Реферат на тему: Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди Підставою для виникнення зобов’язань, як відомо, можуть бути не тільки правочини (в тому числі договори), а й інші юридичні факти, зокрема заподіяння шкоди іншій особі. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди,...

Подробнее

Шпаргалка У напівпрезидентській (змішаній) республіці Уряд: обирається (призначається) парламентом за рекомендацією президента; підзвітний і президенту і парламенту; президент не очолює уряд і не несе юридичної відповідальності за його діяння. Уряд відповідальний перед през-том У.та підконтрольний і підзвітний парламенту. Головною ознакою...

Подробнее

Реферат на тему: Функції держави Під функціями держави слід розуміти певні напрями її діяльності з вирішення загальносуспільних справ громадянського суспільства, узгодження та забезпечення інтересів його суб’єктів. Функціональний підхід до з’ясування сутності держави дає можливість визначити її соціальну роль та призначення...

Подробнее

Шпаргалка 1.Поняття та роль мп. Сучасне мп піщло від римського (jus gentium) – охоплювало м/н приватні та публ відносини.в 16 ст. вперше вжито в сучасному розумінні -(jus inter gentium). 1946р-прийняття статуту ООН- сучасний етап розвитку мп. МП- це система юридичних...

Подробнее

Реферат на тему: Правове регулювання платіжної системи та безготівкових розрахунків Гроші існують у готівковій (грошові знаки) або безготівковій формі (записи на рахунках у банках). Грошові знаки випускаються у формі банкнот і монет, що мають зазначену на них номінальну вартість. Гривня...

Подробнее

Реферат на тему: Укладення та припинення шлюбу Однією з основних підстав утворення сім’ї та виникнення сімейних правовідносин є шлюб. Поняття шлюбу раніше не було закріплене в законі і тлумачилося по-різному. У Сімейному кодексі України шлюбом визнається сімейний союз жінки та...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття і предмет правового регулювання екологічного права України Екологічне право України — це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що складаються з приводу використання, відтворення природних ресурсів в їх неподільному стані з природним середовищем, охороною навколишнього...

Подробнее

Реферат на тему: Представництво і довіреність Зазвичай суб’єкти цивільних правовідносин самостійно реалізують свою правоздатність, особисто вчиняють правочини чи інші юридичні дії. Проте деякі життєві обставини можуть створювати перешкоди для такої безпосередньої участі громадянина чи юридичної особи у правовідносинах (відсутність дієздатності,...

Подробнее

Реферат на тему: Цивільне право України: поняття, предмет правового регулювання та система. Цивільне законодавство. Цивільне законодавство України: загальна характеристика Цивільне право — це одна з провідних галузей національного права України, яка регулює певну групу правових відносин за участю фізичних та...

Подробнее

Реферат на тему: Приватизацiя в Українi Правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади здiйснення приватизацiї в Українi з метою створення багатоукладної соцiально орiєнтованої ринкової економiки регламентуються чинним законодавством України. Правовою основою процесу приватизацiї в Українi є Конституцiя України, Господарський кодекс України, Земельний...

Подробнее
Страница 71 из 648« Первая...102030...6970717273...8090100...Последняя »