Реферат на тему: Народовладдя в Україні та форми його здійснення Як зазначалось, народ України є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади, здійснює владу прямо і через представницькі (виборні) органи. Безпосередня демократія здійснюється шляхом прямого волевиявлення народу. Існує багато форм безпосередньої...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття та система податків в Україні Ст. 2 Закону України «Про систему оподаткування» в редакції від 18.02.97 встановила, що під податком і збором (обов’язковим платежем) до бюджетів і державних цільових фондів слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету...

Подробнее

Реферат на тему: Кримінальна відповідальність та її підстави Кримінальна відповідальність — це правова оцінка державою в особі уповноважених органів злочинного діяння. Цей вид відповідальності передбачає, з одного боку, обов’язки особи нести відповідальність за свої дії перед державою (суб’єктивна сторона відповідальності),...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття форм і методів державного управління Державна влада реалізує свої функції через створені відповідні органи державного управління. В свою чергу, ці органи здійснюють надані їм державою повноваження шляхом використання системи різноманітних форм. Під формою треба розуміти окремий...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття, завдання, функції та система органів прокуратури України. Органи внутрішніх справ України Прокуратура — єдина централізована система державних органів, які від імені України здійснюють нагляд за точним виконанням та єдиним застосуванням законів через своєчасне виявлення правопорушень, вжиття...

Подробнее

Реферат на тему: Права та обов’язки подружжя На основі шлюбу, зареєстрованого державним органом реєстрації актів цивільного стану, виникають права та обов’язки подружжя. За змістом їх можна поділити на дві великі групи: особисті немайнові та майнові. Як уже зазначалося, правовідносини чоловіка...

Подробнее

Реферат на тему: Суб’єкти цивільно-правових відносин. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин Суб’єктами цивільно-правових відносин є фізичні та юридичні особи, які вступають між собою в цивільно-правові відносини з приводу майна та особистих немайнових благ. В окремих випадках суб’єктом зазначених відносин...

Подробнее

Реферат на тему: Правовий режим аграрних підприємств Основними виробниками продуктів харчування і сировини рослинного і тваринного походження є аграрні підприємці всіх форм власності та легальних організаційно-правових форм господарювання. На сьогодні в Україні найпоширеніші аграрні підприємства — це державні сільськогосподарські підприємства;...

Подробнее

Реферат на тему: Основи конституційного ладу України Конституційний лад — це встановлений Основним Законом порядок організації і функціонування інститутів держави і суспільства, система суспільних відносин, що гарантуються, забезпечуються і регулюються законами, прийнятими відповідно до Конституції. За своїм змістом конституційний лад...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття сімейного права, його принципи та джерела. Сімейне законодавство України Серед різноманітних суспільних відносин, урегульованих правом, виокремлюють сферу досить складних людських стосунків, які засновані на родинних зв’язках або спрямовані на їх створення та водночас можуть містити елементи...

Подробнее
Страница 64 из 648« Первая...102030...6263646566...708090...Последняя »