Реферат на тему: Роль реконструкції у завершенні громадянської війни в США між північчю і півднем В історії США ціла епоха пройшла під знаком революційного перевороту, викликаного громадянською війною. Протиріччя між рабовласницьким Півднем і промисловою Північчю в перші три десятиліття існування...

Подробнее

Реферат на тему: Судовий контроль за виконанням судових рішень Однією з важливих стадій цивільного процесу є стадія виконавчого провадження [1, с. 33; 2, с. 21-22]. Саме завдяки цій стадії забезпечується реальний захист порушеного чи оспорюваного права чи, який охороняється законом інтересу, що є метою цивільного...

Подробнее

Реферат на тему: Деякі проблемні питання кримінальної відповідальності за контрабанду Контрабанда – один із найнебезпечніших господарських злочинів. Відповідно до ч. 4 і 5 ст. 12 КК України, вона відноситься до категорії тяжких злочинів (ч. 1 ст. 201 КК України), а її кваліфікуючий вид (ч. 2...

Подробнее

Реферат на тему: Часові межі дії нормативно-правових актів України: проблемні питання Розвиток сучасної правової системи України залежить від низки чинників, серед яких чільне місце посідає ефективна система законодавства. Основу такої системи повинні складати якісні, дієві нормативно-правові акти. Дієвість нормативно-правових актів...

Подробнее

Реферат на тему: Соціальна спрямованість трудового права України Проблема формування соціального права в Україні є новою і практично не дослідженою. У наукових працях Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої, П.М. Рабіновича, О. Банчука, О. Панасюка, О.І. Процевського, О.В. Бермічевої, І.В. Яковюка, П.Д. Пилипенка, В.В. Жернакова, О.В. Скрипнюка було зроблено спробу окреслити сферу та...

Подробнее

Реферат на тему: Державне регулювання та нагляд за діяльністю фінансових ринків в Україні Відносини, що виникають у зв’язку з функціонуванням фінансових ринків та наданням фінансових послуг, регулюються законом України від 12.07.01 №2664 “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових...

Подробнее

Реферат на тему: Правові і політичні вчення давньої Греції і Риму Специфіка правової і політичної ідеології Давньої Греції 1. На відміну від держав Давнього Сходу, де правова і політична ідеологія мала прикладний характер і була у вигляді міфів, повчань, настанов,...

Подробнее

Реферат на тему: Інститут глави держави в українській політичній думці XIX ст. Прийняття Конституції України, визначення в ній Президента України як глави держави гаранта прав і свобод людини та громадянина зумовлює необхідність детального вивчення цього державного органу й розробку пропозицій...

Подробнее

Реферат на тему: Право на медичну допомогу в системі особистих немайнових прав фізичної особи Проблема особистих немайнових прав особи, громадянина є однією з найважливіших у цивілістиці. Кожна особа у правовій державі має відчувати свою правову та соціальну захищеність; повага до...

Подробнее

Реферат на тему: Права людини інститут прав людини: до характеристики вихідних засад Однією з неодмінних передумов глибинного пізнання природи та закономірностей інституту прав людини є з’ясування та формулювання системи його визначальних засад. Це питання було і є предметом наукових досліджень...

Подробнее
Страница 87 из 648« Первая...102030...8586878889...100110120...Последняя »