Реферат на тему: Неповнолітня особа як суб’єкт злочину: окремі історичні аспекти У сучасних умовах зростання злочинності серед неповнолітніх потребує глибокого дослідження особа неповнолітнього злочинця. Звернемося до історичного досвіду вирішення цієї проблеми. В минулому вчені-криміналісти здебільшого розглядали становлення і розвиток особи...

Подробнее

Реферат на тему: Деякі аспекти формування предмета криміналістичної тактики Історія розвитку криміналістичної тактики невіддільна від історії розвитку поглядів на її предмет. Відповідно, досліджуючи етапи формування предмета, можна простежити тенденції розвитку криміналістичної тактики, визначити межі її дослідження, встановити шляхи її взаємодії...

Подробнее

Реферат на тему: Вибори як акти прямого народовладдя Вибори на території України відомі здавна. Вони беруть свій початок ще до виникнення держави. Зокрема, є історичні відомості про наявність елементів виборності у слов’янських племен, провід у яких належав найдостойнішим особам, що...

Подробнее

Реферат на тему: Органи конституційного правосуддя у нових державах східної Європи: статус та компетенція Створення в Україні інституту конституційного правосуддя спричинило виникнення проблеми вивчення та використання досвіду зарубіжних систем та видів конституційного контролю, способів організації та діяльності органів конституційного правосуддя....

Подробнее

Реферат на тему: Суспільні зв’язки – основа правової концепції Станіслава Дністрянського З виникненням людства кожна людина вступає в суспільні зв’язки переважно з економічних причин та для задоволення власних економічних потреб. Ці зв’язки встановлювались поступово – від створення родини, роду, племені...

Подробнее

Реферат на тему: Теоретико-правові засади та система принципів управління в органах прокуратури України Визначення наглядових пріоритетів, що диктуються конкретною обстановкою в суспільстві й інші обставини можуть впливати на організаційний статус органів прокуратури, відповідно і принципи управління піддаються певним змінам внаслідок...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття допомоги у праві соціального забезпечення Будь-яка з правових наук володіє власним понятійним апаратом. Розвиток теоретичних уявлень про об’єкти правових досліджень, а також трансформація суспільних відносин, що тягнуть за собою відповідні зміни у законодавстві держави, потребують перегляду...

Подробнее

Реферат на тему: Суб’єктивне право на рекламу Зміни політичного та соціального устрою, що відбуваються на Україні протягом останнього десятиріччя, без жодного сумніву мають істотний вплив на становлення правової системи незалежної держави. З появою потужних сучасних способів передачі, обробки та тиражування...

Подробнее

Реферат на тему: Юридичний аналіз основного складу умисного вбивства за кримінальним кодексом України 2001 року В сучасній теорії кримінального права немає єдиного розуміння поняття вбивства. Одні автори вважають, що вбивство – це протиправне, умисне чи з необережності позбавлення життя іншої...

Подробнее

Реферат на тему: Понятійно-категоріальний апаратбюджетного кодексу України: критичний аналіз Відомо, що вивчення права неможливе без дослідження тексту нормативно-правових актів, самоочевидно, що в юриспруденції особливо важливе точне співставлення слів, термінів, формулювань з вираженими ними поняттями; загальновизнано, що уточнення у випадку необхідності...

Подробнее
Страница 99 из 648« Первая...102030...979899100101...110120130...Последняя »