Реферат на тему: Особистість та діяльність Особистість, діяльність, активність, поведінка, вчинок, феномен, інтеріоризація, екстеріоризація, основні види діяльності: гра, навчання, праця, спілкування; типи діяльності, репродуктивна діяльність, продуктивна (за алгоритмом) діяльність, творча діяльність, дія, організаційно-психологічна структура діяльності: суб’єкт, ціль, мотив, процес, предмет,...

Continue Reading

Вступ до психології (реферат)

0 Comment on Вступ до психології (реферат)

Реферат на тему: Вступ до психології Предмет та метод науки, становлення предмета психології, душа, Арістотель, свідомість, інтроспекція, експериментальна психологічна лабораторія, криза в психології, біхевіоризм, поведінка, генетична психологія, інтелект, гештальтпсихологія, гештальт, психоаналіз, сфера потреб та мотивів, статево-рольова поведінка, когнітивна психологія, пізнавальні...

Continue Reading

«Я-концепція». Система психологічного захисту (реферат)

0 Comment on «Я-концепція». Система психологічного захисту (реферат)

Реферат на тему: «Я-концепція». Система психологічного захисту «Я-образ», «Я-концепція», уявлення про себе, пізнання себе, ставлення до себе, відокремлення дитини від зовнішнього світу, ознаки виділення себе та усвідомлення своєї інаковості, негативізм, впертість, норовитість, примхливість, обезцінювання дорослих, протест-бунт, примітивне відчуття власного тіла,...

Continue Reading