Надання місту сяноку маґдебурзького права (реферат)

0 Comment on Надання місту сяноку маґдебурзького права (реферат)

Реферат на тему: Надання місту сяноку маґдебурзького права Важливе значення для дослідження магдебурзького права має його застосування в українських містах у період існування Галицько-Волинської держави. Сьогодні збереглося дуже мало джерел з цього періоду української державності, оскільки польська влада після захоплення...

Continue Reading

Фінансово-правові норми і фінансові правовідносини (реферат)

0 Comment on Фінансово-правові норми і фінансові правовідносини (реферат)

Реферат на тему: Фінансово-правові норми і фінансові правовідносини План Поняття фінансово-правових норм, їх особливості та види. Структура фінансово-правової норми. Особливості санкцій фінансово-правових норм та їх види. Поняття та зміст фінансових правовідносин, їх особливості та класифікація. Виникнення, зміна і припинення фінансових...

Continue Reading

Конституційне право мовні питання в українських конституціях (реферат)

0 Comment on Конституційне право мовні питання в українських конституціях (реферат)

Реферат на тему: Конституційне право мовні питання в українських конституціях Першою українською Конституцією вважають «Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького», розроблені за участю Пилипа Орлика та затверджені в день його обрання на посаду гетьмана 10 квітня 1710 р. [1], зміст...

Continue Reading

До питання про суспільний та державний устрій османської імперії (реферат)

0 Comment on До питання про суспільний та державний устрій османської імперії (реферат)

Реферат на тему: До питання про суспільний та державний устрій османської імперії Створення в Україні високорозвиненого громадянського суспільства і розбудова на основі Конституції України демократичної правової держави потребують не лише докорінного концептуального переосмислення історії української держави, а також обов’язкового вивчення...

Continue Reading

Диспозитивність у визначенні порядку та способів відшкодування завданої злочином шкоди при звільненні від кримінальної відповідальності (реферат)

0 Comment on Диспозитивність у визначенні порядку та способів відшкодування завданої злочином шкоди при звільненні від кримінальної відповідальності (реферат)

Реферат на тему: Диспозитивність у визначенні порядку та способів відшкодування завданої злочином шкоди при звільненні від кримінальної відповідальності Каральний підхід до вирішення проблем злочинності не завжди ефективний. Останнім часом деякі науковці дедалі частіше говорять про “кризу покарання”, про необхідність ширшого...

Continue Reading

Середньовіччя (реферат)

0 Comment on Середньовіччя (реферат)

Реферат на тему: Середньовіччя Охоплює розвиток політичної думки від V до XVI століття: І. (V-X) Падіння Західної римської імперії (476 р.) започаткувало історію середньовіччя. ІІ. (початок ХІІ – середина ХІІІ) розпочинає епоху пізнього середньовіччя, політична доктрина якого розвивалась під впливом відкриття...

Continue Reading

Здійснення конституційної реформи в Україні як умова побудови громадянського суспільства (реферат)

0 Comment on Здійснення конституційної реформи в Україні як умова побудови громадянського суспільства (реферат)

Реферат на тему: Здійснення конституційної реформи в Україні як умова побудови громадянського суспільства Зі здобуттям незалежності Україна дістала у спадок розвалену економіку й громіздку та неефективну систему державного управління. Розбудова незалежної демократичної держави, громадянського суспільства в Україні потребувала глибокого й...

Continue Reading

Поняттєвий апарат юридичного правозахисту: термінологічні аспекти (реферат)

0 Comment on Поняттєвий апарат юридичного правозахисту: термінологічні аспекти (реферат)

Реферат на тему: Поняттєвий апарат юридичного правозахисту: термінологічні аспекти Як відомо, сьогодні серед основних тенденцій трансформації об’єкта та предмета загальнотеоретичної юриспруденції відзначають антропологізацію юридичної науки, яка полягає у тому, що „саме людина стає центральним об’єктом загальнотеоретичного праводержавознавства, а її природні...

Continue Reading

Щодо питання про систему і компетенцію органів дізнання в Україні (реферат)

0 Comment on Щодо питання про систему і компетенцію органів дізнання в Україні (реферат)

Реферат на тему: Щодо питання про систему і компетенцію органів дізнання в Україні Важлива роль у цьому механізмі належить органам дізнання, які покликані першими виявляти ознаки злочину, встановлювати обставини його вчинення і осіб до цього причетних. Завдяки цілеспрямованій діяльності органів...

Continue Reading

Становлення і розвиток антидемпінгового законодавства США до уругвайського раунду (реферат)

0 Comment on Становлення і розвиток антидемпінгового законодавства США до уругвайського раунду (реферат)

Реферат на тему: Становлення і розвиток антидемпінгового законодавства США до уругвайського раунду США завжди були переконаними прихильниками відкриття ринків зарубіжних країн з метою збуту своїх товарів, доступу до ресурсів цих країн. Перший міністр фінансів США А. Гамільтон висунув стратегію економічного розвитку,...

Continue Reading