Проблеми відшкодування заподіяної злочином шкоди в кримінальному судочинстві: реальність та перспективи (реферат)

0 Comment on Проблеми відшкодування заподіяної злочином шкоди в кримінальному судочинстві: реальність та перспективи (реферат)

Реферат на тему: Проблеми відшкодування заподіяної злочином шкоди в кримінальному судочинстві: реальність та перспективи Прийняття нової Конституції України визначило новий етап розбудови демократичної соціальної правової держави, відтак основним завданням суспільства і держави є впровадження в життя конституційних положень. Конституція України...

Continue Reading

Організація і діяльність судових органів у Галичині (1772-1848 рр.) (реферат)

0 Comment on Організація і діяльність судових органів у Галичині (1772-1848 рр.) (реферат)

Реферат на тему: Організація і діяльність судових органів у Галичині (1772-1848 рр.) У Галичині в перші роки після захоплення її Австрією майже без змін зберігалась попередня судова система. Різниця полягала лише в тому, що відтепер заборонялось подавати апеляції в трибунали,...

Continue Reading

Ціннісне обґрунтування прав людини в офіційній антропології католицизму: людська гідність (реферат)

0 Comment on Ціннісне обґрунтування прав людини в офіційній антропології католицизму: людська гідність (реферат)

Реферат на тему: Ціннісне обґрунтування прав людини в офіційній антропології католицизму: людська гідність Розуміння людини як суб’єкта природних прав, передусім ґрунтується на аксіотичних засадах, на тій етичній цінності, якою є людина взагалі, а отже, і кожна людина зокрема, незалежно від...

Continue Reading

Виборчий процес в Україні: конституційно-правовий аспект (реферат)

0 Comment on Виборчий процес в Україні: конституційно-правовий аспект (реферат)

Реферат на тему: Виборчий процес в Україні: конституційно-правовий аспект Після прийняття 28 червня 1996 року нової Конституції України Верховна Рада України прийняла нових виборчих законів, на підставі яких здійснюється виборчий процес в державі, зокрема: Закон України «Про вибори народних депутатів України» від...

Continue Reading

Відновне судочинство як альтернатива кримінальному:огляд його у великій Британії та інших країнах прецедентної системи права (реферат)

0 Comment on Відновне судочинство як альтернатива кримінальному:огляд його у великій Британії та інших країнах прецедентної системи права (реферат)

Реферат на тему: Відновне судочинство як альтернатива кримінальному:огляд його у великій Британії та інших країнах прецедентної системи права Новою і актуальною у багатьох країнах світу сьогодні є теорія “Відновного судочинства” (далі ВС) (вживають також терміни відновлювальне, поновлююче, однак запропонований в...

Continue Reading

Англійський колоніальний режим у Канаді та його особливості (друга пол. XVIII ст.) (реферат)

0 Comment on Англійський колоніальний режим у Канаді та його особливості (друга пол. XVIII ст.) (реферат)

Реферат на тему: Англійський колоніальний режим у Канаді та його особливості (друга пол. XVIII ст.) Після встановлення королівського управління у Новій Франції( у 1663 р. французька Корона© прагнула до панування не лише у цій провінції, а й на всьому північноамериканському континенті....

Continue Reading

Система та основи правового статусу фінансово-контрольних органів в Україні (реферат)

0 Comment on Система та основи правового статусу фінансово-контрольних органів в Україні (реферат)

Реферат на тему: Система та основи правового статусу фінансово-контрольних органів в Україні. Правовий статус Рахункової палати. Постійно діючим вищим органом державного фінансово-економічного контролю, утвореним Верховною Радою України, є Рахункова палата України, яка здійснює свою діяльність незалежно від будь-яких органів держави....

Continue Reading

Основні елементи сучасної теорії суверенітету державної влади (реферат)

0 Comment on Основні елементи сучасної теорії суверенітету державної влади (реферат)

Реферат на тему: Основні елементи сучасної теорії суверенітету державної влади В умовах розширення міждержавного спілкування, визнання пріоритету загальновизнаних норм і принципів міжнародного права, особливої ваги набуває проблема реалізації суверенітету державної влади. Вже від початку ХХ ст. дослідники, характеризуючи державу, стверджують, що...

Continue Reading

Специфіка державності перехідного періоду і проблеми народовладдя (реферат)

0 Comment on Специфіка державності перехідного періоду і проблеми народовладдя (реферат)

Реферат на тему: Специфіка державності перехідного періоду і проблеми народовладдя На пострадянському просторі на нових засадах відбувається процес формування державності, для якої характерними рисами є: демократизація суспільних відносин, відхід від моноідеології і керівної ролі однієї політичної партії, впровадження політичної, економічної...

Continue Reading

Утворення контрольно-наглядових органів російської імперії та поширення їхньої діяльності на території України (реферат)

0 Comment on Утворення контрольно-наглядових органів російської імперії та поширення їхньої діяльності на території України (реферат)

Реферат на тему: Утворення контрольно-наглядових органів російської імперії та поширення їхньої діяльності на території України Організація вищих контрольно-наглядових органів Російської імперії на початку 18 століття та поширення їхньої юрисдикції на українські землі є однією з найважливіших складових драматичного, суперечливого і...

Continue Reading