Саморозвиток як творення особистості (реферат)

0 Comment on Саморозвиток як творення особистості (реферат)

Реферат на тему: Саморозвиток як творення особистості У справі виховання молодого покоління чимало суперечностей, колізій, негараздів. Стереотипними стали думки про причини їх виникнення: незадовільні умови середовища, неефективність виховних зусиль педагогів та батьків, вікові психофізіологічні особливості вихованців, згубний вплив кінопродукції і...

Continue Reading

Соціально-психологічні аспекти морального виховання в сучасній парадигмі освіти (реферат)

0 Comment on Соціально-психологічні аспекти морального виховання в сучасній парадигмі освіти (реферат)

Реферат на тему: Соціально-психологічні аспекти морального виховання в сучасній парадигмі освіти Мало в який ще час відчувалась така гостра потреба у встановленні чітких моральних принципів, як сьогодні. Гуманістичні цінності зазнають трансформаційні зміни в новому світоглядному вимірюванні — економічному, який породжує...

Continue Reading

Тренінг контролю агресивності (реферат)

0 Comment on Тренінг контролю агресивності (реферат)

Реферат на тему: Тренінг контролю агресивності Вирази емоцій в нашому суспільстві не схвалюється. Це починається з дитинства, коли батьки не дозволяють дітям голосно говорити, не сперечатись, не кричати. Коли ж агресивні комунікації постійно пригнічуються і блокуються людина з часом набирає...

Continue Reading

Шизофренічний світ (реферат)

0 Comment on Шизофренічний світ (реферат)

Реферат на тему: Шизофренічний світ Для психіатра важливим є вміння розуміти та відчувати світ переживань хворого. Через цей світ ми розуміємо все, що хворий переживає, чим є його минуле, майбутнє та теперішнє, що становить приховану від зовнішнього світу, і навіть...

Continue Reading

Мелянхолія (реферат)

0 Comment on Мелянхолія (реферат)

Реферат на тему: Мелянхолія Пустка Окремої розмови, з цілковитою певністю, потребує шизофренічна депресія. Тут ідеться не лише про депресивну фазу шизоафективного психозу, де елемент депресії є наслідком фрагменту циклофренічного кола, – а передусім про такі депресії, які виникають у міру...

Continue Reading

Творчість як детермінанта успішності (реферат)

0 Comment on Творчість як детермінанта успішності (реферат)

Реферат на тему: Творчість як детермінанта успішності Постійна потреба в освіті (підвищенні фахового рівня) пов’язана з концепцією людини як носія змін. Широка участь у побудові майбутнього обумовлює загальну потребу в постійному накопиченні знань, навичок. Набуті знання повинні допомагати людині виробити...

Continue Reading

Чинники формування ідентичності в юності (реферат)

0 Comment on Чинники формування ідентичності в юності (реферат)

Реферат на тему: Чинники формування ідентичності в юності З усіх проблем, з якими зустрічались люди в ході розвитку людства, ймовірно, найбільш загадковою є сама людська природа. В яких тільки напрямках не велись пошуки, яких тільки концепцій не було висунуто,- ясної...

Continue Reading

Синдром “неспокійної дитини” (реферат)

0 Comment on Синдром “неспокійної дитини” (реферат)

Реферат на тему: Синдром “неспокійної дитини” На фоні зниження рівня народжуваності кількість дітей з хворобами центральної нервової системи (ЦНС) залишається високою. Це зумовлено покращенням виходжування новонароджених, особливо недоношених. Відмічається зв’язок патології перинатального періоду з рядом захворювань нервової системи, симптоми яких...

Continue Reading

Педагогіка як наука про освіту. Структура сучасної педагогіки (реферат)

0 Comment on Педагогіка як наука про освіту. Структура сучасної педагогіки (реферат)

Реферат на тему: Педагогіка як наука про освіту. Структура сучасної педагогіки Освіта, педагогіка, методи педагогічних досліджень, дидактика, виховання, предмет педагогіки, завдання педагогіки, педагогічний процес, вчитель, учень, система педагогічних наук, загальна педагогіка, вікова педагогіка, соціальна педагогіка, професійна педагогіка, дошкільна педагогіка, педагогіка...

Continue Reading

Розвиток особистості (реферат)

0 Comment on Розвиток особистості (реферат)

Реферат на тему: Розвиток особистості Розвиток, прогрес, регрес, біогенетична теорія, соціогенетична теорія, психогенетична теорія, діяльнісний підхід, періодизація, теорія Д. Б. Ельконіна, провідна діяльність, соціальна ситуація розвитку, протиріччя, новоутворення, сензитивні та кризові періоди розвитку, концепція розвитку особистості протягом життя, погляди Е....

Continue Reading