Українська центральна рада в період зламу монархічної державно-правової традиції Росії (реферат)

0 Comment on Українська центральна рада в період зламу монархічної державно-правової традиції Росії (реферат)

Реферат на тему: Українська центральна рада в період зламу монархічної державно-правової традиції Росії Лютнева революція в Росії сприяла демонтажу самодержавної влади, створила унікальну ситуацію, скеровану на створення нових форм владних відносин і форм державності. В цей час демократичні відносини проникли...

Continue Reading

Права людини і правова думка: співвідношення понять (реферат)

0 Comment on Права людини і правова думка: співвідношення понять (реферат)

Реферат на тему: Права людини і правова думка: співвідношення понять Перш ніж перейти до проблеми співвідношення понять «права людини» і «правова думка» зробимо спробу окреслити їх, визначивши базові характеристики. Це видається важливим і необхідним з огляду на той широкий спектр...

Continue Reading

Діяльність прокурора по доказуванню в стадії дізнання та досудового слідства (реферат)

0 Comment on Діяльність прокурора по доказуванню в стадії дізнання та досудового слідства (реферат)

Реферат на тему: Діяльність прокурора по доказуванню в стадії дізнання та досудового слідства В основу реалізації завдань, які стоять перед стадією дізнання та досудового слідства покладено кримінально-процесуальне доказування. На цій стадії проводиться розгорнуте кримінально-процесуальне доказування, в якому найбільш повно реалізуються...

Continue Reading

Добросусідство як інститут земельного права України (реферат)

0 Comment on Добросусідство як інститут земельного права України (реферат)

Реферат на тему: Добросусідство як інститут земельного права України Проведення земельної реформи в Україні, радикальні зміни відносин земельної власності зумовлюють необхідність теоретичного переосмислення багатьох понять та категорій земельного права, істотного вдосконалення земельного законодавства. Прикладом оновлення цього законодавства є чинний Земельний...

Continue Reading

Правовий статус та контрольно-фінансові повноваження органів Державної податкової служби України (реферат)

0 Comment on Правовий статус та контрольно-фінансові повноваження органів Державної податкової служби України (реферат)

Реферат на тему: Правовий статус та контрольно-фінансові повноваження органів Державної податкової служби України. Правовий статус та основи діяльність органів державної контрольно-ревізійної служби закладено в Законі України від 26 січня 1993 року «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні». Державна контрольно-ревізійна служба...

Continue Reading

Польський закон про воєводське самоврядування 1922 р. (реферат)

0 Comment on Польський закон про воєводське самоврядування 1922 р. (реферат)

Реферат на тему: Польський закон про воєводське самоврядування 1922 р. Політична ситуація в Європі після Першої світової війни виявилась вкрай несприятливою для українського народу. Втрата українцями національної державності, поразка визвольних змагань, дали змогу сусіднім державам анексувати значну частину українських земель. Українська...

Continue Reading

Земельне та аграрне право землі сільськогосподарського призначення як об’єкт правового регулювання (реферат)

0 Comment on Земельне та аграрне право землі сільськогосподарського призначення як об’єкт правового регулювання (реферат)

Реферат на тему: Земельне та аграрне право землі сільськогосподарського призначення як об’єкт правового регулювання Проведення земельної реформи, перехід до ринкових відносин, законодавче закріплення багатоманітності форм власності і розширення можливостей використання земель сільськогосподарського призначення зумовило необхідність перегляду низки теоретичних позицій стосовно...

Continue Reading

Правова природа домовленості про видачу гарантії (реферат)

0 Comment on Правова природа домовленості про видачу гарантії (реферат)

Реферат на тему: Правова природа домовленості про видачу гарантії Виконанню зобов’язань сприяють спеціальні заходи, які називаються способами забезпечення зобов’язань. Вони полягають у покладенні на боржника додаткових обтяжень на випадок невиконання чи неналежного виконання зобов’язання, або в притягненні до виконання зобов’язання...

Continue Reading

Організація військових судів у період гетьманату (реферат)

0 Comment on Організація військових судів у період гетьманату (реферат)

Реферат на тему: Організація військових судів у період гетьманату 29 квітня 1918 року влада в Україні за сприянням окупаційних військ перейшла до Павла Скоропадського. З самого початку своєї діяльності він приділив значну увагу формуванню регулярних, професійно підготовлених збройних сил. Незважаючи...

Continue Reading

Новий час (реферат)

0 Comment on Новий час (реферат)

Реферат на тему: Новий час Абсолютна держава, яка раніше сприяла розвиткові промисловості і торгівлі, тепер своєю дрібничковою опікою, регламентацією, бюрократичним втручанням в діяльність торгівельних і промислових підприємств, сковує промисловість і торгівлю. Це був період, коли ставилось питання про усунення всіх...

Continue Reading