Реферат на тему: Цивільно-правові відносини та їх елементи Цивільно-правові відносини — це врегульовані нормами цивільного права майнові і особисті немайнові відносини, що засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Для цивільних правовідносин характерні специфічні ознаки, які відрізняють...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття і класифікація актів управління та їх види У широкому розумінні правові акти управління являють собою будь-які дії органів управління, посадових осіб та інших суб’єктів, що здійснюють управлінську діяльність у відповідних правових формах, тобто через видання правових...

Подробнее

Реферат на тему: Правові засади банківського кредитування. Правовий статус кредитних спілок Банківське кредитування — це самостійна ліцензована підприємницька діяльність кредитних установ, яка здійснюється за рахунок залучених і власних коштів на свій ризик, що виражається в їх розміщенні на умовах оплатності,...

Подробнее

шпаргалка 1. Теорії походження держави. Теологічна (Фома Аквінський), Патріахальна (Аристотель), Договірна з людських угод. Мета цих договорів – захист життя, власно-сті, свободи. Насильства (Дюрінг) Соціально-економічна (класо-ва) –шляхом історичного розвитку сус-во поділилось на класи: з’явились бідні та багаті, як наслідок –...

Подробнее

Реферат на тему: Суб’єкти трудового права Суб’єкти трудового права — це учасники індивідуальних і колективних трудових відносин, які мають трудові обов’язки відповідно до законодавства. До суб’єктів трудового права належать: працівники; власники підприємств, установ, організацій; уповноважені власниками органи чи фізичні особи...

Подробнее

Реферат на тему: Система органів державної влади України Одним з головних завдань будь-якої конституції є регулювання способів здійснення державної влади. Втім, важливо розрізняти державну владу і владу політичну. Перша, якщо її взяти в цілому, завжди має політичний характер. У той...

Подробнее

Реферат на тему: Правові основи організації управління економікою Незважаючи на всі складнощі перехідного періоду, Україна зробила суттєві кроки щодо системного оновлення всіх сфер суспільного життя, в тому числі національної економіки. Фактично відбувся остаточний злам адміністративно-командної системи господарювання і визначено курс...

Подробнее

Реферат на тему: Допомоги із соціального забезпечення Допомогами із соціального забезпечення називаються всі, крім пенсій, державні виплати з відповідних фондів, які надаються громадянам у передбачених законом випадках. На відміну від пенсій — основного та постійного джерела засобів для існування —...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття трудової дисципліни, методи її забезпечення та дисциплінарна відповідальність. Поняття, види, підстави та порядок застосування матеріальної відповідальності Трудова дисципліна полягає в обов’язку дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку (статутів, положень про дисципліну), технологічних, санітарних та інших встановлених...

Подробнее

Реферат на тему: Розрахункові правовідносини. Договір банківського рахунка У процесі реалізації правочинів учасники цивільних правовідносин виконують різноманітні дії, пов’язані з передачею грошових коштів: оплачують передане за договором майно, поставлені товари або надані послуги, безоплатно передають грошові кошти в благодійницьких чи...

Подробнее
Страница 73 из 648« Первая...102030...7172737475...8090100...Последняя »