Виникнення та розвиток поглядів на державу і право у країнах стародавнього світу (реферат)

0 Comment on Виникнення та розвиток поглядів на державу і право у країнах стародавнього світу (реферат)

Виникнення та розвиток поглядів на державу і право у країнах стародавнього світу 1. Становлення державно-правових поглядів у давні часи З появою держави і встановлених нею норм і правил поведінки люди почали розмірковувати про ці соціальні феномени, їхні сутність і роль...

Continue Reading

Особливості розвитку вчень про державу і право середньовічного суспільства (реферат)

0 Comment on Особливості розвитку вчень про державу і право середньовічного суспільства (реферат)

Особливості розвитку вчень про державу і право середньовічного суспільства 1. Виникнення християнських державно-правових ідей Від середини І тис. н. е. теоретичні концепції про державу і право набули нового забарвлення; з’явилися нові підходи до з’ясування проблем сутності держави і права, їхньої...

Continue Reading

Вчення про державу і право в західній Європі кінця XVIII — початку XIX ст. (реферат)

0 Comment on Вчення про державу і право в західній Європі кінця XVIII — початку XIX ст. (реферат)

Вчення про державу і право в західній Європі кінця XVIII — початку XIX ст. 1. Особливості становлення політичної та правової думки в Німеччині Ідеологія Просвітництва, а потім Велика французька революція 1789—1794 pp. значно вплинули на процеси політичного, економічного й соціального...

Continue Reading

Основні державно-правові вчення західної Європи другої половини XIX—XX ст. (реферат)

0 Comment on Основні державно-правові вчення західної Європи другої половини XIX—XX ст. (реферат)

Основні державно-правові вчення західної Європи другої половини XIX—XX ст. 1. Державно-правові теорії позитивізму Розвиток державно-правових концепцій другої половини XIX — початку XX ст. відбувався під впливом стрімких процесів практично в усіх сферах суспільного життя країн Західної Європи. Але найбільш впливовими...

Continue Reading

Вчення про державу і право західноєвропейського просвітництва XVIII ст. Та періоду боротьби за незалежність США (реферат)

0 Comment on Вчення про державу і право західноєвропейського просвітництва XVIII ст. Та періоду боротьби за незалежність США (реферат)

Вчення про державу і право західноєвропейського просвітництва XVIII ст. Та періоду боротьби за незалежність США 1. Державно-правові концепції представників французького Просвітництва В історії суспільного розвитку Просвітництво постає як ідейний рух у країнах Західної Європи та Північної Америки кінця XVII —...

Continue Reading

Державно-правові вчення соціалістичного та комуністичного спрямування (реферат)

0 Comment on Державно-правові вчення соціалістичного та комуністичного спрямування (реферат)

Державно-правові вчення соціалістичного та комуністичного спрямування 1. Вчення утопічного соціалізму Значну частину світових державно-правових концепцій складають теорії утопічного соціалізму та комунізму. З’ясування їхніх витоків нині має важливе значення, оскільки Україна, як і інші держави колишнього Радянського Союзу та Східної Європи,...

Continue Reading

Становлення та розвиток вчень про державу і право в Україні (реферат)

0 Comment on Становлення та розвиток вчень про державу і право в Україні (реферат)

Становлення та розвиток вчень про державу і право в Україні 1. Політична і правова думка в Україні періоду входження до складу Литви та Польщі Упродовж довгого часу українському народові доводилося витримувати тяжкі випробування. Попервах предки українців зазнали монголо-татарської навали, потім...

Continue Reading

Основні етапи розвитку політичних і правових вчень у Росії (реферат)

0 Comment on Основні етапи розвитку політичних і правових вчень у Росії (реферат)

Основні етапи розвитку політичних і правових вчень у Росії 1. Державно-правові вчення періоду утворення феодальної централізованої держави та зміцнення абсолютизму в Росії Формування феодальної держави на території теперішньої Росії має багатовічну історію, яка сягає часів Київської Русі. У XII ст....

Continue Reading

Політичні та правові вчення у західній Європі в XV—ХVІІ ст. (реферат)

0 Comment on Політичні та правові вчення у західній Європі в XV—ХVІІ ст. (реферат)

Політичні та правові вчення у західній Європі в XV—ХVІІ ст. 1. Державно-правові концепції обгрунтування абсолютизму в XV—XVI ст. У XIV—XV ст. в країнах Західної Європи почався стрімкий занепад феодального устрою. В 1358 р. у Франції, 1381 р. в Англії, в...

Continue Reading

Порядок та умови відбуття покарання у вигляді виправних робіт (курсова робота)

0 Comment on Порядок та умови відбуття покарання у вигляді виправних робіт (курсова робота)

КУРСОВА РОБОТА На тему: Порядок та умови відбуття покарання у вигляді виправних робіт План Вступ 1. Історія розвитку законодавства про відбуття покарання у вигляді виправних робіт. 2. Порядок та умови відбуття кримінального покарання у вигляді виправних робіт. 2.1. Порядок притягнення...

Continue Reading