Ознаки насильницької злочинності (реферат)

0 Comment on Ознаки насильницької злочинності (реферат)

Ознаки насильницької злочинності При аналізі конкретних видів злочинності та особливостей їх попередження існує необхідність розгляду таких понять, як кримінологічна характеристика та класифікація злочинів. У реальному житті злочинність може проявлятись у формі окремого злочину, вчиненого конкретним індивідуумом, та виду (групи) злочинів,...

Continue Reading

Способи захисту прав юридичної особи в адміністративному провадженні (реферат)

0 Comment on Способи захисту прав юридичної особи в адміністративному провадженні (реферат)

Способи захисту прав юридичної особи в адміністративному провадженні Актуальність теми дослідження пов’язана з тим фактом, що питання способів захисту юридичної особи в адміністративному провадженні залишається одним з найгостріших проблем адміністративного права. Способи захисту прав юридичної особи в адміністративному провадженні —...

Continue Reading

Правове регулювання адміністративних процедур органів місцевого самоврядування (реферат)

0 Comment on Правове регулювання адміністративних процедур органів місцевого самоврядування (реферат)

Правове регулювання адміністративних процедур органів місцевого самоврядування На сьогодні питання розв’язання проблем у сфері здійснення адміністративних процедур органами місцевого самоврядування в Україні як ніколи почало привертати увагу, оскільки наша держава взяла на себе зобов’язання привести норми вітчизняного законодавства у відповідність...

Continue Reading

Сучасні тенденції взаємодії криміналістики й кримінально-процесуальної науки (реферат)

0 Comment on Сучасні тенденції взаємодії криміналістики й кримінально-процесуальної науки (реферат)

Сучасні тенденції взаємодії криміналістики й кримінально-процесуальної науки Криміналістика, як відомо, не тільки творчо пристосовує досягнення природних, технічних і суспільних наук для розкриття, розслідування та запобігання злочинам, а й сама певним чином впливає на їх окремі галузі. Такий зв’язок наявний і...

Continue Reading

Вантажний митний комплекс як важливий елемент митної інфраструктури (реферат)

0 Comment on Вантажний митний комплекс як важливий елемент митної інфраструктури (реферат)

Вантажний митний комплекс як важливий елемент митної інфраструктури Однією з найважливіших ознак сучасного етапу розвитку світової економіки є посилення інтеграційних процесів і як наслідок — зростання обсягу транснаціональних перевезень, міжнародного транзиту вантажів. Вигідне географічне положення України на шляху основних транзитних...

Continue Reading

Основні підходи до визначення поняття “конституціоналізм” у сучасній науковій думці (реферат)

0 Comment on Основні підходи до визначення поняття “конституціоналізм” у сучасній науковій думці (реферат)

Основні підходи до визначення поняття “конституціоналізм” у сучасній науковій думці В Україні здійснюється політична реформа. Її головним джерелом і найважливішим засобом здійснення є реформування конституційного устрою країни. Це зумовлено тим, що системна політична реформа здійснюється з метою забезпечення динамічного розвитку...

Continue Reading

Адміністративна юстиція як складова адміністративно-правового захисту прав і свобод людини та громадянина (реферат)

0 Comment on Адміністративна юстиція як складова адміністративно-правового захисту прав і свобод людини та громадянина (реферат)

Адміністративна юстиція як складова адміністративно-правового захисту прав і свобод людини та громадянина Серед різновидів правового захисту прав і свобод людини та громадянина засобам адміністративно-правового захисту, зважаючи на значний обсяг охоронюваних суспільних відносин та ефективність відповідного правового інструментарію небезпідставно належить провідна...

Continue Reading

Виконавче провадження в структурі цивілістичного процесу (реферат)

0 Comment on Виконавче провадження в структурі цивілістичного процесу (реферат)

Виконавче провадження в структурі цивілістичного процесу Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного судочинства. Один з аспектів проблеми здійснення судової влади і правосуддя — чи належить виконання судових рішень до складу правосуддя,...

Continue Reading

Законодавче забезпечення прав жінки в США другої половини ХХ ст. (реферат)

0 Comment on Законодавче забезпечення прав жінки в США другої половини ХХ ст. (реферат)

Законодавче забезпечення прав жінки в США другої половини ХХ ст. Багато дослідників правового становища жінки вважають, що державні відомства нездатні забезпечити ефективні зміни у тих структурах влади, де переважають чоловіки. Втім досвід США, навіть за умов ліберально орієнтованої ринкової економіки,...

Continue Reading

Проблемні аспекти використання комерційних найменувань (реферат)

0 Comment on Проблемні аспекти використання комерційних найменувань (реферат)

Проблемні аспекти використання комерційних найменувань Термін «фірмове найменування юридичної особи», або скорочено «фірма», вживається у господарських відносинах досить давно. До недавнього часу вимоги до фірми встановлювались Положенням про фірму [4] (затверджене постановою ЦВК РНК СРСР від 22.06.1927 р.; із набранням...

Continue Reading