Поняття і кримінально-правове значення виконання потерпілим від злочину громадського або службового обов’язку Кримінальний кодекс України (далі — КК) містить велику кількість так званих наскрізних понять — тих, які характеризують ознаки складів різних складів злочинів, позначені, як правило, тотожними термінами. Аналіз...

Подробнее

Коран і Хадиси Імама Аль-бухарі про ставлення до сиріт та опіку Єдність мусульманської общини значною мірою залежить від усебічної підтримки родинних, сімейних зв’язків та братерських стосунків між віруючими. Це дає змогу створити оптимальні умови для успішного становлення кожного мусульманина та...

Подробнее

Порядок накладення адміністративних стягнень за вчинення правопорушень у сфері телекомунікацій Адміністративне законодавство не тільки визначило фактичні підстави застосування, систему адміністративних стягнень, але й передбачило реальні підстави та правила їхнього накладення. Якщо ми говоримо про застосування будь-яких адміністративних стягнень, то воно...

Подробнее

Теоретичні аспекти визначення правового статусу верховної ради УРСР за конституцією 1978 року Історія конституційного процесу в Україні, зокрема його етап чинності Конституції УРСР 1978 р., стала предметом дослідження багатьох вітчизняних науковців, які розглядали відповідні аспекти цього питання. Серед дослідників історії...

Подробнее

Сучасний стан і перспективи роботи з інформацією щодо особи злочинця, отриманою з місця події Якісні зміни, що відбуваються в криміналістиці сьогодні, спрямовані на вдосконалення та впровадження новітніх досягнень сучасної науки й техніки, розкривають нові можливості роботи з обліковою інформацією, отриманої...

Подробнее

Деякі аспекти діяльності судово-прокурорських органів у роки Великої Вітчизняної війни Велика Вітчизняна війна — одна з героїчних і трагічних сторінок нашої історії. Багато аспектів цієї невичерпної теми ще неналежно або суперечливо досліджені. На особливу увагу заслуговує діяльність радянських судових органів...

Подробнее

Законодавче забезпечення інтеграційних процесів науки, освіти й виробництва в Україні У другій половині XX — початку XXI ст. передові країни почали перехід до нового типу суспільства й економіки — постіндустріального (постекономічного, інформаційного), який характеризується переважанням інтелектуальної праці над індустріальною, кардинальною...

Подробнее

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання у історії кримінального законодавства України Норма, що визначає особливості умовно-дострокового звільнення від відбування покарання неповнолітніх (точніше — за злочин, вчинений у неповнолітньому віці) у вітчизняному законодавстві з’явилася як результат генезису інституту умовно-дострокового звільнення та інституту...

Подробнее

Особливості формування природоохоронних норм в Україні Одним із найважливіших чинників становлення екологічної культури певного етносу, яка з часом досягає рівня екологічного права, є домінуюча парадигма природокористування цього етносу в давній період, тобто в період його зародження та формування. Тому доречною...

Подробнее

Види насильницьких злочинів На відміну від кримінального права кримінологія дозволяє класифікувати злочини на види за однією чи декількома підставами. Такі класифікації в науці називаються штучними. Але вони мають істотне як теоретичне так і практичне значення. Теоретичне значення полягає в дослідженні...

Подробнее
Страница 6 из 648« Первая...45678...203040...Последняя »