Акціонерний капітал (курсова робота)

0 Comment on Акціонерний капітал (курсова робота)

КУРСОВА РОБОТА на тему: “АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ” ПЛАН ВСТУП 1. ПОНЯТТЯ КАПІТАЛУ, ЙОГО ФОРМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 1.1. Поняття капіталу в політекономії 1.2. Сутність капіталу 1.3. Форми капіталу 2. АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ І АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА 2.1. Поняття акціонерного капіталу і акціонерного товариства 2.2....

Continue Reading

Вдосконалення стимулювання праці (курсова робота)

0 Comment on Вдосконалення стимулювання праці (курсова робота)

КУРСОВА РОБОТА на тему: “Вдосконалення стимулювання праці в організації” ПЛАН Вступ 1. Поняття про стимули, стимулювання праці 2. Проблеми формування ефективного механізму стимулювання праці в організації 3. Соціально-економічна сутність оплати праці 4. Політика стимуляцій в організації, шляхи її вдосконалення 4.1....

Continue Reading

Взаємодія школи та сім’ї у вихованні дітей (курсова робота)

0 Comment on Взаємодія школи та сім’ї у вихованні дітей (курсова робота)

КУРСОВА РОБОТА на тему: “Взаємодія школи та сім’ї у вихованні дітей” ПЛАН Вступ Виховання – як батьківський обов’язок Завдання, зміст і методика виховання дітей в сім’ї Шляхи підвищення педагогічних знань батьків Види й методи роботи з батьками учнів Роль громадських...

Continue Reading

Облік оплати праці (курсова робота)

0 Comment on Облік оплати праці (курсова робота)

Курсова робота на тему “Облік оплати праці” ПЛАН Вступ Облік оплати праці Суть заробітної плати. Форми та системи оплати праці Склад і порядок формування коштів на оплату праці Документальне оформлення та облік нарахуваня зарплати та нарахувань на соціальні засоби Практичний...

Continue Reading

Аналіз основних засобів підприємства (на прикладі місцевого підприємства) (курсова робота)

0 Comment on Аналіз основних засобів підприємства (на прикладі місцевого підприємства) (курсова робота)

4 КУРСОВА РОБОТА на тему: “Аналіз основних засобів підприємства”ПЛАН Вступ 1. Теоретичні аспекти існування основних засобів1.1. 1.1.Економічна суть існування основних засобів1.1. 1.2.Методика аналізу ефективності використання основних фондів1.2. 1.3. Загальна характеристика ТОВ “Альянс”2. Аналіз виробничих основних засобів на прикладі ТОВ “Альянс”2.1....

Continue Reading

Правосвідомість та правова культура (курсова робота)

0 Comment on Правосвідомість та правова культура (курсова робота)

Курсова робота на тему: “Правосвідомість та правова культура” План Вступ Розділ І. Поняття правосвідомості, види форм правосвідомості, функції правосвідомості 1.1. Поняття і структура правосвідомості 1.2. Класифікація форм правосвідомості за суб’єктами і глибиною відображення правової дійсності 1.3. Функції правосвідомості. Роль правосвідомості...

Continue Reading

Вдосконалення процесу стимулювання праці на підприємстві (курсова робота)

0 Comment on Вдосконалення процесу стимулювання праці на підприємстві (курсова робота)

КУРСОВА РОБОТА на тему: “Вдосконалення процесу стимулювання праці на підприємстві” ПЛАН ВСТУП 1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОЦЕСУ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 1.1. Теоретичні основи мотивування 1.2. Стратегія керування людськими ресурсами підприємства 1.3. Стимулюючі чинники, принципи впливу на мотивацію людей. Методи поліпшення...

Continue Reading

Норми права та інші соціальні норми (курсова робота)

0 Comment on Норми права та інші соціальні норми (курсова робота)

КУРСОВА РОБОТА на тему: “НОРМИ ПРАВА ТА ІНШІ СОЦІАЛЬНІ НОРМИ” ПЛАН ВСТУП 1. ПОНЯТТЯ НОРМ ПРАВА ТА ІНШИХ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ 1.1. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ НОРМИ ПРАВА 1.2. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ І ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ. ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ З ТЕХНІЧНИМИ НОРМАМИ 1.3. НОРМИ...

Continue Reading

Автоматизовані системи бухгалтерського обліку (курсова робота)

0 Comment on Автоматизовані системи бухгалтерського обліку (курсова робота)

КУРСОВА РОБОТА на тему: “Автоматизовані системи бухгалтерського обліку” ПЛАН Вступ 1. Теоретичні основи автоматизації бухгалтерського обліку 1.1. Предмет, метод і задачі бухгалтерського обліку 1.2. Автоматизація бухгалтерського обліку — основа ефективного управління. 1.3. Вимоги до інформаційної системи бухгалтерського обліку 1.4. Елементи...

Continue Reading

Вплив фізичних факторів на здоров’я людини (курсова робота)

0 Comment on Вплив фізичних факторів на здоров’я людини (курсова робота)

КУРСОВА РОБОТА на тему: “Вплив фізичних факторів на здоров’я людини” ПЛАН Вступ 1. Довкілля та здоров’я людини 2. Характеристика основних видів фізичних факторів, їх впливи на здоров’я людини 2.1. Дія шуму і вібрації на організм людини 2.2. Електромагнітні поля і...

Continue Reading