Реферат на тему: Особливості правового статусу соціальних страхових фондів В умовах реформування законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування змінюється правовий статус суб’єктів соціального страхування. Одним із таких суб’єктів є соціальні страхові фонди. Дослідженню правового статусу соціальних страхових фондів у галузевій...

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми забезпечення цивільного позову про компенсацію моральної шкоди Реальне та повне усунення злочинної шкоди потребує вчинення слідчим, суддею комплексу дій, спрямованих на забезпечення виконання вироку. У річищі вказаного напряму процесуальної діяльності М.І. Газетдінов, С.П. Щерба, О.А. Зайцев, А.П. Рижаков вирізняють дії...

Подробнее

Реферат на тему: Юридичний статус громадських правозахисних організацій в Україні: проблеми та можливості вдосконалення Держава Україна в своїй Конституції проголошує найвищою соціальною цінністю держави людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку (ст. 3) [10]. У здійсненні та...

Подробнее

Реферат на тему: Історія держави і права джерела кримінального права cтароруської держави Разом з виникненням Староруської держави формувалося староруське право. Першим джерелом його були звичаї, які перейшли із первіснообщинного ладу і стали звичаєвим правом. У ІХ-Х ст. діяла, ймовірно, усна форма...

Подробнее

Реферат на тему: Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики фальшивомонетництва Таке соціально негативне явище як «економічна злочинність» в умовах нинішньої криміногенної ситуації в Україні, зберігаючи колишню назву, наповнюється новим змістом. Очевидним став процес розширення масштабів усталених та формування нових видів...

Подробнее

Реферат на тему: Об’єктивна сторона злочину доведення до банкрутства за чинним кримінальним кодексом України Одержання кредитів та надання послуг, укладення різноманітних угод є невід’ємною частиною господарської діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Поряд з тим під час укладання різноманітних угод суб’єкт господарювання...

Подробнее

Реферат на тему: Емпірична гносеологія природного права у стародавній індії Емпірична гносеологія природного права у Стародавній Індії формувалась в особливих умовах ментального та емоційного сприйняття навколишнього світу. Цей факт необхідно мати на увазі, коли йдеться про філософсько-правову культуру Індії як...

Подробнее

Реферат на тему: Економічна злочинність як соціальне явище Відомості про економічну злочинність ми одержуємо не тільки шляхом повідомлень засобів масової інформації, — її вплив на суспільне життя гостро відчувається в нашій повсякденній реальності. Проте уявлення про це явище, яке спостерігається...

Подробнее

Реферат на тему: “Вікова” ознака службової особи Дослідження проблеми віку, після досягнення якого особа може бути визнана службовою, надзвичайно важливе, і сьогодні залишається одним із най дискусійніших при аналізі поняття службової особи. У доктрині кримінального права воно може сприяти зменшенню...

Подробнее

Реферат на тему: Кримінальне право та кримінологія співвідношення суміжних складів злочинів і складів злочинів, передбачених конкуруючими нормами У кримінально-правовій літературі констатується, що КК містить багато груп складів злочинів, які мають тотожні за змістом ознаки [9, с. 126]. Ця обставина обумовлює необхідність розмежовувати...

Подробнее
Страница 82 из 648« Первая...102030...8081828384...90100110...Последняя »