Макроекономічна модель сукупних видатків (курсова робота)

0 Comment on Макроекономічна модель сукупних видатків (курсова робота)

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Макроекономіка” на тему: “Макроекономічна модель сукупних видатків” ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………. ………………………………………………..3 Розділ І. Макроекономічна модель сукупних видатків в економіці………………………….5 Споживання……………………………………………………. ……………………………………….7 Інвестиції. Їх функції……………………………………………………….. …………………….12 Розділ ІІ. 2.1. Модель “витрати-випуск”……………………………………………….. ……………………..15 2.2. Встановлення рівноважного ВВП…………………………………………………………… 18 Розділ...

Continue Reading

Людвіг Фейєрбах та його теорія (курсова робота)

0 Comment on Людвіг Фейєрбах та його теорія (курсова робота)

Тема курсової роботи: “ЛЮДВІГ ФЕЙЄРБАХ ТА ЙОГО ТЕОРІЯ” План роботи Вступ 1. Вчення Фейєрбаха про походження релігії 1.1. Психологічні основи релігійних уявлень 1.2. Виникнення релігійного культу 1.3. Перехід від політеїзму до монотеїзму 1.4. Гносеологічні основи релігійних уявлень 2. Антропологічний матеріалізм Фейєрбаха 2.1. Людина, як...

Continue Reading

Місце господарського права в правовій системі України (курсова робота)

0 Comment on Місце господарського права в правовій системі України (курсова робота)

Тема курсової роботи: “Місце господарського права в правовій системі України” План роботи ВСТУП 1. ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 1.1. Предмет і метод господарського права 1.2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види 1.3. Методи господарського права 2. СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ЙОГО ФОРМИ 2.1. Система господарського права 2.2....

Continue Reading

Дізнання в митних органах (курсова)

0 Comment on Дізнання в митних органах (курсова)

КУРСОВА РОБОТА на тему: “Дізнання в митних органах” ПЛАН Вступ I. Дізнання в митних органах: різновиди та строки провадження. II. Повноваження митних органів як органів дізнання. III. Оформлення документації при проведенні слідчих дій: а) протоколи; б) постанови. IV. Управління дізнанням...

Continue Reading

Державні символи України (курсова)

0 Comment on Державні символи України (курсова)

КУРСОВА РОБОТА “Державні символи України” ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………. ……………………………….3 1. ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ — ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ…………………………………………………… …………………………………….5 1.1. Поняття про державні символи, їх конституційне закріплення в Україні…..5 1.2. Державний гімн України……………………………………………………….. ………………..8 1.3. Герб України……………………………………………………….. ………………………………..12 2. ДОТРИМАННЯ ПРОТОКОЛЬНИХ НОРМ...

Continue Reading

Державний борг (внутрішній та зовнішній), його роль (курсова)

0 Comment on Державний борг (внутрішній та зовнішній), його роль (курсова)

КУРСОВА РОБОТА на тему: “Державний борг (внутрішній та зовнішній), його роль в розвитку економіки” ПЛАН ВСТУП 1. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ: ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА І РОЛЬ 2. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ЙОГО ВИДИ 2.1. Поняття державного боргу 2.2. Чинники, які впливають на формування державного боргу...

Continue Reading

Державний лад і право Української Народної Республіки (курсова)

0 Comment on Державний лад і право Української Народної Республіки (курсова)

Курсова робота на тему: “Державний лад і право Української Народної Республіки” ПЛАН Вступ 1. Утворення Української Народної Республіки. Державний лад і право УНР 1.1. Організація центральної влади 1.2. Організація місцевої влади 1.3. Військове будівництво та спеціальні служби УНР 1.4. Судова...

Continue Reading

Джерела конституційного права України (курсова)

0 Comment on Джерела конституційного права України (курсова)

КУРСОВА РОБОТА на тему: «Джерела конституційного права України» ПЛАН ВСТУП 1. ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА, ЇХ ВИДИ 1.1. Сутність проблематики у визначенні джерел конституційного права 1.2. Основні види джерел конституційного права 2. КОНСТИТУЦІЯ – ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 2.1. Поняття...

Continue Reading

Громадянське суспільство і правова держава (курсова)

0 Comment on Громадянське суспільство і правова держава (курсова)

КУРСОВА РОБОТА на тему: “Громадянське суспільство і правова держава” ПЛАН Вступ РОЗДІЛ 1. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: СУТНІСТЬ Загальне поняття громадянського суспільства Основні ідеї про громадянське суспільство, загальні риси 1.3. Основні тенденції становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні РОЗДІЛ 2. ВИНИКНЕННЯ...

Continue Reading

Географія злочинності (курсова)

0 Comment on Географія злочинності (курсова)

КУРСОВА РОБОТА на тему: “ГЕОГРАФІЯ ЗЛОЧИННОСТІ” ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1. ГЕОГРАФІЯ, ЯК ОДИН ІЗ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗЛОЧИННОСТІ РОЗДІЛ 2. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ЗЛОЧИННОСТІ В МІСТАХ І СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ РОЗДІЛ 3. ЗЛОЧИННІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Кризові явища у...

Continue Reading