Правове врегулювання еутаназії за законодавством Австралії (реферат)

0 Comment on Правове врегулювання еутаназії за законодавством Австралії (реферат)

Реферат на тему: Правове врегулювання еутаназії за законодавством Австралії У період побудови в Україні демократичної, правової та соціальної держави основним є захист життя та здоров’я людини, особливо коли посягання на них відбувається злочинним шляхом. Відтак не може не дивувати надзвичайно...

Continue Reading

Довічне позбавлення волі як вид покарання за кримінальним правом України (реферат)

0 Comment on Довічне позбавлення волі як вид покарання за кримінальним правом України (реферат)

Реферат на тему: Довічне позбавлення волі як вид покарання за кримінальним правом України Значною перешкодою на шляху становлення України як демократичної, соціальної, правової держави є злочинність. Криміногенна ситуація в державі, вказується у Постанові Верховної Ради України від 23 березня 2000р....

Continue Reading

Конституційний контроль та його роль в процесі функціонування державної влади (реферат)

0 Comment on Конституційний контроль та його роль в процесі функціонування державної влади (реферат)

Реферат на тему: Конституційний контроль та його роль в процесі функціонування державної влади Навряд чи у когось може викликати сумнів, що однією з найважливіших умов розбудови в Україні правової демократичної держави є забезпечення в щоденній політико-правовій практиці державного життя принципів...

Continue Reading

Місце і роль категорій системного підходу в державно-правових дослідженнях (реферат)

0 Comment on Місце і роль категорій системного підходу в державно-правових дослідженнях (реферат)

Реферат на тему: Місце і роль категорій системного підходу в державно-правових дослідженнях У період розбудови незалежної Української держави серед найрізноманітніших підходів до аналізу сучасної держави найбільш перспективний і результативний, на нашу думку, – це метод системного підходу в дослідженні суттєвих...

Continue Reading

Зловживання посадових осіб, які ведуть кримінальний процес як одна з підстав для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами (реферат)

0 Comment on Зловживання посадових осіб, які ведуть кримінальний процес як одна з підстав для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами (реферат)

Реферат на тему: Зловживання посадових осіб, які ведуть кримінальний процес як одна з підстав для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами Останніми роками як теоретики, так і практичні працівники дедалі частіше зосереджують увагу на судовому захисті прав та законних інтересів...

Continue Reading

Учасники заставних правовідносин (реферат)

0 Comment on Учасники заставних правовідносин (реферат)

Реферат на тему: Учасники заставних правовідносин Учасниками заставних відносин в усіх випадках є заставодержатель, заставодавець. Заставодержатель – це особа, якій передають речі, майнові права, цінні папери та ін., як засіб забезпечення повернення виданої, наприклад, за кредитним договором позики. Заставодавцем є...

Continue Reading

Кредитні спілки в Україні: історія і сучасність (реферат)

0 Comment on Кредитні спілки в Україні: історія і сучасність (реферат)

Реферат на тему: Кредитні спілки в Україні: історія і сучасність У другій половині ХІХ ст. на території України, одна частина якої входила на той час до складу Російської, а інша – до Австрійської імперій, значного поширення набуває діяльність фінансових організацій, що...

Continue Reading

Історико-правовий аналіз входження Галичини до складу австрійської імперії (реферат)

0 Comment on Історико-правовий аналіз входження Галичини до складу австрійської імперії (реферат)

Реферат на тему: Історико-правовий аналіз входження Галичини до складу австрійської імперії У сучасних умовах розвитку незалежної Української держави зростає значення досліджень історії національної державності і права. Особливо це стосується проблем, висвітлення яких сприятиме процесу державотворення в Україні. Адже врахування досвіду...

Continue Reading

Трудовий договір в системі форм права України (реферат)

0 Comment on Трудовий договір в системі форм права України (реферат)

Реферат на тему: Трудовий договір в системі форм права України Поряд з розумінням під формою трудового договору способу вираження волі його учасників, серед учених-трудовиків є думка, що трудовий договір також можна розглядати як форму (джерело) права. Вивчення форми (або, за...

Continue Reading

Політичні причини та умови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки (реферат)

0 Comment on Політичні причини та умови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки (реферат)

Реферат на тему: Політичні причини та умови економічної злочинності в Україні у період переходу до ринкової економіки Ефективна протидія та запобігання економічній злочинності залежать від встановлення чинників, які сприяють її поширенню. Сучасна економічна злочинність в Україні детермінована загальними чинниками, характерними...

Continue Reading