Реферат на тему: Походження, сутність та ознаки держави Відомо, що держава існувала не завжди, а її утворенню передував первіснообщинний устрій, який являв собою стародавній тип колективного виробництва і був результатом слабкості окремої людини перед навколишнім природним середовищем. З моменту виникнення...

Подробнее

Реферат на тему: Загальна характеристика спадкового права України Спадкове право — сукупність цивільно-правових норм, які встановлюють порядок переходу прав та обов’язків померлої особи по праву спадкування. Власник, після смерті якого залишилось майно, називається спадкодавцем. Особи, до яких це майно переходить...

Подробнее

Реферат на тему: Правовий режим земель різного призначення Відповідно до ст. 19 Земельного кодексу України землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії: землі сільськогосподарського призначення; землі житлової та громадської забудови; землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; землі оздоровчого...

Подробнее

Реферат на тему: Держава як учасник цивільно-правових відносин. Об’єкти цивільно-правових відносин Як учасники суспільних відносин, що формуються у сфері цивільного обороту, можуть виступати також держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права. Названим суб’єктам...

Подробнее

Реферат на тему: Суб’єкти та об’єкти аграрних правовідносин Аграрні правовідносини — це правова форма реалізації положень норм аграрного права через застосування їх у процесі визначення і функціонування прав та обов’язків суб’єктів, що виробляють і забезпечують виробництво, переробку і реалізацію сільськогосподарської...

Подробнее

Реферат на тему: Правовий режим бюджетного фінансування Під бюджетним фінансуванням прийнято розуміти безповоротний безвідплатний відпуск коштів з державного та місцевого бюджетів на виконання загальнодержавних функцій, функцій місцевого самоврядування та забезпечення функціонування бюджетних підприємств, установ та організацій. До специфічних особливостей бюджетного...

Подробнее

Реферат на тему: Загальна характеристика злочинів проти життя, здоров’я, волі, честі і гідності особи Ст. 3 Конституції України проголошує, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Конституція також зауважує, що...

Подробнее

Реферат на тему: Джерела права. Систематизація законодавства Форми юридичного встановлення, закріплення та виразу приписів (правил, норм) називаються в науці про право джерелами права. Саме вони відображають рівень демократизму суспільства та принципів організації держави. Зміст права може закріплюватися в різних, але...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття, предмет і система правового регулювання аграрного права України. Джерела аграрного права Аграрне право України — це сукупність правових норм, які на засадах юридичної рівності різних форм власності і функціонування різноманітних організаційно-правових форм господарювання регулюють суспільні відносини,...

Подробнее

Шпаргалка Адвокат — юрист, призначення якого полягає в наданні, у випадку і в порядку, передбаче-ним законодавством, юридичної допомоги громадянам та організаціям. Адміністративна відповідальність – вид від-повідальності, який передбачає надання в ус-тавленому нормами адміністративного права порядку й уповноваженими на те органами...

Подробнее
Страница 66 из 648« Первая...102030...6465666768...8090100...Последняя »