Реферат на тему: Співвідношення термінологічного апарату особливої частини КК України з суміжними категоріями Термінологічний апарат Особливої частини КК України співвідноситься з суміжними правовими категоріями, якими є термінологічні апарати інших галузей законодавства, Загальної частини КК, теорії кримінального права та правозастосовчої практики....

Подробнее

Реферат на тему: Помилки в кваліфікації злочинів: результат соціологічного дослідження Помилки в кваліфікації злочинів становлять значну частину всіх помилок, які допускають, застосовуючи кримінальний закон. Вивчення поширення та причин виникнення цих помилок є необхідною умовою для розробки заходів їх попередження й...

Подробнее

Реферат на тему: Права і свободи людини: класична доктрина і сучасна концепція Однією із невід’ємних складових життя як міжнародної спільноти, так і кожного політично організованого суспільства виступають права людини. Останнім часом поняття прав людини настільки вкорінилося у політико-правове і навіть...

Подробнее

Реферат на тему: Сфера договірного регулювання за трудовим правом Незважаючи на наявність різних правових підходів, більшість учених вбачають у сфері правового регулювання певне коло суспільних відносин, які за своїм соціальним змістом потребують правового регулювання і можуть бути врегульованими. Подальші напрацювання...

Подробнее

Реферат на тему: Аспекти об’єктивних ознак викрадення чужої дитини Для того щоб особу, винну у викраденні чужої дитини, притягнути до кримінальної відповідальності та відповідно покарати, необхідно, щоб в її діях був наявний склад злочину, призначення якого полягає у тому, щоб...

Подробнее

Реферат на тему: До проблеми визначення психічного стану особи у випадку заподіяння їй моральної шкоди Одне з прав людини, як відомо, є право на компенсацію моральної шкоди. Однак слід зауважити, що, хоча це право закріплене у законодавстві України, в його...

Подробнее

Реферат на тему: Взаємозв’язок криміналістичної техніки з криміналістичною тактикою і методикою Упродовж розвитку усієї історії криміналістики під впливом різноманітних чинників неодноразово змінювалась її система. Наукові дискусії стосовно елементів криміналістики не припиняються і сьогодні. Прагнення вчених розробити оптимальну, еталонну систему криміналістики...

Подробнее

Реферат на тему: Об’єкти складу злочину: «втеча з місця позбавлення волі або з-під варти» Суспільна небезпека злочину багато в чому визначається характером тих суспільних відносин і цінностей, яким заподіюється або може бути заподіяна шкода його вчиненням. Відповідь на питання: чому...

Подробнее

Реферат на тему: Удосконалення процесуального статусу потерпілого від злочину та системи гарантій захисту його прав і законних інтересів Характерною рисою сучасних світових систем кримінального матеріального і процесуального права, зокрема і вітчизняного, є зосередження уваги на злочинному діянні та його виконавцеві...

Подробнее

Реферат на тему: Людська гідність у правових актах ООН На сучасному етапі розвитку світової спільноти, проблема людської гідності набуває дедалі більшої актуальності. Проте розуміння змісту людської гідності не відрізняється одностайністю, що зумовлено насамперед історико-соціальними чинниками. У результаті опрацювання правових актів...

Подробнее
Страница 95 из 648« Первая...102030...9394959697...100110120...Последняя »